Cesta: OMA » voda

voda na Slovensku

voda, 1 z 81

Klačianka , Šustovský potok , Slaný potok , Vrchovinný potok , Beňatinská Voda , Vlčí potok , Banský jarok , Olšava , Východnianka , Lomocký potok , Slovenský potok , Lándorský kanál , Borzov , Kuffov potok , Dechtický kanál , Višňový potok , Gerín , Lyonský kanál , Barborinský potok , Šiakovec , Breznica , Kobyla , Šambronka , Trstiany potok , Červený potok , Báčsky kanál , Myslavský potok , Potok Prúdik , Cerniansky potok , Šindliarsky potok

voda, 2 z 81

Veľký Peprovský jarok , Veľký kanál , Mlynica , Pstruhový potok , Črchľový potok , Rybnička , Adamovský potok , Čiližský potok , Kochanovský potok , Štitinický potok , Inovecký potok , Belansky potok , Veľký Kalužný jarok , Stráňanský potok , Dolina Długa , Valhišský potok , Žikava , Hradňanka , Nedanovský potok , Teplice , Malejovský potok , Odpadový kanál Slovnaft , Milkovský potok , Kuželnický potok , Majerníčka , Cigánsky potok , Baťov kanál , Solisko , Fialkový potok , Klenovica

voda, 3 z 81

Lutiša , Kôprovský potok , Veperec , Stará Čierna voda , Moškov potok , Banský potok , Čebovský potok , Šenkársky potok , Tarabov potok , Ipeľ , Čečejovský potok , Widły , Kameničiansky kanál , Graba , Uh , Kýčerka , Osrblianka , Bahanský potok , Kvašov , Škuľa , Medvedzský potok , Drieňovka , Hričovský derivačný kanál , Belá , Studnička , Žiarovnický kanál , Záhumenický kanál , Žihľavový kanál , Benčatka , Kanál Gabčikovo

voda, 4 z 81

Bodrog , Hruštínka , Kyčmol , Podskaľanka , Čanecký potok , Čepeľov potok , Sloviansky potok , Krtíš , Rybi Potok , Stará Nitra , Papradnianka , Dúbravka , Concó-patak (Fekete-víz-ér) , Ohnutý potok , Kvačianka , Dlhopoľka , Horný Dudváh , Bystrina , Seginský potok , Malokozmálovský potok , Líščí jarok , Husí potok , Ladianka , Medňanka , Svinka , Vidlárová , Muszynka , Rábi-patak , Bystrický potok , Vápeničný potok

voda, 5 z 81

Vödric , Priečny potok , Pčolinka , Kriváňsky potok , Viničiarsky kanál , Margecianka , Čeček , Radin , Gorazdovský kanál , Prostredná , Starotekovský kanál , Vydrňanka , Szép-patak , Mnichowy Potok , Hurbanovský kanál , Mútňanka , Kremnický potok , Unbenanntes Gerinne [Zubringer March, Morava] , Istebniansky potok , Komárňanský kanál , Parná , Trstínsky potok , Mandríška , Ibolyáš , Rolincovský potok , Zlatňanka , Žákov potok , Šľahorov potok , Zdýchavka , Dlhý potok

voda, 6 z 81

Inovec , Turiec , Remetský potok , Žitavica , Krížny kanál , Baranský potok , Lišťanský potok , Rokytový kanál , Krupinica , Michalovský kanál , Machnáč , Tvrdošovský potok , Grundský potok , Debšín , Derňodudvážsky kanál , Čerenov potok , Raková , Bošáčka , Kuliarsky kanál , Brezovica , Veľká Liesková , Annin potok , Kanalitský potok , Osturniansky potok , Siwa Woda , Hernád , Losinec , Zbojský Potok , Selický kanál , Lehotský potok

voda, 7 z 81

Varmusov potok , Ľubochnianka , Tančibok , Kormosi-Duna , Sľúnovský jarok , Brusné , Hlboký , Rabčický potok , Brestovina , Kopčiansky potok , Jasenovský potok , Melčický potok , Podzielne , Mravcov potok , Procházkov potok , kanál Marovce - Lándor , Hradnianka , Rohozná , Čajkovský potok , Blatný potok , Vyhniansky potok , Muráň , Veľkolevársky náhon , Veľký Klin , Bystrica , Drietomice , Lomná , Lodňanka , Ľuborčiansky potok , Pernecký potok

voda, 8 z 81

Močenský kanál , Stránsky potok , Mrtvý Šárd , Močiarsky potok , Krížny potok , Zamatový potok , Cabajský potok , Ivanovský potok , Štiavnica , Malý Bukvový jarok , Závodský potok , Stračinský potok , Jazvečí potok , Rudinský potok , Zápechová , Ilianovka , Predný kanál , Markov , Pasienkový potok , Hradský potok , Malanský potok , Lapis-patak , Teplička , Bódva , Rybníček , Staňov potok , Sopotnica , Část povodí Čierňanky , Ohňavský jarok , Potok Bab

voda, 9 z 81

Baďanský potok , Hostiansky potok , Janinský potok , Čomovský potok , Potôčik , Jarabinský potok , Trávnický potok , Kompa , Chotínsky kanál , Vápenický potok , Poráčský potok , Hlinský potok , Harmanec , Závrská , Plaviská , Osliansky potok , Zelenohorský potok , Mošteník , Čakýň , Krpeliansky derivačný kanál , Jarky , Postalka , Łapszanka , Hévíz-patak , Hornosalibský kanál , Mlynský kanál , Tvarožniansky potok , Klokoč , Lopušanka , Zázrivka

voda, 10 z 81

Hlinický potok , Braväcovský potok , Jelenčiakov potok , Becherovka , Srní jarok , Pohrancová , Bučianka , Petrovka , Korytná , Fehér-patak , Lavičkový potok , Potok Baranie , Turniansky potok , Tovarský potok , Stará rieka , Wielkie Koryciska , Kuchriskov potok , Imárský kanál , Kňazov jarok , Koprovnica , Brôtovo , Letkési-patak , Súčanka , Horársky potok , Žanovský potok , Jakubjanka , Baranecký potok , rameno Nitry , Búroskov potok , Bodianka

voda, 11 z 81

Hermanka , Uplaz , Ľuborečský potok , Šoltysa , Nemecký potok , Surový potok , Hoštínsky potok , Maly Kubransky potok , Šárd , Dubovský kanál , Kráľovobrodský kanál , Čertovica , Smerek , Hubáňsky potok , kanál Malinovo - Blahová , Turecký kanál , Nižný Litvorec , Drazus , Kolárovický potok , Veľká Lesná , Ižiansky kanál , Sarcov , Borovianka , Zadný potok , Klinianka , Nižný Potok , Vydrica , Prochotský potok , Krupský potok , Lihovec

