Cesta: OMA » voda

voda na Slovensku

voda, 1 z 84

Klačianka , Šustovský potok , Slaný potok , Vrchovinný potok , Beňatinská Voda , Vlčí potok , Banský jarok , Olšava , Východnianka , Lomocký potok , Slovenský potok , Lándorský kanál , Borzov , Kuffov potok , Dechtický kanál , Višňový potok , Gerín , Lyonský kanál , Barborinský potok , Šiakovec , Breznica , Kobyla , Šambronka , Trstiany potok , Červený potok , Báčsky kanál , Myslavský potok , Potok Prúdik , Cerniansky potok , Šindliarsky potok

voda, 2 z 84

Veľký Peprovský jarok , Veľký kanál , Mlynica , Pstruhový potok , Črchľový potok , Rybnička , Adamovský potok , Čiližský potok , Kochanovský potok , Štitinický potok , Inovecký potok , Belansky potok , Veľký Kalužný jarok , Stráňanský potok , Valhišský potok , Žikava , Hradňanka , Nedanovský potok , Teplice , Malejovský potok , Odpadový kanál Slovnaft , Milkovský potok , Kuželnický potok , Majerníčka , Cigánsky potok , Hrabinský potok , Baťov kanál , Solisko , Fialkový potok , Klenovica

voda, 3 z 84

Lutiša , Kôprovský potok , Veperec , Stará Čierna voda , Moškov potok , Banský potok , Čebovský potok , Šenkársky potok , Tarabov potok , Ipeľ , Čečejovský potok , Widły , Kameničiansky kanál , Graba , Uh , Kýčerka , Osrblianka , Bahanský potok , Kvašov , Škuľa , Medvedzský potok , Drieňovka , Hričovský derivačný kanál , Belá , Studnička , Žiarovnický kanál , Záhumenický kanál , Žihľavový kanál , Benčatka , Kanál Gabčikovo

voda, 4 z 84

Bodrog , Hruštínka , Kyčmol , Podskaľanka , Čanecký potok , Čepeľov potok , Sloviansky potok , Krtíš , Rybi Potok , Stará Nitra , Papradnianka , Dúbravka , Concó-patak (Fekete-víz-ér) , Ohnutý potok , Kvačianka , Dlhopoľka , Horný Dudváh , Bystrina , Seginský potok , Malokozmálovský potok , Líščí jarok , Husí potok , Ladianka , Medňanka , Široká , Svinka , Vajar , Vidlárová , Muszynka , Rábi-patak

voda, 5 z 84

Bystrický potok , Vápeničný potok , Vödric , Priečny potok , Pčolinka , Kriváňsky potok , Viničiarsky kanál , Margecianka , Čeček , Radin , Gorazdovský kanál , Prostredná , Starotekovský kanál , Vydrňanka , Szép-patak , Mnichowy Potok , Hurbanovský kanál , Mútňanka , Kremnický potok , Unbenanntes Gerinne [Zubringer March, Morava] , Istebniansky potok , Komárňanský kanál , Parná , Trstínsky potok , Mandríška , Ibolyáš , Rolincovský potok , Zlatňanka , Žákov potok , Šľahorov potok

voda, 6 z 84

Zdýchavka , Dlhý potok , Inovec , Turiec , Remetský potok , Žitavica , Krížny kanál , Baranský potok , Lišťanský potok , Rokytový kanál , Krupinica , Michalovský kanál , Machnáč , Tvrdošovský potok , Grundský potok , Debšín , Derňodudvážsky kanál , Čerenov potok , Raková , Bošáčka , Kuliarsky kanál , Brezovica , Veľká Liesková , Annin potok , Kanalitský potok , Osturniansky potok , Siwa Woda , Hernád , Losinec , Zbojský Potok

voda, 7 z 84

Selický kanál , Lehotský potok , Varmusov potok , Ľubochnianka , Tančibok , Kormosi-Duna , Sľúnovský jarok , Brusné , Hlboký , Rabčický potok , Brestovina , Kopčiansky potok , Jasenovský potok , Melčický potok , Hliník , Podzielne , Mravcov potok , Procházkov potok , kanál Marovce - Lándor , Hradnianka , Šindeľná , Rohozná , Čajkovský potok , Blatný potok , Vyhniansky potok , Muráň , Veľkolevársky náhon , Veľký Klin , Bystrica , Drietomice

voda, 8 z 84

Lomná , Lodňanka , Ľuborčiansky potok , Pernecký potok , Močenský kanál , Stránsky potok , Mrtvý Šárd , Močiarsky potok , Krížny potok , Zamatový potok , Cabajský potok , Ivanovský potok , Štiavnica , Malý Bukvový jarok , Závodský potok , Stračinský potok , Jazvečí potok , Rudinský potok , Zápechová , Ilianovka , Predný kanál , Markov , Pasienkový potok , Hradský potok , Malanský potok , Lapis-patak , Teplička , Bódva , Rybníček , Staňov potok

voda, 9 z 84

Sopotnica , Část povodí Čierňanky , Ohňavský jarok , Potok Bab , Baďanský potok , Hostiansky potok , Janinský potok , Čomovský potok , Potôčik , Jarabinský potok , Trávnický potok , Kompa , Chotínsky kanál , Vápenický potok , Poráčský potok , Hlinský potok , Harmanec , Závrská , Plaviská , Osliansky potok , Zelenohorský potok , Mošteník , Čakýň , Krpeliansky derivačný kanál , Jarky , Postalka , Łapszanka , Hévíz-patak , Hornosalibský kanál , Mlynský kanál

voda, 10 z 84

Tvarožniansky potok , Klokoč , Lopušanka , Zázrivka , Hlinický potok , Braväcovský potok , Jelenčiakov potok , Becherovka , Srní jarok , Ráztočky , Pohrancová , Bučianka , Petrovka , Korytná , Fehér-patak , Lavičkový potok , Plánsky kanál , Potok Baranie , Turniansky potok , Tovarský potok , Stará rieka , Wielkie Koryciska , Kuchriskov potok , Imárský kanál , Kňazov jarok , Koprovnica , Brôtovo , Letkési-patak , Súčanka , Horársky potok

voda, 11 z 84

Žanovský potok , Jakubjanka , Baranecký potok , rameno Nitry , Búroskov potok , Bodianka , Hermanka , Uplaz , Ľuborečský potok , Šoltysa , Nemecký potok , Surový potok , Hoštínsky potok , Maly Kubransky potok , Šárd , Dubovský kanál , Kráľovobrodský kanál , Čertovica , Smerek , Hubáňsky potok , kanál Malinovo - Blahová , Turecký kanál , Nižný Litvorec , Drazus , Kolárovický potok , Veľká Lesná , Ižiansky kanál , Sarcov , Borovianka , Zadný potok

