Cesta: OMA » voda

voda na Slovensku

voda, 1 z 89

Olšava , Dechtický kanál , Lyonský kanál , Myslavský potok , Črchľový potok , Cigánsky potok , Baťov kanál , Veperec , Stará Čierna voda , Moškov potok , Banský potok , Kameničiansky kanál , Graba , Uh , Kvašov , Belá , Žihľavový kanál , Benčatka , Kyčmol , Podskaľanka , Rybi Potok , Líščí jarok , Široká , Svinka , Bystrický potok , Vödric , Kriváňsky potok , Viničiarsky kanál , Hurbanovský kanál , Mútňanka

voda, 2 z 89

Unbenanntes Gerinne [Zubringer March, Morava] , Mandríška , Šľahorov potok , Oľšiny , Dlhý potok , Krížny kanál , Lukáčovský potok , Rokytový kanál , Debšín , Derňodudvážsky kanál , Čerenov potok , Raková , Veľká Liesková , Annin potok , Hernád , Zbojský potok , Červená voda , Varmusov potok , Ľubochnianka , Kormosi-Duna , Licierov jarok , Hliník , Mravcov potok , Blatný potok , Bystrica , Drietomice , Ľuborčiansky potok , Mrtvý Šárd , Zamatový potok , Bódva

voda, 3 z 89

Rybníček , Sopotnica , Mlynná , Trávnický potok , Harmanec , Plaviská , Postalka , Dolinský kanál , Srní jarok , Lavičkový potok , Stará rieka , Wielkie Koryciska , Koprovnica , Brôtovo , Horársky potok , Baranecký potok , Búroskov potok , Šoltysa , Maly Kubransky potok , Šárd , Veľký Rybár , Hubáňsky potok , kanál Malinovo - Blahová , Turecký kanál , Nižný Litvorec , Sarcov , Zadný potok , Nižný Potok , Vydrica , Strašný potok

voda, 4 z 89

Čierna voda , Biely Váh , Záborovský potok , Rosinka , Chotčianka , Pod Škovránkom , Veľkolúcky potok , Żleb pod Mnichem , Vlkanovský kanál , Struha , Vápený potok , Bodické rameno , Kuchárov potok , Hadvigský potok , Lastovičí potok , Vajnorákov jarok , Bach von Drösing , Rovenský potok , Uhlianka , Rybný kanál , Biensky potok , Pod skalnym , Hromadíkov potok , Svinica , Kanál Jurová - Veľký Meder , Latorica , Liešňanský potok , Drieňová , Lutilský potok , Teplica

voda, 5 z 89

Žilín , Sekčovský potok , Babkovský potok , Krzywań , Lábatlani-patak , Żabi Żleb , Hlohovník , Dlhá siaha , Biela voda , Ohrada , Ľadová voda , Litava , Trnava , Sebes ág , Búčsky kanál , Javorník , Malá Delňa , Sihelniansky potok , Hrantský jarok , Barnov , Hatinová dráha , Teplanka , Jónási ág , Hrušovský potok , Nový potok , Bežakov potok , Sokolský kanál , Morovniansky potok , Antošov kanál , Pasecký p.

voda, 6 z 89

Radošina , Prepadavá , Debernícky potok , Skalny Żleb Rysów , Slaná voda , Dračí potok , Zábava , Vécky kanál , Stará mláka , Ľadový potok , Ollersbach , Kvetnianka , Dúbravčický potok , Ostrovský kanál , Klinec , Šebastovka , Moštenica , Záhlbočský potok , Felső Benda , Zámocký kanál , Podpekelianka , Žlebský potok , Csákányi-ág , Podhrabovský potok , Riečka , Bojkov potok , Dunakiliti duzzasztó-átvágás , Mašková , Šalgovický potok , Pieniński Potok

voda, 7 z 89

Roháčsky potok , Pušovský potok , Žitava , Staníkov potok , Železná voda , Trhovištský potok , Škurcovský potok , Medokýš , Medve-patak , Kutinská , Levočský potok , Grófsky jarok , Vištucký potok , Maková , Surovcov potok , Pavelkov potok , Slemenný , Görgetegi-Duna , Keťský rybník , Od Sagatky , Rieka , Čongerský kanál , Vozárka , Vozokanka , Kysuca , Podhájsky potok , Mútnianka , Plachtinský potok , Kociha , Derék-patak