voda, 12 z 81

Bodičianka , Brodnianka , Telinský potok , potok Kľak , Vajspeterský potok , Strašný potok , Slaský potok , Čierna voda , Hrochotský potok , Malatínka , Lahoš , Milotínka , Biely Váh , Čermeľský potok , Záborovský potok , Javorový potok , Pribylina , Głębowiec , Rosinka , Prepad potoka do kanalizacie , Písársky potok , Kajalský kanál , Košariský potok , Vesselianka , Vyšný Matejkov , Stará Drieňovka , Kýčerský potok , Chotčianka , Krivá , Sihoťský potok

voda, 13 z 81

Čelovský potok , Pod Škovránkom , Veľkolúcky potok , Żleb pod Mnichem , Vlkanovský kanál , Žikavka , Struha , Tarnica , Hincov potok , Vápený potok , Bodické rameno , Boca , Mošnica , Borovský potok , Zlatník , Kuchárov potok , Hadvigský potok , Fekete-víz , Šumiacky potok , Стужицька , Mariansky potok , Henclovský potok , Kanál Vojka - Kračany , potok Východná , Chlmec , Beskidnik , Vajnorákov jarok , Bach von Drösing , Besná , Lúžňanka

voda, 14 z 81

Rovenský potok , Ďurkovský potok , Boďov potok , Nový kanál , Szeroki Żleb , Krištofov potok , Vážna , Uhlianka , Szuszerbów , Rybný kanál , Hrnčiarovský kanál , Vyšehradný potok , Krivoklátsky potok , Meďodolský potok , Ďurský potok , Biensky potok , Pod skalnym , Bachledovský potok , Lednica , Hromadíkov potok , Garajov potok , Svinica , potok Krtíš , Rovnanka , Jamníček , Holumnický potok , Hromová dolina , Kanál Jurová - Veľký Meder , Latorica , Liešňanský potok

voda, 15 z 81

Butlerov jarok , Furmanec , Svarínka , Mosoni-Duna , Počúvadliansky potok , Rimava , Lutilský potok , Štítnik , Vlčí struha , Klátovsky Kanál , Teplica , Žilín , Biokoridor pri Vodnom diele Žilina , Myjava , Dedovecký potok , Granátový potok , Velička , Sekčovský potok , Prosiečanka , Babkovský potok , Krzywań , Lábatlani-patak , Bystry , Čiliz , Stankovo , Lučivník , Vrchovina , Żabi Żleb , Hlohovník , Dlhá siaha

voda, 16 z 81

Biela voda , Prestavlcký potok , Sestrč , Ohrada , Starý potok , Ľadová voda , Huťanka , Tisa , Trojačka , Litava , Močiarka , Lakšársky potok , Čereniansky potok , Trnava , potok Streibornica , Beňovolehotský potok , Pinčiarov potok , Magulin jarok , Drmolez , Revúca , Vranča , Termiansky potok , Blatina , Strašný jarok , Vychylovka , Zdynianka , Kálnický potok , Lomniansky potok , Javorník , Malá Delňa

voda, 17 z 81

Dolinka , Sihelniansky potok , Salibský Dudváh , Hrantský jarok , Veterný potok , Barnov , Hatinová dráha , Teplanka , Michalovský potok , Syrový Potok , Sikenica , Hodrušský potok , Nyerges-patak , Blažíčkov potok , Krivuľa , Hrušovský potok , Nový potok , Bežakov potok , Suchohorský potok , Sokolský kanál , Hornokržoviansky kan. , Trnávka , Benkovský potok , Malý Kalužný jarok , Bertece-patak , Žiarovčík , Ľupčica , Dubová , Morovniansky potok , Vagnarsky potok

voda, 18 z 81

Tŕňový potok , Banské , Levársky potok , Antošov kanál , Mraznica , Radošina , Ploštínka , Prepadavá , Brezovický potok , Chochołowski Potok , Večný potok , Smieškov potok , Drahožica , Brlátov potok , Skalny Żleb Rysów , Slaná voda , Križovský potok , Kaňovka , Koleňová , Furandovský potok , Dračí potok , Hlinica , Zábava , Kľúčovský potok , Nyrica , Kamenný potok , kanál Kližská Nemá - Kosihy , Vécky kanál , Struhárňanka , Čierny potok

voda, 19 z 81

Kychová , Topoľnica , Vraní kanál , Suchá , kanál Veľký Meder - Holiare , Muráňsky potok , Bystrické jarky , Hurbanovský p. , Teply potok , Stará mláka , Istebný potok , Milošovský potok , Smutná , Ľadový potok , Ľutinka , Hradný potok , Hamrčí jarok , Chlebnický potok , Čierna , Lučka , Kratina , Vlčná , Skalnatý potok , Porubský potok , Veľký Studený potok , Komjaťanka , Malina , Hradecký potok , Šaliansky kanál , Hnilé

voda, 20 z 81

Ollersbach , Sninský potok , Bôrová voda , Bélyi-csatorna , Kvetnianka , Dúbravčický potok , Myšský potok , Starohutský potok , Gbelanský potok , Slavkovianka , Adamka , Slatina , Lizina-patak , Drevenica , Klinec , Šebastovka , Patašský kanál , Sľažianský potok , Moštenica , Chocholnica , Odvodnovací kanál - rybníky , Bikol-patak , Záhlbočský potok , Sitňanský potok , Kopanice , Zámocký kanál , Hajlášsky kanál , Práčka , Širočínsky potok , Kamenica (Kamenec)

voda, 21 z 81

Lubená , Sograďský potok , Litmanovský potok , Ipoltica , Sekčov , kanál Čalovec - Kameničná , Hosťovský potok , Drobiška , Podpekelianka , Kýčera , Bagoméri ág , Pod Ištvánom , March (Nebeng.) [bei Engelhartstetten] II , Javorinka , Žlebský potok , Skorušovský potok , Słanica , Noviansky potok , Patinský kanál - mŕtve rameno Nitry , Prašnický potok , Kráľovský kanál , Cerovský potok , Lomnička , Podhrabovský potok , Dziaków , Riečka , Limbašský potok , Bratovčík , kanál Buk - Pavel , Wierchomlanka

voda, 22 z 81

Hlinky , Bojkov potok , Trnovský potok , Vrbovec , Slávča , Klobušický potok , Bystrianka , Mašková , Lutila , Hankovský potok , Břežitá , Šalgovický potok , Jedlinka , Radějovka , Dolný Dudváh , Čertová , Unbenanntes Gerinne [k.A.] , Skalka , Blatná , Balázs-árok , Poľný kanál , Lemešná , Hajdúšsky jarok , Veľký Tmavý jarok , Záhorský kanál , Lipovnícky potok , Jalšovský potok , Kanál Šulany-Jurová , Mútňanská ráztoka , Klanečnica