voda, 12 z 84

Klinianka , Nižný Potok , Vydrica , Prochotský potok , Krupský potok , Lihovec , Bodičianka , Brodnianka , Telinský potok , potok Kľak , Vajspeterský potok , Strašný potok , Slaský potok , Čierna voda , Hrochotský potok , Malatínka , Lahoš , Milotínka , Biely Váh , Čermeľský potok , Záborovský potok , Javorový potok , Pribylina , Rosinka , Prepad potoka do kanalizacie , Písársky potok , Kajalský kanál , Košariský potok , Vesselianka , Vyšný Matejkov

voda, 13 z 84

Stará Drieňovka , Kýčerský potok , Chotčianka , Krivá , Sihoťský potok , Čelovský potok , Pod Škovránkom , Veľkolúcky potok , Żleb pod Mnichem , Vlkanovský kanál , Žikavka , Struha , Tarnica , Hincov potok , Vápený potok , Bodické rameno , Boca , Mošnica , Borovský potok , Zlatník , Kuchárov potok , Hadvigský potok , Fekete-víz , Šumiacky potok , Стужицька , Mariansky potok , Henclovský potok , Kanál Vojka - Kračany , potok Východná , Chlmec

voda, 14 z 84

Beskidnik , Vajnorákov jarok , Bach von Drösing , Besná , Lúžňanka , Rovenský potok , Ďurkovský potok , Boďov potok , Nový kanál , Szeroki Żleb , Krištofov potok , Vážna , Uhlianka , Szuszerbów , Rybný kanál , Hrnčiarovský kanál , Vyšehradný potok , Krivoklátsky potok , Meďodolský potok , Ďurský potok , Biensky potok , Pod skalnym , Bachledovský potok , Lednica , Hromadíkov potok , Garajov potok , Svinica , potok Krtíš , Rovnanka , Jamníček

voda, 15 z 84

Holumnický potok , Hromová dolina , Kanál Jurová - Veľký Meder , Latorica , Liešňanský potok , Butlerov jarok , Furmanec , Svarínka , Mosoni-Duna , Počúvadliansky potok , Rimava , Drieňová , Lutilský potok , Štítnik , Vlčí struha , Klátovsky Kanál , Teplica , Žilín , Biokoridor pri Vodnom diele Žilina , Myjava , Dedovecký potok , Granátový potok , Velička , Sekčovský potok , Prosiečanka , Babkovský potok , Krzywań , Lábatlani-patak , Bystry , Čiliz

voda, 16 z 84

Stankovo , Lučivník , Vrchovina , Żabi Żleb , Hlohovník , Dlhá siaha , Biela voda , Prestavlcký potok , Sestrč , Ohrada , Starý potok , Ľadová voda , Huťanka , Tisa , Trojačka , Litava , Močiarka , Lakšársky potok , Čereniansky potok , Trnava , potok Streibornica , Beňovolehotský potok , Pinčiarov potok , Magulin jarok , Drmolez , Revúca , Vranča , Termiansky potok , Blatina , Strašný jarok

voda, 17 z 84

Vychylovka , Búčsky kanál , Boháč , Zdynianka , Kálnický potok , Lomniansky potok , Vrátočný potok , Javorník , Malá Delňa , Dolinka , Sihelniansky potok , Salibský Dudváh , Hrantský jarok , Veterný potok , Barnov , Hatinová dráha , Teplanka , Michalovský potok , Sikenica , Hodrušský potok , Nyerges-patak , Blažíčkov potok , Krivuľa , Hrušovský potok , Nový potok , Bežakov potok , Suchohorský potok , Sokolský kanál , Zálomka , Hornokržoviansky kan.

voda, 18 z 84

Trnávka , Benkovský potok , Malý Kalužný jarok , Bertece-patak , Žiarovčík , Ľupčica , Dubová , Morovniansky potok , Vagnarsky potok , Viniansky potok , Tŕňový potok , Banské , Levársky potok , Antošov kanál , Pasecký p. , Mraznica , Radošina , Ploštínka , Prepadavá , Debernícky potok , Brezovický potok , Chochołowski Potok , Večný potok , Smieškov potok , Drahožica , Brlátov potok , Skalny Żleb Rysów , Slaná voda , Križovský potok , Kaňovka

voda, 19 z 84

Koleňová , Furandovský potok , Dračí potok , Hlinica , Zábava , Kľúčovský potok , Nyrica , Kamenný potok , kanál Kližská Nemá - Kosihy , Vécky kanál , Struhárňanka , Čierny potok , Kychová , Topoľnica , Vraní kanál , Suchá , kanál Veľký Meder - Holiare , Muráňsky potok , Drieňovec , Bystrické jarky , Hurbanovský p. , Teply potok , Stará mláka , Istebný potok , Milošovský potok , Smutná , Ľadový potok , Ľutinka , Hradný potok , Hamrčí jarok

voda, 20 z 84

Chlebnický potok , Čierna , Lučka , Kratina , Vlčná , Skalnatý potok , Porubský potok , Veľký Studený potok , Komjaťanka , Malina , Hradecký potok , Šaliansky kanál , Hnilé , Ollersbach , Sninský potok , Bôrová voda , Teplá , Bélyi-csatorna , Studenec , Kvetnianka , Dúbravčický potok , Myšský potok , Starohutský potok , Ostrovský kanál , Gbelanský potok , Slavkovianka , Adamka , Slatina , Lizina-patak , Drevenica

voda, 21 z 84

Klinec , Šebastovka , Patašský kanál , Sľažianský potok , Moštenica , Chocholnica , Bežovský kanál , Odvodnovací kanál - rybníky , Bikol-patak , Záhlbočský potok , Sitňanský potok , Kopanice , Zámocký kanál , Hajlášsky kanál , Práčka , Širočínsky potok , Kamenica (Kamenec) , Lubená , Sograďský potok , Litmanovský potok , Ipoltica , Sekčov , kanál Čalovec - Kameničná , Hosťovský potok , Drobiška , Podpekelianka , Beliansky potok , Kýčera , Pod Ištvánom , March (Nebeng.) [bei Engelhartstetten] II

voda, 22 z 84

Javorinka , Žlebský potok , Skorušovský potok , Słanica , Noviansky potok , Patinský kanál - mŕtve rameno Nitry , Slatinka , Prašnický potok , Kráľovský kanál , Cerovský potok , Lomnička , Podhrabovský potok , Dziaków , Riečka , Limbašský potok , Bratovčík , kanál Buk - Pavel , Wierchomlanka , Hlinky , Bojkov potok , Trnovský potok , Vrbovec , Slávča , Klobušický potok , Bystrianka , Mašková , Lutila , Chrtiansky potok , Hankovský potok , Břežitá