voda, 8 z 89

Luliansky potok , Lánový potok , Kuzmov jarok , Malý Dunaj - Klátovské rameno , Plavno , Polenický potok , Župný kanál , Nimnický potok , Chmelová , Mošonský Dunaj , Belinec , Cirocha , Rimavica , Slavkovský potok , Tokárenský potok , Małe Koryciska , Ráztoky , Uhorštiansky potok , Kolárovo - Kamenićná kanál , Packoronský jarok , Tlstý potok , Snežná , Duna-ág , Mistivka , Pliešovský potok , Zákruty , Tomášovský potok , Kyselica , Luková , Nová rieka

voda, 9 z 89

Hlboká voda , Suchý potok , Mlynský potok , Ambrúvka , Istebník , Randová , Neresnica , Mošurovanka , Odva , jarok zo Žliabku , Porec , Košiarny potok , Malužianka , Oravica , Baťův kanál , Matkáli ág , Vlčiansky kanál , Klastavský potok , Šíravský kanál , Kamenistý potok , Horná Blava , Zlatnický potok , Dierový potok , Kubranksý potok , Rameno Zuzana , Gelfúsov potok , Plevovský potok , Malá Liesková , Holičná , Landrovec

voda, 10 z 89

Korciepczany Potok , Ráztocký potok , Slančický potok , Mičkové , Tichý kanál , Mokrý jarok , Lipničanka , Ostravický potok , Morava , Slivášsky potok , Zaya , Sedláčkov jarok , Fofovský potok , Rudava , Bačúrovský potok , Jelešňa , Slaná , Borčický potok , Veskejský kanál , Jelenský kanál , Babský jarok , Šibeničný potok , Modranský potok , Orovnický potok , Olvár , Radošínský potok , Slaništský kanál , Močedelnícky potok , Dekýšsky potok , Križoviansky kanál

voda, 11 z 89

Hamský kanál , Kopčiansky kanál , Topľa , Suchá Vydrica , Cegejský kanál , potok Slaská , Čausiansky potok , Podhájsky p. , Kanianka , Zrubanská , Huňová , Mahulanka , Radavský kanál , Livinka , Žarnovica , Čerešňová , Kruh , Velický potok , Által-ér , Sklabinsky potok , Bukový potok , Príslopský potok , Latonka , Solisková voda , Malianka , Husárka , Dielový potok , Hámorná , Vajnorský kanál , Stempfelbach

voda, 12 z 89

Javorinský potok , Lókos-patak , Černa voda , Zasmrečiansky potok , Hučava , Korybaňa , Fialkový kanál , Brusník , Siheľník , Hončiansky potok , Krepčík , Renštok , Dujničov jarok , Szigetparti ág , Bystrý potok , Ulička , Benda , Tisovník , Visolajský potok , Dolná Blava , Žiarovnica , Mŕtve riečište Laborca , Ľadovo , Příschlopský potok , Sietno , Gaštanový kanál , Kolárová , Stary Klátovsky kanál , Hajósülledt-ág , Lubčica

voda, 13 z 89

Hovadlovec , Spojovací canal , Honský potok , Tichý potok , Pisárka , Pasecký potok , Haluzický potok , Ida , Martinský kanál , Vŕbový potok , Priepust Rybníky , Erebe-csatorna , Chvojnica , Spariský potok , Velký Burkovský potok , Beňovský potok , Čermeľský potôčik , Rajčanka , Stupecký potok , Jajcajov jarok , Turová , Zlatovský potok , Hutná , Lipová , Domanižanka , Dávidov kanál , Veľký Kolársky jarok , Jazvečie , Podhradský potok , Koškovec

voda, 14 z 89

Čegorský potok , Ľuboreč , Vrbovský kanál , Burzov , Poprad , Zaya (Nebeng.) (bei Drösing) , Blatnianka , Všivák , Pongrácovský potok , Šípsky potok , Bagaméri ág , Ovčí potok , Ždiarny potok , Jurgowczyk , Studený potok , Ružín kanál , Akvadukt , Cingo , Kopytný potok , Lipovský kanál , Lubinský potok , Tetrov potok , Juríčkov potok , Kamzičí jarok , Tótkalap , Štiavnička , Hlboká , Lopašovský potok , Kremenica , Čakanovský potok

voda, 15 z 89

Nesvadský kanál , Vlárka , Hubinský potok , Sivý potok , Kolačniansky potok , Rakyta , Rybný potok , Čierny Váh , kanál Lél - Zlatná , Haraszti-patak , Réparakodói-Duna , Barich , Hlboký potok , Jelešnica , Hrabovský potok , Madačský potok , Paducos , Zlatný potok , Hornád , Malá Chocholnica , Livina , trať Váh , Sklenárov potok , Hluchý potok , Trniansky potok , Bolvov potok , Holubí potok , Svitavský potok , Dobra-Semjéni-csatorna , Galanovec