voda, 23 z 81

Roháčsky potok , Udava , Predmieranka , Kochavecký potok , Cianový potok , Devínsky potok , Pušovský potok , Jablonka , Žitava , Janíkovský kanál , Orechovský potom , Bačianske rameno , Staníkov potok , Klecenský potok , Lomnica , Lovčický potok , Dubovský potok , Kočkovský kanál , Chyżnik , Mišov potok , Lovčiansky p. , Železná voda , Dilanský p. , Trhovištský potok , Škurcovský potok , Prívodný kanál povrchového vodovodného systému , Hliníček , Benický potok , Čierňava , Medokýš

voda, 24 z 81

Barický potok , Obecný kanál , Dešňanka , Studiensky potok , Hôrčanský potok , Korytnica , Kubašok , Medve-patak , Jelšový potok , Kočansý potok , Vajnorský potok , Kutinská , Petrovský potok , Pelúsok , Vonžovec , Levočský potok , Žitavský potok , Grófsky jarok , Vištucký potok , Dlhý kanál , Žilový jarok , Dedinský potok , Valčianka , Surovcov potok , Pusta , Šulianske rameno , Bolešovský potok , Kornádkov potok , Blh , Slanec

voda, 25 z 81

Iliavka , Trlenský potok , Ronyva , Hložský potok , Zátoka , Klínovka , Zámutovský potok. , Z Lazov , Stará Morava , Jelení potok , Orechovský potok , Pavelkov potok , Vlára , Močiar , Račková , Branisko , Pribetský kanál , Odumorkovka , Stupský jarok , Myjavská Rudava , Leveš , Čierny Hron , Prívodný kanál Slovnaft , Javorová , Manínský potok , Slemenný , Bigovský Potok , Görgetegi-Duna , Ihráčsky potok , Keťský rybník

voda, 26 z 81

Od Sagatky , Bukovec , Štiavnický potok , Selenec , Rieka , Čongerský kanál , Tisoňovka , Dobriansky potok , Krupý jarok , Malá Oselnica , Veský potok , Slatvinský potok , Szent György-árok , Vyhniarsky potok , Vozárka , Kolárovský kanál , Malá Nitra , Lamačský potok , Košecký potok , Kysnica , Detviansky potok , Tichá voda , Rudavka , Vozokanka , Kysuca , Podhájsky potok , Mútnianka , Plachtinský potok , Borsučí , Kompárka

voda, 27 z 81

Kociha , Roztoczka , Veľký Kračkov , Derék-patak , Trstená , Čurlik , Murínov potok , Starý Ipeľ , trať Orava , Hrádocký potok , Ďapúch , Luliansky potok , Lánový potok , Hlboká dráha , Kuzmov jarok , Dolina Kondratowa , Svinianka , Malý Dunaj - Klátovské rameno , Plavno , Tajovský potok , Mužliansky potok , Polenický potok , Doktorov jarok , Unbenanntes Gerinne [Weidenbach [March, bei Hohenau] Oberlauf, Hausbrunner Graben, Weidenbach] , Župný kanál , Turícky potok , Nimnický potok , Chmelová , Mošonský Dunaj , Starohorský potok

voda, 28 z 81

Belinec , Košariská , Hradniansky potok , Krivý potok , Blava , Vrbička , Terebľa , Cirocha , Veselianka , Bosniacky potok , Śrubita , Rimavica , Brezovský potok , M , Kľacký potok , Biely Breh , Tormanovský potok , Bánovský potok , Podmanínsky potok , Lubeľský potok , Cuhai-Bakony-ér (Cuha-patak) , Socovský potok , Lesnický potok , Veľký potok , Komjatný potok , Slavkovský potok , Tokárenský potok , Berínček , Małe Koryciska , Strošovský potok

voda, 29 z 81

Ludrovčanka , Trnovec , Otunianka , Lohyňa , Čurabka , Ráztoky , Dolnoostrovný kanál , Búdkoviansky potok , Unbenanntes Gerinne [March, Morava] , Dolný kanál , Uhorštiansky potok , Kolárovo - Kamenićná kanál , Packoronský jarok , Belujský potok , Jasenina , Chtelnička , Kruhovský Potok , Tlstý potok , Kolačínsky potok , Snežná , Duna-ág , Kudlov potok , Ublianka , Stoličný potok , Chrenovka , Mistivka , Pliešovský potok , Przywarówka , Solivarka , Zákruty

voda, 30 z 81

Bocegaj , Dubnický potok , Žitkovský potok , Chrupniarsky potok , Hozelecký potok , Varínka , Kyselica , Luková , Ráztočná , Vývrat , Bystriansky potok , Nová rieka , Behátsky kanál , Malatinský potok , Juríkov potok , Černá Ostravice , Hlboká voda , Suchý potok , Mlynský náhon , Mlynský potok , Javorina , Ambrúvka , Istebník , Sečiansky potok , Andač , Randová , Perlový potok , Kukučínovský kanál , Obidský kanál , Galamia

voda, 31 z 81

Neresnica , Rešovka , Prejtiansky potok , Mošurovanka , kanál z Dunaja , Mníchovský potok , jarok zo Žliabku , Ondava , Brezový potok , Laurincova dráha , Hájsky , Važský kanál , Rajský potok , Medzihorský potok , Porec , Długi Żleb Kondratowy , Rameno Čiernej vody , Tuhársky potok , Košiarny potok , Andický potok , Vrbovský potok , Äuglarm , Bajóti-patak , Medzihradník , Malužianka , Šutnický potok , Podbielsky Cickov , Fanglovský potok , Svinský potok , Hermanov potok

voda, 32 z 81

Rakytovec , Demänovka , Strihovecký Potok , Soľanka , Oravica , Zajarčie , Vedro , Baťův kanál , Čierňanka , Číčovský kanál , Lúčkovský potok , Drieňovský potok , Gamrotov potok , Mojtínsky potok , Korytárka , Matkáli ág , Sudoměřický potok , Sásky potok , Vlčiansky kanál , Branovský p. , Zbojnícky jarok , Pekný jarok , Nitra , Klinkovica , Vaskapu-patak , Klastavský potok , Bednárský rígeľ , Stará voda , Búr , Raciborský potok