voda, 23 z 84

Šalgovický potok , Jedlinka , Radějovka , Dolný Dudváh , Čertová , Unbenanntes Gerinne [k.A.] , Skalka , Blatná , Balázs-árok , Poľný kanál , Lemešná , Hajdúšsky jarok , Veľký Tmavý jarok , Záhorský kanál , Lipovnícky potok , Jalšovský potok , Kanál Šulany-Jurová , Homole , Mútňanská ráztoka , Klanečnica , Roháčsky potok , Udava , Predmieranka , Kochavecký potok , Cianový potok , Devínsky potok , Pušovský potok , Jablonka , Žitava , Janíkovský kanál

voda, 24 z 84

Bačianske rameno , Sokolský potok , Staníkov potok , Klecenský potok , Lomnica , Lovčický potok , Dubovský potok , Kočkovský kanál , Chyżnik , Mišov potok , Lovčiansky p. , Železná voda , Trhovištský potok , Škurcovský potok , Prívodný kanál povrchového vodovodného systému , Hliníček , Benický potok , Čierňava , Medokýš , Barický potok , Obecný kanál , Dešňanka , Studiensky potok , Hôrčanský potok , Korytnica , Kubašok , Medve-patak , Jelšový potok , Kočansý potok , Vajnorský potok

voda, 25 z 84

Kutinská , Petrovský potok , Pelúsok , Vonžovec , Karniansky potok , Levočský potok , Žitavský potok , Grófsky jarok , Vištucký potok , Dlhý kanál , Žilový jarok , Dedinský potok , Valčianka , Surovcov potok , Pusta , Šulianske rameno , Bolešovský potok , Kornádkov potok , Blh , Slanec , Iliavka , Trlenský potok , Ronyva , Hložský potok , Zátoka , Klínovka , Zámutovský potok. , Z Lazov , Stará Morava , Jelení potok

voda, 26 z 84

Orechovský potok , Pavelkov potok , Vlára , Močiar , Račková , Branisko , Pribetský kanál , Odumorkovka , Stupský jarok , Myjavská Rudava , Leveš , Čierny Hron , Prívodný kanál Slovnaft , Javorová , Manínský potok , Slemenný , Bigovský Potok , Görgetegi-Duna , Ihráčsky potok , Keťský rybník , Od Sagatky , Bukovec , Štiavnický potok , Selenec , Rieka , Čongerský kanál , Tisoňovka , Dobriansky potok , Krupý jarok , Malá Oselnica

voda, 27 z 84

Veský potok , Slatvinský potok , Szent György-árok , Vyhniarsky potok , Vozárka , Kolárovský kanál , Malá Nitra , Lamačský potok , Košecký potok , Kysnica , Detviansky potok , Tichá voda , Rudavka , Vozokanka , Kysuca , Podhájsky potok , Mútnianka , Plachtinský potok , Borsučí , Kompárka , Kociha , Roztoczka , Veľký Kračkov , Derék-patak , Trstená , Čurlik , Murínov potok , Starý Ipeľ , trať Orava , Hrádocký potok

voda, 28 z 84

Ďapúch , Luliansky potok , Lánový potok , Hlboká dráha , Kuzmov jarok , Starý Porubský potok , Svinianka , Malý Dunaj - Klátovské rameno , Plavno , Tajovský potok , Mužliansky potok , Polenický potok , Doktorov jarok , Sekier , Unbenanntes Gerinne [Weidenbach [March, bei Hohenau] Oberlauf, Hausbrunner Graben, Weidenbach] , Župný kanál , Turícky potok , Nimnický potok , Chmelová , Mošonský Dunaj , Starohorský potok , Belinec , Košariská , Hradniansky potok , Krivý potok , Blava , Vrbička , Terebľa , Cirocha , Veselianka

voda, 29 z 84

Bosniacky potok , Śrubita , Rimavica , Brezovský potok , M , Kľacký potok , Biely Breh , Tormanovský potok , Bánovský potok , Podmanínsky potok , Lubeľský potok , Cuhai-Bakony-ér (Cuha-patak) , Socovský potok , Lesnický potok , Veľký potok , Komjatný potok , Slavkovský potok , Tokárenský potok , Berínček , Małe Koryciska , Strošovský potok , Ludrovčanka , Trnovec , Otunianka , Lohyňa , Čurabka , Ráztoky , Dolnoostrovný kanál , Búdkoviansky potok , Unbenanntes Gerinne [March, Morava]

voda, 30 z 84

Dolný kanál , Uhorštiansky potok , Kolárovo - Kamenićná kanál , Packoronský jarok , Belujský potok , Jasenina , Chtelnička , Kruhovský Potok , Tlstý potok , Kolačínsky potok , Snežná , Duna-ág , Kudlov potok , Ublianka , Stoličný potok , Chrenovka , Mistivka , Pliešovský potok , Przywarówka , Solivarka , Zákruty , Bocegaj , Tomášovský potok , Dubnický potok , Žitkovský potok , Chrupniarsky potok , Hozelecký potok , Varínka , Jánošikovský kanál , Kyselica

voda, 31 z 84

Luková , Ráztočná , Vývrat , Bystriansky potok , Nová rieka , Behátsky kanál , Malatinský potok , Juríkov potok , Černá Ostravice , Hlboká voda , Suchý potok , Mlynský náhon , Mlynský potok , Javorina , Ambrúvka , Istebník , Sečiansky potok , Andač , Randová , Perlový potok , Kukučínovský kanál , Obidský kanál , Galamia , Neresnica , Rešovka , Prejtiansky potok , Mošurovanka , Odva , kanál z Dunaja , Mníchovský potok

voda, 32 z 84

jarok zo Žliabku , Ondava , Pomiaslo , Brezový potok , Laurincova dráha , Hájsky , Važský kanál , Rajský potok , Medzihorský potok , Koniowiec , Porec , Długi Żleb Kondratowy , Rameno Čiernej vody , Tuhársky potok , Košiarny potok , Andický potok , Vrbovský potok , Äuglarm , Bajóti-patak , Medzihradník , Malužianka , Šutnický potok , Podbielsky Cickov , Fanglovský potok , Svinský potok , Hermanov potok , Rakytovec , Demänovka , Strihovecký Potok , Soľanka

voda, 33 z 84

Oravica , Zajarčie , Vedro , Baťův kanál , Čierňanka , Číčovský kanál , Lúčkovský potok , Drieňovský potok , Gamrotov potok , Mojtínsky potok , Korytárka , Matkáli ág , Sudoměřický potok , Sásky potok , Vlčiansky kanál , Branovský p. , Zbojnícky jarok , Pekný jarok , Nitra , Klinkovica , Vaskapu-patak , Klastavský potok , Bednárský rígeľ , Stará voda , Búr , Raciborský potok , Šíravský kanál , Potok Čeremoš , Stašov potok , Kamenistý potok

voda, 34 z 84

Malý Tarnovský potok , Lužianka , Čiky , Hornoperecký kanál , Horná Blava , Sedmerovský potok , Jarząbczy Potok , Zelenský potok , Zlatnický potok , Dierový potok , Kubranksý potok , Leštinský potok , Vŕšok , Stebníček , Rameno Zuzana , Ásványi ág , Hunták , Plevovský potok , Hájsky potok , Malá Liesková , Modrovský potok , Holičná , Žliabok , Miglinský potok , Landrovec , Podlužianka , Žehrica , Korciepczany Potok , Jenkovský kanál , Plešivský potok