voda, 16 z 89

Stratený potok , potok Kolbasek , Csitári-patak , Slobodov potok , Jalovský potok , Podkušov potok , Viničiansky kanál , Kolpachský potok , Mlynný potok , Zbojnícky potok , Pulai ág , Babinec , Ruský Potok , Biela , Hagánsky potok , Kavský kanál , Slovinský potok , Biela Orava , Dugovský kanál , Veľká Svinka , Homoki-ág , Belský kanál , Nagygyöp- övcsatorna , Kotliarka , Záhoranka , Čutkovský potok , Farkasúsztató , 6 , Dubovský kanál , Prepad potoka do kanalizacie

voda, 17 z 89

Roštársky potok , Kolárovický potok , Besná , Oravská priehrada , Baba , Odhanka 6 , Štrkovisko č.7 , Vodná nádrž Sigord , Vodná nádrž pre farmu , Old I , Káva , Vodná nádrž Rakovec , Vajnorský rybník , Rusovecké jazero , jazero č.3 , Kadlub , Valša , Ipeľ , Údolná vodná nádrž Veľká Domaša , Ružín , Vodná nádrž Nová Bystrica , Labutie jazierko , Ohňavský jarok , Vraní kanál , Veterník , Vodná nádrž Husárová , Majerníčka , Hrabinský potok , Hajósi-ág , Veľký kanál

voda, 18 z 89

Parná , Kuchriskov potok , potok , Ľutinka , Malina , Radějovka , trať Orava , Ublianka , Biele vody , Serényiho cisterna , Vanděrák , Soliskové pliesko , Vodná nádrž Výtok ("Výtek") , Vrbovok , Žakýlske Pleso , Vodná nádrž Hrušov , Kňazov potok , Hybica , Topoľný potok , Štrkovisko Dunajek , Vincov les , Zoborské jazierko , Kanie studne , Rakovec , stará banská nádrž , v.n. Hlohovník , Malá vodárenská nádrž , Öböl , Odhanka 2 , Jezerské jazero

voda, 19 z 89

Požiarná vodná nádrž Dolina , Odhanka 7 , Wyżni Czerwony Stawek , Žabák , Istebný potok , Nižné Tomanovské pleso , Damásdi-patak , Jazero II. , Pliesko , Za Hurou , Ipoly , Klenovica , Kýčerka , Inovec , Turiec , Kanalitský potok , Vápenický potok , Štôlňanský potok , Butlerov jarok , Sľažianský potok , Rameno Čiernej vody , Selický kanál , Klobušický potok , Stoličný potok , Długi Żleb Kondratowy , Studienka kanál , Dropí kanál , Hraničný kanál , Oľšinský kanál , Vrchovinný potok

voda, 20 z 89

Ibolyáš , Mazorník , Prívodový kanál Gabčíkovo , Jaseniansky potok , Owczy Żleb , Rudniasky potok , Belovežský potok , Klačianka , Šustovský potok , Slaný potok , Východnianka , Lomocký potok , Slovenský potok , Malé Zbojnícke pleso , Lándorský kanál , Lutiša , Beňatinská Voda , Vlčí potok , Banský jarok , Solisko , Malé Morské oko , Borzov , Kuffov potok , Mŕtve rameno Malého Dunaja , Teplice , Višňový potok , Gerín , Žliabkový potok , Barborinský potok , Šiakovec

voda, 21 z 89

Nedanovský potok , Breznica , Kobyla , Šambronka , Trstiany potok , Červený potok , Báčsky kanál , Potok Prúdik , Cerniansky potok , Šindliarsky potok , Veľký Peprovský jarok , Mlynica , Pstruhový potok , Smrek , Rybnička , Malé Žebie Javorové pleso , Rybník Kamenný mlyn , Adamovský potok , Čiližský potok , Kochanovský potok , Zubrovica , Štitinický potok , Inovecký potok , Belansky potok , Veľký Kalužný jarok , Stráňanský potok , Malejovský potok , Odpadový kanál Slovnaft , Fialkový potok , Valhišský potok