voda, 33 z 81

Šíravský kanál , Potok Čeremoš , Stašov potok , Kamenistý potok , Malý Tarnovský potok , Lužianka , Hornoperecký kanál , Horná Blava , Sedmerovský potok , Jarząbczy Potok , Zelenský potok , Zlatnický potok , Dierový potok , Kubranksý potok , Leštinský potok , Vŕšok , Stebníček , Rameno Zuzana , Ásványi ág , Hunták , Plevovský potok , Hájsky potok , Malá Liesková , Modrovský potok , Holičná , Žliabok , Miglinský potok , Landrovec , Podlužianka , Žehrica

voda, 34 z 81

Korciepczany Potok , Plešivský potok , Hronec , Vrchlorský potok , Závadský potok , Kalinov potok , Ráztocký potok , Velká Stanovnice , Chyżny , Jarčie , Bystrička , Slančický potok , Mičkové , Kozinský potok , Súľovský potok , Rohožnický potok , Tichý kanál , Potok Reťková , Jarošův potok , Cípek , Cúrsky potok , Żleb Poszukiwaczy Skarbów , Tehliansky potok , Cerninka , Mokrý jarok , Žabí potok , Kohútovo , Sklenný potok , Korchan , Prawa Rysa

voda, 35 z 81

Bočovka , Breziansky potok , Martinkovský potok , Lesnianka , Izra , Lipničanka , Machulinský potok , Dropí kanál , Ostravický potok , Hraničný kanál , Stupavský potok , Morava , Borový potok , Slivášsky potok , Hričovský potok , Selčiansky potok , Zaya , Rusovský kanál , Kramársky jarok , Renčišovský potok , Andrejovský potok , Svinárský potok , Siračinský potok , Radimovský potok , Medvecký potok , Poliansky potok , Spišský potok , Sedláčkov jarok , Somolický potok , Sebedínsky potok

voda, 36 z 81

Čerenčiansky potok , Radiša , Brôdok , Fofovský potok , Gortva , Krtíšok , Nižné Šuľkovo , Torysa , Beskid , Hrabinské jarky , Kolesársky potok , Rudava , Lopušník , Vlkovský potok , Kalamičianka , March (Nebeng.) [bei Hohenau] IV , Poltárica , Vlčinský potok , Jelešňa , Abrahámsky kanál , Lysky , Slatinský potok (Podhradie) , Kulov potok , Štengoský jarok , Staré rameno Nitra , Asód - Ćergov kanál , Slaná , Grmolinský potok , Močka , Kuneradka

voda, 37 z 81

Chotina , Rakytie , Šibská voda , Borčický potok , Veskejský kanál , Regetówka , Dikula , Veľká Beňúšská , Hlavinský potok , Stará Gortva , Rakytinský potok , Mláka , Svätý potok , Konský potok , Novobanský potok , Trenčianka , Jelenský kanál , Selecký potok , Uhlisko , Babský jarok , Kecső-patak , Šibeničný potok , Necpalský potok , Modranský potok , Olchowczyk , Dudlava , Orovnický potok , Svitačový potok , Olvár , Sliačanka

voda, 38 z 81

Byšta , Radošínský potok , Drahošanský potok , Folkušovský potok , Vernár , Slaništský kanál , Nededsko-Vlčiansky kanál , Fišiarsky potok , Podegerský potok , Vajskovský potok , Svidničianka , Bohatský kanál , Bárna-patak , Lazný potok , Otupianka , Část povodí Hrubáru , Uholný potok , Račová , Šemšiansky , Močedelnícky potok , Dekýšsky potok , Križoviansky kanál , Hamský kanál , Dunaj , Kopčiansky kanál , Oravcová , Rybnický potok , Sedličiansky potok , Čadečanka , Topľa

voda, 39 z 81

Dolina Kryta , Mútnik , Biała , Černý potok , Suchá Vydrica , Cegejský kanál , Drdákovský potok , Divina , Dvorský kanál , Čistá voda , potok Slaská , Čausiansky potok , Smolník , Blatnica , Jalovčanka , Podhájsky p. , Stošianka , Kyseľ , Malý Studený potok , Kanianka , Zrubanská , Kachnia potok , Belžiansky potok , Dúbravský potok , Vrbovok , Huňová , Kocúrov potok , Mahulanka , Gorilov potok , Paríž

voda, 40 z 81

Trstianský potok , Ždiarsky potok , Radavský kanál , Brodziansky potok , Zemanov potok , Staré koryto Pružinky , Holeška , Horvátsky jarok , Hron , Katrenčíkovský potok , Seličný potok , Livinka , Gábrišovský potok , Tužina , Nemčiansky potok , Nitrica , Žarnovica , Chmúra , Sedmerovský kanál , Dolnoperecký kanál , Laborec , Mitický potok , Humel , Jelšové jarky , Hruškov kanál , Priekový potok , Čerešňová , Krížovianka , Kruh , Ďurjanský potok

voda, 41 z 81

Rusovské rameno , Murgas , Motúzový kanál , Velický potok , Malý Tmavý jarok , Jarovské rameno , Vanigovský kanál , Által-ér , Predpolomský potok , Jestřabí , Struhár , Neslušanka , Kolonička , Bolkov , Rosinský potok , Cabadov jarok , Bukový potok , Hucianka , Príslopský potok , Trpínec , Zajský potok , Mazorník , Stráňka , Krupá , Malá Stanovnice , Biała Woda , Latonka , Patočiny , Vyholomský potok , Solisková voda

voda, 42 z 81

Lúčny kanál , Kyjovčík , Suché jarky , Majerský potok , Gampeľský potok , Malianka , Licnčno , Vislavka , Husárka , Dielový potok , Orava , kanál Vinohrady - Kameničná , Kvášovský potok , Hámorná , Vajnorský kanál , Zohorský kanál , Rakytov , Cabovský potok , Starovinský potok , Duna , Glabušovský potok , potok , Ronava , Hodruša , Stempfelbach , Javorinský potok , Malachovský potok , Petruška , Trstinový kanál , Kuneradský potok

voda, 43 z 81

Seliansky potok , Lókos-patak , Šturecký potok , Bojnianka , Zasmrečiansky potok , Zimná voda , Dovalovec , Babinský potok , Potok Riečka , Mesarov potok , Trebianka , Kolársky potok , Sverepský potok , Kurcsa kanál. , Suchý jarok , Oščadničanka , Bosto , Sikelský jarok , Hučava , Ľubica , Korybaňa , Radomka , Fialkový kanál , Krámecký potok , Brusník , Hnilec , Frankovský potok , Lieskovec , Teplianka , Siheľník