voda, 35 z 84

Hronec , Vrchlorský potok , Závadský potok , Kalinov potok , Ráztocký potok , Velká Stanovnice , Chyżny , Jarčie , Bystrička , Slančický potok , Mičkové , Kozinský potok , Súľovský potok , Rohožnícky potok , Tichý kanál , Potok Reťková , Jarošův potok , Cípek , Cúrsky potok , Żleb Poszukiwaczy Skarbów , Tehliansky potok , Cerninka , Mokrý jarok , Žabí potok , Kohútovo , Sklenný potok , Korchan , Prawa Rysa , Bočovka , Breziansky potok

voda, 36 z 84

Martinkovský potok , Lesnianka , Izra , Lipničanka , Machulinský potok , Dropí kanál , Ostravický potok , Hraničný kanál , Stupavský potok , Morava , Borový potok , Slivášsky potok , Hričovský potok , Selčiansky potok , Zaya , Rusovský kanál , Kramársky jarok , Renčišovský potok , Andrejovský potok , Svinárský potok , Siračinský potok , Radimovský potok , Medvecký potok , Poliansky potok , Spišský potok , Sedláčkov jarok , Somolický potok , Sebedínsky potok , Čerenčiansky potok , Radiša

voda, 37 z 84

Brôdok , Fofovský potok , Gortva , Krtíšok , Nižné Šuľkovo , Torysa , Beskid , Hrabinské jarky , Kolesársky potok , Rudava , Lopušník , Vlkovský potok , Kristský kanál , Kalamičianka , March (Nebeng.) [bei Hohenau] IV , Poltárica , Vlčinský potok , Jelešňa , Abrahámsky kanál , Lysky , Slatinský potok (Podhradie) , Dobrá voda , Kulov potok , Štengoský jarok , Staré rameno Nitra , Asód - Ćergov kanál , Slaná , Grmolinský potok , Močka , Kuneradka

voda, 38 z 84

Chotina , Rakytie , Šibská voda , Borčický potok , Veskejský kanál , Regetówka , Dikula , Veľká Beňúšská , Hlavinský potok , Stará Gortva , Rakytinský potok , Mláka , Svätý potok , Konský potok , Novobanský potok , Trenčianka , Jelenský kanál , Selecký potok , Uhlisko , Babský jarok , Kecső-patak , Šibeničný potok , Necpalský potok , Modranský potok , Olchowczyk , Dudlava , Orovnický potok , Svitačový potok , Olvár , Sliačanka

voda, 39 z 84

Byšta , Radošínský potok , Drahošanský potok , Folkušovský potok , Vernár , Slaništský kanál , Nededsko-Vlčiansky kanál , Fišiarsky potok , Podegerský potok , Vajskovský potok , Svidničianka , Bohatský kanál , Bárna-patak , Lazný potok , Otupianka , Část povodí Hrubáru , Uholný potok , Račová , Šemšiansky , Močedelnícky potok , Dekýšsky potok , Križoviansky kanál , Hamský kanál , Dunaj , Kopčiansky kanál , Oravcová , Rybnický potok , Sedličiansky potok , Čadečanka , Topľa

voda, 40 z 84

Mútnik , Biała , Černý potok , Suchá Vydrica , Cegejský kanál , Drdákovský potok , Divina , Dvorský kanál , Čistá voda , potok Slaská , Čausiansky potok , Smolník , Blatnica , Jalovčanka , Podhájsky p. , Stošianka , Kyseľ , Malý Studený potok , Kanianka , Zrubanská , Kachnia potok , Belžiansky potok , Dúbravský potok , Vrbovok , Huňová , Kocúrov potok , Mahulanka , Gorilov potok , Paríž , Trstianský potok

voda, 41 z 84

Ždiarsky potok , Radavský kanál , Brodziansky potok , Zemanov potok , Staré koryto Pružinky , Holeška , Horvátsky jarok , Hron , Katrenčíkovský potok , Seličný potok , Livinka , Gábrišovský potok , Tužina , Nemčiansky potok , Oľšinský kanál , Nitrica , Žarnovica , Chmúra , Sedmerovský kanál , Dolnoperecký kanál , Laborec , Mitický potok , Humel , Jelšové jarky , Hruškov kanál , Priekový potok , Čerešňová , Krížovianka , Kruh , Ďurjanský potok

voda, 42 z 84

Rusovské rameno , Murgas , Motúzový kanál , Velický potok , Malý Tmavý jarok , Vojnicky potok , Jarovské rameno , Vanigovský kanál , Által-ér , Predpolomský potok , Jestřabí , Struhár , Neslušanka , Kolonička , Bolkov , Rosinský potok , Sklabinsky potok , Cabadov jarok , Bukový potok , Hucianka , Príslopský potok , Trpínec , Zajský potok , Mazorník , Stráňka , Krupá , Malá Stanovnice , Biała Woda , Latonka , Patočiny

voda, 43 z 84

Vyholomský potok , Solisková voda , Lúčny kanál , Kyjovčík , Suché jarky , Majerský potok , Gampeľský potok , Malianka , Licnčno , Vislavka , Husárka , Dielový potok , Orava , kanál Vinohrady - Kameničná , Kvášovský potok , Hámorná , Vajnorský kanál , Zohorský kanál , Rakytov , Cabovský potok , Starovinský potok , Duna , Glabušovský potok , potok , Ronava , Hodruša , Stempfelbach , Javorinský potok , Malachovský potok , Petruška

voda, 44 z 84

Trstinový kanál , Kuneradský potok , Seliansky potok , Lókos-patak , Šturecký potok , Bojnianka , Černa voda , Zasmrečiansky potok , Zimná voda , Dovalovec , Babinský potok , Potok Riečka , Mesarov potok , Trebianka , Kolársky potok , Sverepský potok , Kurcsa kanál. , Suchý jarok , Oščadničanka , Bosto , Sikelský jarok , Hučava , Ľubica , Korybaňa , Radomka , Fialkový kanál , Krámecký potok , Brusník , Hnilec , Frankovský potok

voda, 45 z 84

Lieskovec , Teplianka , Siheľník , Kurekovský potok , Kečkovský potok , Solinka , Hončiansky potok , Krepčík , Renštok , Dujničov jarok , Mikulášsky kanál , Damásdi-patak , Biely potok , Včelín , Szentlélek-patak , Kamenec , Bystrý potok , Ulička , Pieskový potok , Roštársky potok , Kakatka , Dlžiansky Cickov , Dolinský potok , Kakovský potok , Sučí potok , potok Anderlová , Bodovský potok , Tisovník , Drietomica , Vreščovka