voda, 22 z 89

Milkovský potok , Kuželnický potok , Češiansky ryb. , Žikava , Hradňanka , Tarabov potok , Kôprovský potok , Čanecký potok , Hričovský derivačný kanál , Čebovský potok , Šenkársky potok , Čečejovský potok , Malý Šum , Widły , Jasenina , Osrblianka , Bahanský potok , Čepeľov potok , Škuľa , Medvedzský potok , Drieňovka , Boďov potok , Studnička , Žiarovnický kanál , Záhumenický kanál , Kanál Gabčikovo , Sloviansky potok , Gorazdovský kanál , Bodrog , Stará Nitra

voda, 23 z 89

Hostiansky potok , Hruštínka , Krtíš , Papradnianka , Ohnutý potok , Veľký Klin , Dúbravka , Prostredná , Concó-patak (Fekete-víz-ér) , Potok Bab , Kvačianka , Dlhopoľka , Horný Dudváh , Bystrina , Seginský potok , Baďanský potok , Malokozmálovský potok , Husí potok , Ladianka , Medňanka , Vajar , Suchá , Vidlárová , Lenuška , Muszynka , Rábi-patak , Vápeničný potok , Priečny potok , Starotekovský kanál , Vydrňanka

voda, 24 z 89

Szép-patak , Mnichowy Potok , Krištofov potok , Margecianka , Rolincovský potok , Pčolinka , Čeček , Radin , Istebniansky potok , Ďurkovský potok , Komárňanský kanál , Trstínsky potok , Kremnický potok , Zlatňanka , Žákov potok , Baranský potok , Lišťanský potok , Krupinica , Michalovský kanál , Svinský potok , Zdýchavka , Brezovica , Nový kanál , Remetský potok , Žitavica , Machnáč , Tvrdošovský potok , Szeroki Żleb , Grundský potok , Slaná / Sajó

voda, 25 z 89

Losinec , Bošáčka , Kuliarsky kanál , Osturniansky potok , Siwa Woda , Malý Zlomiskový potok , Lehotský potok , Hlboký , Čomovský potok , Tančibok , Sľúnovský jarok , Kis Jónási ág , Brusné , Sihoťský potok , Chotínsky kanál , Jalšovík , Rabčický potok , Brestovina , Śrubita , Procházkov potok , Kopčiansky potok , Ludárov potok , Melčický potok , Podzielne , kanál Marovce - Lándor , Jasenovský potok , Čakýň , Čáporský rybník , Lodňanka , Galovianska zátoka

voda, 26 z 89

Cípek , Veľký Šum , Močiarsky potok , Hradnianka , Šindeľná , Rohozná , Pernecký potok , Močenský kanál , Štrkovisko č.6 , Čajkovský potok , Vyhniansky potok , Muráň , Veľkolevársky náhon , Potok Reťková , Zabiedovčík , Stránsky potok , Barkás-ág , Lomná , Štiavnica , Malý Bukvový jarok , Závodský potok , Stračinský potok , Jazvečí potok , Lopušanka , Rudinský potok , Kurekovský potok , Dedinský , Krížny potok , Hradský potok , Szőny-Füzitői-csatorna

voda, 27 z 89

Cabajský potok , Ivanovský potok , Zápechová , Malanský potok , Janinský potok , Remetský kanál , Klokoč , Imárský kanál , Ilianovka , Predný kanál , Markov , Pasienkový potok , Lapis-patak , Staňov potok , Část povodí Čierňanky , Teplička , Potôčik , Jarabinský potok , Kompa , Sukromný rybník Zlatá rybka , Poráčský potok , v. n. Plavé Vozokany , Hlinský potok , Závrská , Kečkovský potok , Osliansky potok , Zelenohorský potok , Mošteník , Krpeliansky derivačný kanál , Jarky

voda, 28 z 89

Kácsási , Korytná , Łapszanka , Hévíz-patak , Hornosalibský kanál , Mlynský kanál , Tvarožniansky potok , Zemplínska Šírava , Zázrivka , Hlinický potok , Braväcovský potok , Jelenčiakov potok , Vrchovina , Cúrsky potok , Becherovka , Ráztočky , Pohrancová , Bučianka , Petrovka , kanál Veľký Meder - Holiare , Fehér-patak , Plánsky kanál , Potok Baranie , Kráľovobrodský kanál , Kňazov jarok , Tovarský potok , Turniansky potok , Hoštínsky potok , Rudnianka , Letkési-patak

voda, 29 z 89

Čertovica , Porubský potok , Súčanka , Záblatský potok , Żleb Poszukiwaczy Skarbów , Žanovský potok , Kramársky jarok , Jakubjanka , rameno Nitry , Slaský potok , Bodianka , Hermanka , Uplaz , Červený jarok , Veľké Biele pleso , Smerek , Ľuborečský potok , Surový potok , Drazus , Vyšné Furkotské pleso , Nemecký potok , Pribylina , Myslina , potok Kľak , Veľká Lesná , Prestavlky , Ižiansky kanál , Prašnický potok , Borovianka , Vodná nádrž Hrabovo