voda, 44 z 81

Kurekovský potok , Kečkovský potok , Solinka , Hončiansky potok , Krepčík , Renštok , Dujničov jarok , Mikulášsky kanál , Damásdi-patak , Biely potok , Szentlélek-patak , Kamenec , Bystrý potok , Ulička , Pieskový potok , Roštársky potok , Dlžiansky Cickov , Dolinský potok , Kakovský potok , Sučí potok , potok Anderlová , Bodovský potok , Tisovník , Drietomica , Vreščovka , Dzurová , Stará Myjava , Furkotský potok , Visolajský potok , Osno

voda, 45 z 81

Petrovička , Cenovo , Dolná Blava , Baraní potok , Kebliansky potok , Sadenec , Mŕtve riečište Laborca , Okna , Szártos-patak , Ľadovo , kanál Lél - Kosihy , Lukavica , Příschlopský potok , Strelovec , Holubnica , Svrčinovec , Görbe-Duna , Nábrežný jarok , Kožuchovský potok , Krčavský Potok , Na Pántoch , Sietno , Gaštanový kanál , Kolárová , Zubák , Okoličianka , Nemčiniansky potok , Stary Klátovsky kanál , Stará Částa , Kováčovský potok

voda, 46 z 81

Močenok - Veča , Rimáňsky potok , Stračí kanál , Pílanský potok , Lakšársky p. , Kamenica , Hovadlovec , Spojovací canal , Honský potok , Lúčanka , Zichyho potok , Zelnický kanál , Gombócos-Bár-Duna összekötő csatorna , Chomów , kanál Číčov - Holiare , Lipovník , Jaseniansky potok , Soblahovský potok , Zliechovský potok , Pápežov potok , Tichý potok , Pisárka , Dedinský , Hájsky kanál , Łomniczanka , Bystrá , Čekovský potok , Brezenec , Šajbársky kanál , Svidovský potok

voda, 47 z 81

Moňok , Harvelka , Briavský potok , Turiansky potok , Pasecký potok , Vrzavka , Lietavka , Rokytenka , Haluzický potok , Owczy Żleb , Kokavka , Ciglianka , Kokavský potok , Ida , Badínec , Martinský kanál , Rudniasky potok , Turecký potok , Medvedí potok , Slováčkov kanál , Kraviansky kanál , Stará Blatina , Hromnisko , Malolevársky kanál , Valov potok , Šechvalský most , Vŕbový potok , Priepust Rybníky , Lišovský potok , Ploský potok

voda, 48 z 81

Radošinka , kanál Holiare - Kosihy , Vrakúňsky kanál , Kľačiansky potok , Čtvrtý járek , Erebe-csatorna , Vontrubový potok , Bukovinský potok , Menzdrovka , Lipniczanka , Cserge (Ganádi)-patak , Zálistský potok , Jankov potok , Richtárovský potok , Rybiansky potok , Chvojnica , Zápotočie , Bařina , Spariský potok , Svodínsky potok , Vadičovský potok , Kňazov potok , Štitársky kanál , Sviniansky potok , Mrliamov potok , Moškovec , Čalovecký Dudváh , kanál Číčov - Kližská Nemá , Machnatá , Širočina

voda, 49 z 81

Velký Burkovský potok , Tŕstie , Beňovský potok , Hybica , Likavčanka , Jedlovec , Rakovský jarok , Járek , Ochodničanka , Kladník , Potok murárov , Rajčanka , Korytársky potok , Hošták , Stupecký potok , Jajcajov jarok , Turová , Skalny potok , Hutná , Veľký Brunnov , Dolina , Šípkovec , Babovský kanál , Črvník , Kostolník , Lipová , Gabčíkovské rameno , Topoľný potok , Štefanovský potok , Postaľ

voda, 50 z 81

Domanižanka , Weidenbach , Dávidov kanál , Mostovka , Laštek , Mŕtvy Bodrog , Poluvsanský potok , Vladárka , Zlatná , Hanselgrud , Veľký Kolársky jarok , Čerešňový potok , Perkovský potok , Jazvečie , Fuksz-patak , kanál pre elektráreň , Kľak , Perec , Podhradský potok , Koškovec , Čegorský potok , Ľuboreč , Belovežský potok , Pribiš , Vrbovský kanál , Nozdrovický potok , Ladzanský potok , Besný potok , Libuša , Csenke-patak

voda, 51 z 81

Pečnianske rameno , Poprad , Kopernický potok , Vajdovský potok , Jelenský potok , Zaya (Nebeng.) (bei Drösing) , Korňanka , Dobrotka , Blatnianka , Strednický potok , Dobroda , Všivák , Meder , Pongrácovský potok , Žnatinský potok , Váh , Sučiansky potok , Kanál , Gáborov potok , Bajtavský potok , Račiansky potok , Rástočná , Koňušský Potok , Maleník , Šípsky potok , Cerová dráha , Malý Dunaj , Pokutský potok , Kotrčiná , Zúber

voda, 52 z 81

Jurkovec , Ovčí potok , Ždiarny potok , Trsteník , Lupčianka , Jurgowczyk , Salabov jarok , Mlynárov jarok , Studený potok , Ružín kanál , Nosický derivačný kanál , Beňadovský potok , Potok Beskid , Bazový jarok , Kaštinka , Matejkovský potok , Cingo , Čadečka , Kopytný potok , Salatín , Pasiekowy Potok , Dunajec , Lipovský kanál , Važťanka , Černatina , Hruškový potok , Hajerbach , Krásňanský potok , Veľký Bukvový jarok , Jalšovík

voda, 53 z 81

Lubinský potok , Tetrov potok , Juríčkov potok , Bánovecký potok , Kis-Duna , Betlehemský kanál , Javorová rieka , Suchánsky potok , Kamzičí jarok , Marikovský potok , Štiavnička , Bielsky potok , Polhoranka , Šarišský potok , Jasenica , Krivský potok , Jarček , Komočský kanál , Část povodí Žitkovského p.a , Havraní potok , Marcelowy , Hlboká , Jabloňovka , Nižné Uhlisko , Starohájsky potok , Kutočný potok , Balážov potok , Lopašovský potok , Kremenica , Čakanovský potok

voda, 54 z 81

Cintorínsky potok , Kežmarská Biela voda , Cajlanský náhon , Chorvátske rameno , Patro , Starý kanál , Nesvadský kanál , Biskupický derivačný kanál , Driečna , Rakytová , Vlárka , Choča , Brezinka , Teplá voda , Ižopský kanál , Obuchovský potok , Hubinský potok , Wielki Lutowy , Sivý potok , Mlynický potok , Czadeczka , Kolačniansky potok , Rakyta , Rybný potok , Kliny , Záhorský potok , Klenovská Rimava , Čierny Váh , kanál Lél - Zlatná , Haraszti-patak