voda, 46 z 84

Dzurová , Stará Myjava , Furkotský potok , Halačovka , Visolajský potok , Osno , Petrovička , Cenovo , Dolná Blava , coje , Baraní potok , Kebliansky potok , Sadenec , Žiarovnica , Mŕtve riečište Laborca , Okna , Szártos-patak , Ľadovo , kanál Lél - Kosihy , Lukavica , Příschlopský potok , Strelovec , Holubnica , Svrčinovec , Görbe-Duna , Nábrežný jarok , Kožuchovský potok , Krčavský Potok , Na Pántoch , Sietno

voda, 47 z 84

Gaštanový kanál , Kolárová , Zubák , Okoličianka , Nemčiniansky potok , Stary Klátovsky kanál , Stará Částa , Kováčovský potok , Močenok - Veča , Rimáňsky potok , Stračí kanál , Pílanský potok , Lakšársky p. , Kamenica , Hovadlovec , Spojovací canal , Honský potok , Lúčanka , Zichyho potok , Zelnický kanál , Gombócos-Bár-Duna összekötő csatorna , Chomów , kanál Číčov - Holiare , Lipovník , Jaseniansky potok , Soblahovský potok , Zliechovský potok , Pápežov potok , Tichý potok , Pisárka

voda, 48 z 84

Dedinský , Hájsky kanál , Łomniczanka , Bystrá , Čekovský potok , Brezenec , Šajbársky kanál , Svidovský potok , Moňok , Harvelka , Briavský potok , Turiansky potok , Pasecký potok , Vrzavka , Lietavka , Rokytenka , Haluzický potok , Owczy Żleb , Kokavka , Ciglianka , Kokavský potok , Ida , Badínec , Martinský kanál , Rudniasky potok , Turecký potok , Medvedí potok , Slováčkov kanál , Kraviansky kanál , Stará Blatina

voda, 49 z 84

Hromnisko , Malolevársky kanál , Brusný potok , Valov potok , Šechvalský most , Vŕbový potok , Priepust Rybníky , Lišovský potok , Ploský potok , Radošinka , kanál Holiare - Kosihy , Vrakúňsky kanál , Kľačiansky potok , Čtvrtý járek , Erebe-csatorna , Vontrubový potok , Bukovinský potok , Menzdrovka , Lipniczanka , Cserge (Ganádi)-patak , Zálistský potok , Jankov potok , Richtárovský potok , Rybiansky potok , Chvojnica , Zápotočie , Bařina , Spariský potok , Svodínsky potok , Vadičovský potok

voda, 50 z 84

Kňazov potok , Štitársky kanál , Sviniansky potok , Mrliamov potok , Moškovec , Čalovecký Dudváh , kanál Číčov - Kližská Nemá , Machnatá , Širočina , Velký Burkovský potok , Tŕstie , Beňovský potok , Hybica , Likavčanka , Jedlovec , Rakovský jarok , Čermeľský potôčik , Járek , Ochodničanka , Kladník , Hetméňsky kanál , Potok murárov , Rajčanka , Poľný potok , Korytársky potok , Hošták , Stupecký potok , Jajcajov jarok , Turová , Skalny potok

voda, 51 z 84

Hutná , Veľký Brunnov , Dolina , Šípkovec , Babovský kanál , Črvník , Kostolník , Lipová , Gabčíkovské rameno , Topoľný potok , Štefanovský potok , Postaľ , Domanižanka , Weidenbach , Dávidov kanál , Mostovka , Laštek , Mŕtvy Bodrog , Poluvsanský potok , Vladárka , Zlatná , Hanselgrud , Veľký Kolársky jarok , Čerešňový potok , Perkovský potok , Jazvečie , Fuksz-patak , kanál pre elektráreň , Kľak , Perec

voda, 52 z 84

Podhradský potok , Koškovec , Čegorský potok , Ľuboreč , Belovežský potok , Pribiš , Vrbovský kanál , Burzov , Nozdrovický potok , Ladzanský potok , Besný potok , Libuša , Csenke-patak , Pečnianske rameno , Poprad , Kopernický potok , Vajdovský potok , Jelenský potok , Zaya (Nebeng.) (bei Drösing) , Korňanka , Dobrotka , Blatnianka , Strednický potok , Dobroda , Všivák , Meder , Pongrácovský potok , Žnatinský potok , Váh , Sučiansky potok

voda, 53 z 84

Kanál , Gáborov potok , Bajtavský potok , Račiansky potok , Rástočná , Koňušský Potok , Maleník , Šípsky potok , Cerová dráha , Malý Dunaj , Bagaméri ág , Pokutský potok , Kotrčiná , Vôdky , Zúber , Jurkovec , Ovčí potok , Ždiarny potok , Trsteník , Lupčianka , Jurgowczyk , Salabov jarok , Mlynárov jarok , Studený potok , Ružín kanál , Nosický derivačný kanál , Beňadovský potok , Potok Beskid , Bazový jarok , Kaštinka

voda, 54 z 84

Matejkovský potok , Cingo , Čadečka , Kopytný potok , Salatín , Pasiekowy Potok , Dunajec , Lipovský kanál , Važťanka , Černatina , Hruškový potok , Hajerbach , Krásňanský potok , Veľký Bukvový jarok , Jalšovík , Lubinský potok , Tetrov potok , Juríčkov potok , Bánovecký potok , Kis-Duna , Betlehemský kanál , Javorová rieka , Suchánsky potok , Kamzičí jarok , Marikovský potok , Štiavnička , Bielsky potok , Polhoranka , Šarišský potok , Jasenica

voda, 55 z 84

Krivský potok , Jarček , Komočský kanál , Část povodí Žitkovského p.a , Havraní potok , Marcelowy , Hlboká , Jabloňovka , Nižné Uhlisko , Starohájsky potok , Kutočný potok , Balážov potok , Lopašovský potok , Kremenica , Čakanovský potok , Cintorínsky potok , Kežmarská Biela voda , Cajlanský náhon , Chorvátske rameno , Patro , Starý kanál , Nesvadský kanál , Biskupický derivačný kanál , Driečna , Rakytová , Vlárka , Choča , Brezinka , Teplá voda , Jovsiansky potok

voda, 56 z 84

Ižopský kanál , Obuchovský potok , Hubinský potok , Wielki Lutowy , Sivý potok , Mlynický potok , Czadeczka , Kolačniansky potok , Rakyta , Rybný potok , Kliny , Záhorský potok , Klenovská Rimava , Čierny Váh , kanál Lél - Zlatná , Haraszti-patak , Turkov potok , potok Dolina , hallépcső , Liešovský potok , Barich , Vyšné Šuľkovo , Járkovec , Hlboký potok , kanál Holiare - Lipové , Hlavinka , Markov potok , Prívarský potok , Gazdová , Jelešnica

voda, 57 z 84

Trnovský kanál , Handlovka , Drahošiansky potok , Bežanský potok , Bózsva , Jamnický potok , Pružinka , Krupiansky potok , Beňadín , Hrabovský potok , Briač , Madačský potok , Sakalov , Kubranský potok , Piszkei-patak , Studienka kanál , Sobranecký potok , Račanov potok , Konopný potok , Čeremka , Waksmundzki Potok , Šturec , Tichovodský potok , Roztoka , Zlatný potok , Płaszyniw , Bratinovský potok , Hornád , Stankovský potok , Klanečnice

voda, 58 z 84

Malá Chocholnica , Raštún , Zlatín , Vyšnosliačanský potok , Livina , trať Váh , Blatnický potok , Sklenárov potok , Hluchý potok , Vodný kanál , Tomky , Gidra , Mikina dráha , Kaloša , Rašov potok , Krivé jarky , Iliašovský potok , Vyčoma , Turaňský potok , Trniansky potok , Felsőberecki-főcsatorna , Bolvov potok , Holubí potok , Paludžanka , Obszow , Javorník (Račí potok) , Zeleny potok , Konštiansky potok , Martovský kanál , Mokrá

voda, 59 z 84

Svitavský potok , Záhradný kanál , Ménes-patak , Štampošský potok , Sulzbach , Jelšovka , Patinský kanál , Skalička , Strážovský potok , Dobra-Semjéni-csatorna , Hlboký jarok , Kanie studne , Galanovec , Stratený potok , Ančin potok , Rakovec , Lieskovský potok , Inovský potok , Trubínsky potok , Čemník , Chotárny potok , potok Kolbasek , Hastrgáň , Kusín , Csitári-patak , Žemberovský potok , Slobodov potok , Vajsov , Malá Svinka , Kanál Gabčíkovo - Topoľníky

voda, 60 z 84

Kobeliarovský potok , Jatovský kanál , Trebušovský potok , Jalovský potok , Podkušov potok , Topoľa , Chotárny járok , Ksenia , Viničiansky kanál , Kolpachský potok , Vríca , Mlynný potok , Ivanovka , Olšička , Črmník , Kĺzaň , Zolná , Zbojnícky potok , Pulai ág , Minko , Breznický potok , Smrečianka , Heľpianský potok , Babinec , Derňa , Skrajny Żleb , Močidlový Potok , Ruský Potok , Biela , Czarna Orawa

voda, 61 z 84

Stežná , Liska , Zásihlianka , Zubra , Havranský potok , Mlynské rameno , Část pov.Predpolomského p.a , Telér , Slopniansky potok , Rácov , Marócsa-patak , Přelač , Byčinec , Suchodolský potok , Kavský kanál , Mandát , Slovinský potok , Biskupické rameno , Vojčianske rameno , Biela Orava , Sviniarsky potok , Dugovský kanál , Šunavský potok , Rígeľský potok , Ondavka , Veľká Svinka , Opatovský potok , Mühlbach , Hukov potok , Chočský potok

voda, 62 z 84

Jeleškov potok , Muráňka , Jarošov potok , Kutina , Belský kanál , Klačanka , Wisłoka , Opustený , Zadná voda , Gaderský potok , Dilanský potok , Bešiansky potok , Štósky potok , Starý jarok , Babí potok , Slatinský potok , Bíňovský potok , Smolenický potok , Dubnička , Liskovský potok , Chlievišský potok , Klenkov potok , Nagygyöp- övcsatorna , Račí potok , Kotliarka , Chotárny kanál , Holický potok , Szumiący Potok , Lipník , Záhoranka

voda, 63 z 84

Lukavec , Moštenický potok , Čierny jarok , Šaštínsky potok , Mikovský potok , Bebrava , Malužiná , Kamenná , Kozinovský potok , Ladomirka , Kantorský potok , Striebornica , Bechovina , Čremošná , Ploská , Blahutov kanál , Duskov potok , Daľkov , Drieňová dráha , Kadaň , Kamečnica , Mlyničná voda , Chabenec , Čahovský potok , Prívodný kanál Biskupického ramena , Čutkovský potok , Lúčny potok , Hučanské , Malá Vydrica , Kamenický potok

voda, 64 z 84

Ivachnovský potok , Dyje/Thaya , Sokoliansky potok , Elektrárenský kanál , Karcsa-csatorna , Prievalský potok , Bukovský potok , VN Nesluša , Rašelinisko Tarnok , Vodná nádrž Orechová , Priehrada , Vodná nádrž Veľké Uherce , vodná nádrž Ľadovo , Téglás , Vodná nádrž Husárová , Wyżni Czerwony Stawek , rybnik , Medová baba , vodná nádrž Motyčky , Biela studnička , Štrkovisko 4 , v.n. Hlohovník , kašňa , Áfonyás-tó , Radošovce , vodná nádrž Čachtice , v.n. Trávnica II , Odhanka 10 , Baňa , Odhanka 3

voda, 65 z 84

Sliačik , Vodná nádrž Drženice , Úhornianske jazero , Evičkino jazero , Prostredné Spišské pleso , Lukáčovské rybníky , Strieborné jazero , Vodná nádrž Hričov , Odkalisko Amerika I , Vodná nádrž Hrončok , Vodná nádrž Svodín , Nové Štrbské pleso , Blahovský rybník , Zámocký rybník , Malé Spišské pleso , Veľké jazero Rovinka , 7 , Štrkovisko 2 , Kleiner Breitensee , Volovske rybniky , Vodná nádrž Trnávka , Vodná nádrž Kolíňany , Maximiliánova fontána , Pleso v Mošnici , Číčovské mŕtve rameno , Horny rybník Petrovec , Vodná nádrž Glabušovce , Trojrohé pleso , Nižné Spišské pleso , Vodná nádrž Lozorno

voda, 66 z 84

Jazierka lásky , Dunaj, VD Gabčíkovo , Zielony Staw Gąsienicowy , Štrkovisko Gergelová , vodná nádrž Málinec , Veľké štrkovisko , 6 , Vodná nádrž Rakovec , Košiare , Štrkovisko Dlhé kusy , v. n. Žibritov , Malá vodárenská nádrž , Veľký rybník , Vyšné Jamnícke pleso , Altau , Tajch , Drahy , Štrkovisko 5 , Dubník II , slepe rameno Ondavy , Vodná nádrž Kunov , Ottergrund , Латориця , Niżni Toporowy Staw , Ondavka-Ondava , Termal , rameno Žitavy , Vodná nádrž Teplý Vrch , Tajch na Račkovom potoku , Roháčske pleso