voda, 55 z 81

Turkov potok , potok Dolina , hallépcső , Liešovský potok , Barich , Vyšné Šuľkovo , Járkovec , Hlboký potok , kanál Holiare - Lipové , Hlavinka , Markov potok , Prívarský potok , Gazdová , Jelešnica , Trnovský kanál , Handlovka , Drahošiansky potok , Bežanský potok , Bózsva , Jamnický potok , Pružinka , Krupiansky potok , Beňadín , Hrabovský potok , Briač , Madačský potok , Sakalov , Kubranský potok , Piszkei-patak , Studienka kanál

voda, 56 z 81

Sobranecký potok , Račanov potok , Konopný potok , Čeremka , Waksmundzki Potok , Šturec , Tichovodský potok , Roztoka , Zlatný potok , Płaszyniw , Bratinovský potok , Hornád , Stankovský potok , Klanečnice , Malá Chocholnica , Raštún , Zlatín , Vyšnosliačanský potok , Livina , trať Váh , Blatnický potok , Sklenárov potok , Hluchý potok , Vodný kanál , Tomky , Gidra , Mikina dráha , Kaloša , Rašov potok , Krivé jarky

voda, 57 z 81

Iliašovský potok , Vyčoma , Turaňský potok , Trniansky potok , Felsőberecki-főcsatorna , Bolvov potok , Holubí potok , Paludžanka , Obszow , Javorník (Račí potok) , Zeleny potok , Konštiansky potok , Martovský kanál , Mokrá , Svitavský potok , Ménes-patak , Štampošský potok , Sulzbach , Jelšovka , Patinský kanál , Skalička , Strážovský potok , Dobra-Semjéni-csatorna , Hlboký jarok , Kanie studne , Galanovec , Stratený potok , Ančin potok , Rakovec , Lieskovský potok

voda, 58 z 81

Trubínsky potok , Čemník , Chotárny potok , potok Kolbasek , Hastrgáň , Csitári-patak , Stará Boca , Žemberovský potok , Slobodov potok , Vajsov , Malá Svinka , Kanál Gabčíkovo - Topoľníky , Kobeliarovský potok , Trebušovský potok , Jalovský potok , Podkušov potok , Topoľa , Chotárny járok , Ksenia , Viničiansky kanál , Kolpachský potok , Vríca , Mlynný potok , Ivanovka , Olšička , Črmník , Kĺzaň , Zolná , Zbojnícky potok , Pulai ág

voda, 59 z 81

Minko , Breznický potok , Smrečianka , Heľpianský potok , Babinec , Derňa , Skrajny Żleb , Močidlový Potok , Ruský Potok , Biela , Czarna Orawa , Liska , Zásihlianka , Zubra , Havranský potok , Mlynské rameno , Část pov.Predpolomského p.a , Telér , Slopniansky potok , Rácov , Marócsa-patak , Přelač , Byčinec , Suchodolský potok , Kavský kanál , Mandát , Slovinský potok , Biskupické rameno , Vojčianske rameno , Biela Orava

voda, 60 z 81

Sviniarsky potok , Dugovský kanál , Šunavský potok , Rígeľský potok , Ondavka , Veľká Svinka , Opatovský potok , Mühlbach , Hukov potok , Chočský potok , Jeleškov potok , Muráňka , Jarošov potok , Kutina , Belský kanál , Klačanka , Wisłoka , Opustený , Zadná voda , Gaderský potok , Bešiansky potok , Štósky potok , Starý jarok , Babí potok , Slatinský potok , Bíňovský potok , Smolenický potok , Dubnička , Liskovský potok , Chlievišský potok

voda, 61 z 81

Klenkov potok , Nagygyöp- övcsatorna , Račí potok , Kotliarka , Chotárny kanál , Holický potok , Szumiący Potok , Lipník , Záhoranka , Moštenický potok , Čierny jarok , Šaštínsky potok , Mikovský potok , Bebrava , Malužiná , Kamenná , Kozinovský potok , Ladomirka , Kantorský potok , Striebornica , Bechovina , Čremošná , Ploská , Blahutov kanál , Duskov potok , Daľkov , Drieňová dráha , Kadaň , Kamečnica , Mlyničná voda

voda, 62 z 81

Chabenec , Čahovský potok , Prívodný kanál Biskupického ramena , Čutkovský potok , Lúčny potok , Hučanské , Malá Vydrica , Kamenický potok , Ivachnovský potok , Dyje/Thaya , Sokoliansky potok , Elektrárenský kanál , Karcsa-csatorna , Prievalský potok , Bukovský potok , VN Nesluša , Rašelinisko Tarnok , Priehrada , Vodná nádrž Veľké Uherce , vodná nádrž Ľadovo , Téglás , Vodná nádrž Husárová , Wyżni Czerwony Stawek , rybnik , Medová baba , vodná nádrž Motyčky , Biela studnička , Štrkovisko 4 , v.n. Hlohovník , kašňa

voda, 63 z 81

Radošovce , vodná nádrž Čachtice , v.n. Trávnica II , Zámocký rybník , Baňa , Sliačik , Vodná nádrž Drženice , Úhornianske jazero , Evičkino jazero , Prostredné Spišské pleso , Lukáčovské rybníky , Strieborné jazero , Vodná nádrž Svodín , Nové Štrbské pleso , Blahovský rybník , Vodná nádrž Hričov , Odkalisko Amerika I , Vodná nádrž Hrončok , Malé Spišské pleso , Veľké jazero Rovinka , 7 , Štrkovisko 2 , Kleiner Breitensee , Volovske rybniky , Vodná nádrž Trnávka , Vodná nádrž Kolíňany , Maximiliánova fontána , Číčovské mŕtve rameno , Horny rybník Petrovec , Vodná nádrž Glabušovce

voda, 64 z 81

Čerenec , Trojrohé pleso , Nižné Spišské pleso , Vodná nádrž Lozorno , Jazierka lásky , Dunaj, VD Gabčíkovo , Štrkovisko Gergelová , Ásványi ágrendszer , jazero č.3 , Prekár , vodná nádrž Málinec , Veľké štrkovisko , Košiare , Štrkovisko Dlhé kusy , Trávnica I , Rusovecké jazero , Jazero č. 1 - Gazárka , Großer Beitsee , v. n. Žibritov , Malá vodárenská nádrž , Vodná nádrž Mužla , Bikáš , Veľký rybník , Vyšné Jamnícke pleso , Červená studňa , Altau , Moderštôlniansky tajch , Tajch , Stredny rybnik Petrovec , Virtské jazero