voda, 67 z 84

Stavidlá , Rybník Tančibok (Ruský) , Červený rybník , vodná nádrž Velčice , Velké Žabie pleso , Vodná nádrž Klinger , PUCHMAJEROVEJ JAZIERKO - Morské oko na Kubinskej holi , Vodná nádrž Stará Myjava , jazero č.2 , Babkové pliesko , Štrkovisko č.4 , Žakovce , Vodná nádrž Rúbaň , Veľký prameň , 8 , Štrkovisko č.9 , Fontána Jar na Zemplíne , Počúvadlianske jazero , Malá Richňava , Požiarna nádrž , Vyšné Terianske pleso , Starolesnianske pleso , Vodná nádrž Hrušov , Nyírjesi I. tó , Kotelnica , v. n. Branovo , Priehrada Jerichov , Vodná nádrž Gemerské Teplice , Kvetnicové pleso , Vyšné jazero

voda, 68 z 84

Vodná nádrž Starina , Vodná nádrž Matejovec , Zeleniansky rybník , Druhý rybník , Odhanka 2 , Zelené Krivánske pleso , Wole Oko , Nižné jazero , Kotlík , Mrtvý Dlhý , Öböl , Bučianske rameno , Drahovský kanál , Hnusnô II. , Vanděrák , Češiansky ryb. , Čierné Pleso , jazero č.1 , Umelé jazero na Predpekelnej , Panský diel , Anitino očko , Centnuz , vodná nádrž Boleráz , Jakubovské rybníky , Požiarná vodná nádrž Dolina , Alekšinské rybníky , Vodojem , v.n. Nevidzany , Jazero Deviatky , Horný Hodrušský tajch

voda, 69 z 84

Jezerské jazero , Vodná nádrž Devičany , Šúrsky kanál , Jelensky jazero , Lodenica , Cabajský rybník , Odhanka 7 , Zbojnícke Ľadové pleso , Jama , Vodná nádrž Báb , Veľká jama , Vodná nádrž Krupina , zaplavený lom , Skalnaté pleso , Malé Zbojnícke pleso , PVE Čierny Váh, dolná nádrž , Községi Halastó , Vyšné Zbojnícke pleso , Nižné Kozie pleso , Rašelinisko Veľký Grob , Pusté oko , Kacsató , Biskupický kanál , Vod. nádrž Veľký Šiaš , Protipožiarna nádrž , Malá Domaša , Štrkovecké jazero , Trubín , Hlinisko , Belanský Rybník

voda, 70 z 84

Rybník pod Blatami , Starohájske rameno , v. n. Plavé Vozokany , Ťatliakovo jazero , Štvrtý rybník , Lavor , Nové jazierko , Vrbické pleso , Capie pleso , Bančiansky tajch , Heléna-tó , Žabák , Štrkovisko Konkoľ , Nižný Tajch , Velické pleso , Vodná nádrž Horná studená voda , Marhecké rybníky , Predné jazero , Búčsky rybník , Budurovske rybniky , Číčovské rybníky , Ponor potoka , Királyréti Horgásztó , v. n. Kozí Vrbovok , Malé studenecké jazero , Czarny Staw Polski , Súkromné jazierko , Štrkovisko Jakubov II , Čiernovodské jazero (Guláška) , Liptovská Mara - Galovnská zátoka

voda, 71 z 84

Kalná , Nyírjesi II. tó , Jazero Mútnô , Zlaté piesky , Važina , Strážovský rybník , Lukovské pleso , Jazero II. , Zasnežovacia nádrž , Za Hurou , Lazany , Vyšné jazierko medzi Čebraťmi , Veľké jazero , Štrkovisko 1 , jazero č.4 , oká , Zelené Javorové pleso , Kolačno , Malé Čunovo , Vodná nádrž Slepčany , Jazierko lásky , Pleso v Jame , Prvý rybník , v. n. Vývrat , Palcmanská Maša , Vodná nádrž Jelenec , Rybie Stawki , Veľké Biele pleso , Prestavlky , Oravská priehrada

voda, 72 z 84

rybník č.4 , Nyírjesi VI. tó , Karloveské rameno , Adamov , Štrkovisko č.2 , Bystré plesá , Preplav železnej lávky , Kostolnica , Vodná nádrž Výtok ("Výtek") , Nižné Jamnícke pleso , Šulianske jazero , Jazero Nové Košariská , Jazero Vojka , Vachtové jazierko , 1 , Štrkovisko Bohatá , Cibulkovo pleso , Bahnisko , Vodná nádrž Vajspeter , Lohotské jazero , Okrúhle pleso , Rakytovské plieska , Mŕtve rameno Nitry , Prostredné Zbojnícke pleso , Vodná nádrž Prietžka , Sivé plesá , Vodná Nádrž Žikava , 4 , Vodná nádrž Hrabovo , Vodná nádrž Krpáčovo

voda, 73 z 84

Zelienka , Farárova jama , Liptovská Mara , Kobylie pliesko , Jazierko v Mestskom Parku , Biotop , Rudavské jazero , Bridlicolom , Kadlub , Nižné Zbojnícke pleso , Pľúvatko , bazén , Šintavské bane , Nižné jazierko medzi Čebraťmi , Vyšné Žabie pleso , Nyírjesi V. tó , Bielske Jazero , Vod. nádrž Pri Badínskej ceste , Vodná nádrž Blatné , Vod.nádrž Parina , Vodná nádrž Chtelnica ("Priehrada") , Kotlinowy Stawek , Rybníky Parina , Štrkovisko č.3 , Tajch Bakomi , Vodná nádrž Slnečné údolie , Kačacia fontána , Kalinovský rybník , Slepé rameno Čiernej vody , Štrkovisko 3

voda, 74 z 84

Rameno Zátišie , v. n. Semerovo , Malé Hincovo pleso , Boheľovské rybníky , Slobodné , Jazero I. , Jezero , Dolný rybník Petrovec , Morské oko , Za mlákou , Pleso na Choči , Šúrsky rybník , Liliensee , Veliká , Malužinský tajch , Ťažké pleso , Veľké Spišské pleso , Vodná Nádrž Prietrž , Kaskády , v.n. Veľké Vozokany , Mŕtve rameno Váhu , Konkoly , Kučišdorfská priehrada , v.n. Dedinka , Bystré jazierko , vodná nádrž Ľuboreč , Jazierko pri kaplnke , Koválovská priehrada , Vodné dielo Kráľová , Valša

voda, 75 z 84

Kakal , Ganymedova fontána , Zadni Staw Polski , Tradom , Fontána , Vodná nádrž kezmarok , Malé jazero Rovinka , vodná nádrž Plášťovce , Tajšok , Vareškové pleso , Mala Kotelnica , Veľký Zemník , Sukromný rybník Zlatá rybka , Zemplínska Šírava , v. n. Tekovské Lužany , Vodné dielo Žilina , Veľké Hincovo pleso , Fontána v Mestskom parku , Štrkovisko Dunajek , Vincov les , Starý Tajch , PVE Čierny Váh, horná nádrž , Czarny Staw pod Rysami , Vyšné Kozie pleso , Veľký Draždiak , Wrchni See , Dunaj , Termálny kráter , Vodná nádrž Závadka nad Hronom , Tanečnica

voda, 76 z 84

Štrkovisko panónsky les , Sromowce , Amerika III , Vojnický rybník , Kamenický rybník , Vodná nádrž Duchonka , Vyšné Wahlenbergovo pleso , Serényiho cisterna , Odhanka 9 , Žakýlske Pleso , Račkove plesá , V. n. Bátovce , Lábske jazero , Prameň Zelenohorského potoka , Vodná nádrž Jata , Vodná nádrž Dobšiná I. , Kis tó , Vodná nádrž Vráble , Čáporský rybník , Rameno , Štrkovisko č.1 , Žabie Javorové pleso , Vodná nádrž Vištuk , Vízállás , Vyšné Spišské pleso , Vodná nádrž Hruboňovo , Handlovský rybník , Priehrada - Skalisko , Sivé , Tomanovo pleso

voda, 77 z 84

Čierne jazierko , Beladice , Štrkovisko č.5 , Ľadové pleso , Jurské jazero , Štrkovisko č.8 , Vodná nádrž Lozorno I. , Jazero Macov , Kaďa , vodná nádrž Ružiná , Szécsényi-horgásztó , Štrkovka , Vajnorské jazero , Nižné Wahlenbergovo pleso , Hederové jazero , vodná nádrž Tekovské Nemce , Nový prístav , Vodná nádrž Šenkvice , Pliesko , Vrbovský rybník , Nižné Terianske pleso , Štrbské pleso , Litvorové pleso , Prepojovací kanál Malý Dunaj - Čierna voda , Heuparz , Fontána Zem , Vodná nádrž Doľany , Kováčovský rybník , Bajdázói-tó , Dolný Hodrušský tajch

voda, 78 z 84

Mŕtve rameno Malého Dunaja , Dlhé pleso , Pleso nad Skokom , Diviačie jazierko , Rybník Zlatná , Vachálkov rybník , Szontagovo pleso , Tretí rybník , Dolná žikavecká priehrada , Levočská priehrada , Kalné jazero , Beliansky tajch , Ráczovo jazierko , Horváthovo jazero , Dubník I , Vodné dielo Veľké Kozmálovce , Vodná nádrž Banská Belá , Žabie Jazero , Retenčná nádoba , Nováky , Fontána Družba , Jazero Michal , Vyšné Temnosmrečianske pleso , Veľká Hangócka , Kompresorovna , vodná nádrž Nemčiňany , Malý Draždiak , Vodná nádrž Dolné Kočkovce , štrkovisko , Zelená voda

voda, 79 z 84

Paňovský rybník , Vodná nádrž Horné Orešany , Nyírjesi III. tó , vodná nádrž Hriňová , Kechnec , Malá Hangócka , Štrkovisko Kocka , Koleno , Konštantín , vodná nádrž Dolný Jelenec , Tiché pleso , Údolná vodná nádrž Veľká Domaša , Levické rybníky , Lovčica "Bejvoc" , Büdös-tó , Tajch Veľaká Vindšachtská , Jasovský rybník , Jazero Košťán , Rybnik Medercina , Pommersee , Vodná nádrž Nemečky , v. n. Lovce , Baračka , Zelené pleso , Hradené jazero Blatné , Dračie pleso , Veľké Richnavské jazero , rameno Topli , v. n. Dobrá Niva , Vodná nádrž Buková

voda, 80 z 84

Popradské pleso , Kandia , v.n. Jasová , Požiarna nádrž Dienok, rybník nad Turcom , Blajzloch , Staré rameno rieky Nitra , Prekár , Veľká vodárenská nádrž , Badínsky rybník , Kolové pleso , Malogya , Zimný prístav , Vodná ruža , Blatný rybník , Vodná nádrž Nitrianske Rudno , Vážsky Dunaj , Jamské pleso , Pusté Sady , Vyšné Žabie pleso Bielovodské , Odhanka 4 , Mineral , Záhon , Boričky , Pieskovňa , Zoborské jazierko , stará banská nádrž , Malé Morské oko , Kuchajda , Roličky , Štrkovisko č.6

voda, 81 z 84

Nyírjesi IV. tó , Batizovské pleso , Ružín , Veľký Šiaš , Kórea , Nižné Temnosmrečianske pleso , Hať Nová Dedinka , Štrkovisko Komjatice , 3 , Malý Zemník , Berek 3 , Rozgrund , Zmrzlé pleso , Dolná Teheľňa , Slnečné jazerá , Modranský rybník , Minerálny kúpeľ Zlá voda , Jakubovanska priehrada , jazierko , Pleso pod Chabencom , Vodná nádrž Nová Bystrica , Zelená Voda III , Žabie jazierko , Golianovský rybník , Kurcsa , Pusté pleso , Bahno , Bobrovecké pleso , Rybník pri Sabinke , 2

voda, 82 z 84

Ipoly , Seligovo jazero , Odhanka 8 , Bager , Vinianske jazero , Breitensee , Karábi , Rybník Kamenný mlyn , Štrkáreň , Nižné Žabie pleso Bielovodské , Starý Váh , Štrkovisko Čechince , Studenské jazero , Nosická priehada , Halčianske jazero , Retenčná nádrž , Modré pleso , Tengerszem , Labutie jazero , Jazierko s baštou (Labutie jazierko) , Šulkovo , Zadni Staw Gąsienicowy , Vodná nádrž Bešeňová , Zelenka , Ortutské jazierko , Šútovo , Vodná nádrž Milošová , Kamenné jazero , Unín , Kačičárne

voda, 83 z 84

Kúpalisko (Jazierko pri medveďovi) , Dunaj, Zdrž Hrušov , Vodná nádrž Podháj , Farebná fontána , Rohlík , Malé Žabie pleso , Michalštôlniansky tajch , Tomášovský rybník , 5 , Hnusnô I. , Nové štrkovisko , Velké Čunovo , Štrkovisko Jakubov I , Odhanka 6 , Štrkovisko č.7 , Vodná nádrž Sigord , Vodná nádrž pre farmu , Old I , Káva , Vajnorský rybník , Tona , Prejtské jazerá , vodná nádrž Mikšová , Nové "Rameno" , Krummer See , vodná nádrž Miková , Silážna jama , Zamrznute pleso , Teplé rameno Váhu , Túfová jazierko

voda, 84 z 84

Štrkovisko RT , Sesterské pleso , Veterník , Južné jazierko , VN Ochodnica , Čerenec , Vodná nádrž Dolná studená voda , Ásványi ágrendszer , jazero č.3 , Trávnica I , Rusovecké jazero , Jazero č. 1 - Gazárka , Großer Beitsee , Vodná nádrž Mužla , Bikáš , Odhanka 5 , Červená studňa , Moderštôlniansky tajch , Stredny rybnik Petrovec , Virtské jazero , ryb. Nová Ves nad Žitavou , Mŕtve rameno , Krížske pleso , Sĺňava , Donau , Listové jazero

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://voda.oma.sk/

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.