voda, 65 z 81

ryb. Nová Ves nad Žitavou , Mŕtve rameno , Krížske pleso , Drahy , Sĺňava , Donau , Listové jazero , Zielony Staw Gąsienicowy , 6 , Dubník II , slepe rameno Ondavy , Vodná nádrž Kunov , Ottergrund , Латориця , Niżni Toporowy Staw , Ondavka-Ondava , Termal , rameno Žitavy , Vodná nádrž Teplý Vrch , Tajch na Račkovom potoku , Roháčske pleso , Stavidlá , Rybník Tančibok (Ruský) , Červený rybník , vodná nádrž Velčice , Velké Žabie pleso , Vodná nádrž Klinger , Štrkovisko 5 , PUCHMAJEROVEJ JAZIERKO - Morské oko na Kubinskej holi , Vodná nádrž Stará Myjava

voda, 66 z 81

jazero č.2 , Babkové pliesko , Štrkovisko č.4 , Kotlík , Žakovce , Vodná nádrž Rúbaň , Veľký prameň , 8 , Štrkovisko č.9 , Fontána Jar na Zemplíne , Počúvadlianske jazero , Malá Richňava , Požiarna nádrž , Vyšné Terianske pleso , Starolesnianske pleso , Vodná nádrž Hrušov , Kotelnica , v. n. Branovo , Priehrada Jerichov , Vodná nádrž Gemerské Teplice , Kvetnicové pleso , Vyšné jazero , Vodná nádrž Starina , Druhý rybník , Zelené Krivánske pleso , Wole Oko , Nižné jazero , Drahovský kanál , Hnusnô II. , Vanděrák

voda, 67 z 81

Češiansky ryb. , Čierné Pleso , jazero č.1 , Umelé jazero na Predpekelnej , Panský diel , Anitino očko , Centnuz , vodná nádrž Boleráz , Vodná nádrž Matejovec , Zeleniansky rybník , Öböl , Bučianske rameno , Jakubovské rybníky , Požiarná vodná nádrž Dolina , Alekšinské rybníky , Vodojem , v.n. Nevidzany , Jazero Deviatky , Horný Hodrušský tajch , Jezerské jazero , Vodná nádrž Devičany , Šúrsky kanál , Jelensky jazero , Lodenica , Zbojnícke Ľadové pleso , Jama , Vodná nádrž Báb , Veľká jama , Vodná nádrž Krupina , zaplavený lom

voda, 68 z 81

Skalnaté pleso , Malé Zbojnícke pleso , Zasnežovacia nádrž , Vyšné jazierko medzi Čebraťmi , PVE Čierny Váh, dolná nádrž , Községi Halastó , Vyšné Zbojnícke pleso , Rašelinisko Veľký Grob , Pusté oko , Kacsató , Biskupický kanál , Vod. nádrž Veľký Šiaš , Malá Domaša , Za Hurou , Lazany , Štrkovecké jazero , Trubín , Hlinisko , Belanský Rybník , Starohájske rameno , v. n. Plavé Vozokany , Ťatliakovo jazero , Štvrtý rybník , Súkromné jazierko , Lavor , Nové jazierko , Vrbické pleso , Capie pleso , Heléna-tó , Žabák

voda, 69 z 81

Štrkovisko Konkoľ , Nižný Tajch , Velické pleso , v. n. Kozí Vrbovok , Malé studenecké jazero , Marhecké rybníky , Predné jazero , Búčský rybník , Nižné Kozie pleso , Pleso v Mošnici , Budurovske rybniky , Číčovské rybníky , Ponor potoka , Királyréti Horgásztó , Czarny Staw Polski , Štrkovisko Jakubov II , Čiernovodské jazero (Guláška) , Liptovská Mara - Galovnská zátoka , Kalná , Jazero Mútnô , Lukovské pleso , Jazero II. , Zlaté piesky , Važina , Strážovský rybník , Veľké jazero , Štrkovisko 1 , jazero č.4 , oká , Zelené Javorové pleso

voda, 70 z 81

Kolačno , Malé Čunovo , Vodná nádrž Slepčany , Jazierko lásky , Pleso v Jame , Bančiansky tajch , Prvý rybník , v. n. Vývrat , Palcmanská Maša , Vodná nádrž Jelenec , Karloveské rameno , Okrúhle pleso , Adamov , Štrkovisko č.2 , Bystré plesá , Preplav železnej lávky , Kostolnica , Vodná nádrž Výtok ("Výtek") , Nižné Jamnícke pleso , Veľké Biele pleso , Prestavlky , Oravská priehrada , rybník č.4 , Vodná nádrž Vajspeter , Lohotské jazero , Šulianske jazero , Jazero Nové Košariská , Jazero Vojka , Vachtové jazierko , 1

voda, 71 z 81

Štrkovisko Bohatá , Cibulkovo pleso , Slobodné , Rakytovské plieska , Mŕtve rameno Nitry , Prostredné Zbojnícke pleso , Vodná nádrž Prietžka , Sivé plesá , Vodná Nádrž Žikava , 4 , Vodná nádrž Hrabovo , Vodná nádrž Krpáčovo , Farárova jama , Zámocké kúpalisko , Liptovská Mara , Kobylie pliesko , Biotop , Rudavské jazero , Bridlicolom , Kadlub , Nižné Zbojnícke pleso , bazén , Šintavské bane , Nižné jazierko medzi Čebraťmi , Vyšné Žabie pleso , Bahnisko , Bielske Jazero , Vod. nádrž Pri Badínskej ceste , Vodná nádrž Blatné , Vod.nádrž Parina

voda, 72 z 81

Vodná nádrž Chtelnica ("Priehrada") , Kotlinowy Stawek , Rybníky Parina , Štrkovisko č.3 , Tajch Bakomi , Vodná nádrž Slnečné údolie , v. n. Semerovo , Malé Hincovo pleso , Boheľovské rybníky , Slepé rameno Čiernej vody , Štrkovisko 3 , Rameno Zátišie , Jazero I. , Jezero , Dolný rybník Petrovec , Morské oko , Kačacia fontána , Za mlákou , Pleso na Choči , Šúrsky rybník , Liliensee , Bystré jazierko , Malužinský tajch , Ťažké pleso , Veľké Spišské pleso , Vodná Nádrž Prietrž , v.n. Veľké Vozokany , Mŕtve rameno Váhu , Konkoly , Kučišdorfská priehrada

voda, 73 z 81

v.n. Dedinka , vodná nádrž Ľuboreč , Jazierko pri kaplnke , Koválovská priehrada , Valša , Kakal , Hliník , Ganymedova fontána , Zadni Staw Polski , Tradom , Fontána , Vodná nádrž kezmarok , Vodné dielo Kráľová , Malé jazero Rovinka , vodná nádrž Plášťovce , Tajšok , Vareškové pleso , Mala Kotelnica , Vodné dielo Žilina , Veľké Hincovo pleso , Štrkovisko Dunajek , Vincov les , Starý Tajch , PVE Čierny Váh, horná nádrž , Veľký Zemník , Sukromný rybník Zlatá rybka , Zemplínska Šírava , v. n. Tekovské Lužany , Zelienka , Kalinovský rybník

voda, 74 z 81

Czarny Staw pod Rysami , Vyšné Kozie pleso , Veľký Draždiak , Wrchni See , Dunaj , Termálny kráter , Sromowce , Amerika III , Kamenický rybník , Vodná nádrž Duchonka , Vyšné Wahlenbergovo pleso , Serényiho cisterna , Žakýlske Pleso , Rameno , Vodná nádrž Závadka nad Hronom , Štrkovisko č.1 , V. n. Bátovce , Lábske jazero , Prameň Zelenohorského potoka , Vodná nádrž Dobšiná I. , Kis tó , Vodná nádrž Vráble , Račkove plesá , Žabie Javorové pleso , Vodná nádrž Vištuk , Vízállás , Vyšné Spišské pleso , Vodná nádrž Hruboňovo , Handlovský rybník , Priehrada - Skalisko

voda, 75 z 81

Sivé , Tomanovo pleso , Štrkovisko panónsky les , Čierne jazierko , Beladice , Štrkovisko č.5 , Ľadové pleso , Jurské jazero , vodná nádrž Ružiná , Nižné Terianske pleso , Dlhé pleso , Vodná nádrž Kráľová , Štrkovisko č.8 , Vodná nádrž Lozorno I. , Jazero Macov , Rybník pod Blatami , Szécsényi-horgásztó , Štrkovka , Vajnorské jazero , Vojnicý rybník , Nižné Wahlenbergovo pleso , Hederové jazero , vodná nádrž Tekovské Nemce , Nový prístav , Vodná nádrž Šenkvice , Pliesko , Vrbovský rybník , Konštantín , Štrbské pleso , Litvorové pleso

voda, 76 z 81

Prepojovací kanál Malý Dunaj - Čierna voda , Heuparz , Fontána Zem , Vodná nádrž Doľany , Kováčovský rybník , Bajdázói-tó , Dolný Hodrušský tajch , Veľká vodárenská nádrž , Pleso nad Skokom , Diviačie jazierko , Rybník Zlatná , Vachálkov rybník , Szontagovo pleso , Tretí rybník , Dolná žikavecká priehrada , Levočská priehrada , Kalné jazero , Beliansky tajch , Horváthovo jazero , Dubník I , Vodné dielo Veľké Kozmálovce , Vodná nádrž Banská Belá , Žabie Jazero , Retenčná nádoba , Nováky , Fontána Družba , Jazero Michal , Vyšné Temnosmrečianske pleso , Veľká Hangócka , Kompresorovna

voda, 77 z 81

vodná nádrž Nemčiňany , Breitensee , Malý Draždiak , Vodná nádrž Dolné Kočkovce , štrkovisko , Zelená voda , Vodná nádrž Horné Orešany , Karábi , vodná nádrž Hriňová , Kechnec , Malá Hangócka , Štrkovisko Kocka , Koleno , vodná nádrž Dolný Jelenec , Údolná vodná nádrž Veľká Domaša , Levické rybníky , Lovčica "Bejvoc" , Büdös-tó , Tajch Veľaká Vindšachtská , Jasovský rybník , Jazero Košťán , Baračka , Zelené pleso , Hradené jazero Blatné , Dračie pleso , Pommersee , Vodná nádrž Nemečky , v. n. Lovce , Veľké Richnavské jazero , rameno Topli

voda, 78 z 81

v. n. Dobrá Niva , Vodná nádrž Buková , Popradské pleso , Kandia , Rybnik Medercina , v.n. Jasová , Blajzloch , Staré rameno rieky Nitra , Badínsky rybník , Kolové pleso , Malogya , Paňovský , Zimný prístav , Vodná ruža , Blatný rybník , Vodná nádrž Nitrianske Rudno , Vážsky Dunaj , Jamské pleso , Pusté Sady , Vyšné Žabie pleso Bielovodské , Mineral , Záhon , Boričky , Pieskovňa , Zoborské jazierko , stará banská nádrž , Malé Morské oko , Kuchajda , Roličky , Štrkovisko č.6

voda, 79 z 81

Batizovské pleso , Ružín , Veľký Šiaš , Kórea , Čierna barina , Rybník Kamenný mlyn , Nižné Temnosmrečianske pleso , Hať Nová Dedinka , Štrkovisko Komjatice , 3 , Berek 3 , Rozgrund , Zmrzlé pleso , Dolná Teheľňa , Slnečné jazerá , Modranský rybník , Minerálny kúpeľ Zlá voda , Jakubovanska priehrada , Malý Zemník , Mŕtve rameno Malého Dunaja , jazierko , Pleso pod Chabencom , Vodná nádrž Nová Bystrica , Zelená Voda III , Golianovský rybník , Široká , Kurcsa , Pusté pleso , Bahno , Bobrovecké pleso

voda, 80 z 81

Rybník pri Sabinke , Seligovo jazero , Bager , Vinianske jazero , Štrkáreň , Nižné Žabie pleso Bielovodské , Starý Váh , Labutie jazierko , Štrkovisko Čechince , Studenské jazero , Nosická priehada , Halčianske jazero , Michalštôlniansky tajch , Retenčná nádrž , Modré pleso , Tengerszem , Labutie jazero , Šulkovo , Vodná nádrž Bešeňová , Tomášovský rybník , 5 , Hnusnô I. , Zelenka , Ortutské jazierko , Šútovo , Vodná nádrž Milošová , Kamenné jazero , 2 , Ipoly , Zadni Staw Gąsienicowy

voda, 81 z 81

Unín , Kačičárne , Nové štrkovisko , Velké Čunovo , Dunaj, Zdrž Hrušov , Vodná nádrž Podháj , Rohlík , Malé Žabie pleso , Štrkovisko Jakubov I , Štrkovisko č.7 , Vodná nádrž Sigord , Vodná nádrž pre farmu , Old I , Káva , Vodná nádrž Rakovec , Vajnorský rybník , Tona , Prejtské jazerá , vodná nádrž Mikšová , Nové "Rameno" , Krummer See , vodná nádrž Miková , Silážna jama , Zamrznute pleso , Teplé rameno Váhu , Túfová jazierko , Štrkovisko RT , Sesterské pleso , Veterník , VN Ochodnica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://voda.oma.sk/

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.