voda, 30 z 89

Klinianka , Glabušovský potok , Lihovec , Prochotský potok , Ronava , Slávkovské pleso , Krupský potok , Vajspeterský potok , Sliačik , Bodičianka , Brodnianka , Telinský potok , Zasnežovacia nádrž , Hrochotský potok , Čierny potok , Malatínka , Sološnický potok , Kakovský potok , Písársky potok , Lahoš , Milotínka , Kosihovský potok , Čermeľský potok , Javorový potok , Kajalský kanál , Košariský potok , Sograďský potok , Krivá , Vesselianka , Vyšný Matejkov

voda, 31 z 89

Stará Drieňovka , Kýčerský potok , Čelovský potok , Hrabovský kanál , Ďurjanský potok , Bocegaj , Trnavský potok , Mošnica , Zubová , Žikavka , Vážna , Tarnica , Hincov potok , Bachledovský potok , Boca , Hosťovský potok , Borovský potok , Poľna , Šumiacky potok , Zlatník , Fekete-víz , Drobiška , Стужицька , Kanál Vojka - Kračany , Hromová dolina , Mariansky potok , Henclovský potok , potok Východná , Chlmec , Szuszerbów

voda, 32 z 89

Hrnčiarovský kanál , Vyšehradný potok , Beskidnik , Jamníček , Lúžňanka , Krivoklátsky potok , Meďodolský potok , Ďurský potok , Lednica , Garajov potok , Brlátov potok , potok Krtíš , Holumnický potok , Skalnatý potok , Nižné jazierko medzi Čebraťmi , Rovnanka , Rimava , Klátovsky Kanál , Furmanec , Hromadná voda , Svarínka , Mosoni-Duna , Počúvadliansky potok , Štítnik , Granátový potok , Patinský kanál - mŕtve rameno Nitry , vodná nádrž Boleráz , Veľký Studený potok , Sajó , Širočínsky potok

voda, 33 z 89

slepe rameno Ondavy , Vlčí struha , Sninský potok , Bařina , Prestavlcký potok , Lazany , Vyšné jazierko medzi Čebraťmi , Močiarka , Lovčiansky p. , Biokoridor pri Vodnom diele Žilina , Myjava , Dedovecký potok , Velička , Huťanka , Prosiečanka , Hnusené , Bystry , Termiansky potok , Blatina , Čiliz , Stankovo , Lučivník , Kraviarky , Sestrč , Starý potok , Strašný jarok , Tisa , Trojačka , Noviansky potok , Lakšársky potok

voda, 34 z 89

Čereniansky potok , potok Streibornica , Ťatliakovo jazero , Hlina , Beňovolehotský potok , Bačúšsky potok , Rakovček , Pinčiarov potok , Magulin jarok , Drmolez , Revúca , Vranča , Nižný Tajch , Nižné Jamnícke pleso , Vodná nádrž Krpáčovo , Rameno , Vychylovka , Boháč , Zdynianka , Michalovský potok , Piritov , Sikenica , Kálnický potok , Lomniansky potok , Vrátočný potok , Križovský potok , Dolinka , Kaňovka , Salibský Dudváh , Veterný potok

voda, 35 z 89

Nové Štrbské pleso , Hodrušský potok , Nyerges-patak , Blažíčkov potok , Koleňová , Krivuľa , Suchohorský potok , Vörösfüzesi-ág , Furandovský potok , Zálomka , Hornokržoviansky kan. , Trnávka , Benkovský potok , Malý Kalužný jarok , Bertece-patak , Žiarovčík , Ľupčica , Žiarný potok , rybník č.4 , Dubová , Vagnarsky potok , Hlinica , Vyšné Žabie pleso , Viniansky potok , Tŕňový potok , Banské , Levársky potok , Kľúčovský potok , Mraznica , Ploštínka

voda, 36 z 89

Struhárňanka , Brezovický potok , Chochołowski Potok , Večný potok , Smieškov potok , Drahožica , Bechovina , Nyrica , Kamenný potok , kanál Kližská Nemá - Kosihy , Kychová , Topoľnica , Muráňsky potok , Drieňovec , Bystrické jarky , Hurbanovský p. , Teplý potok , Milošovský potok , Smutná , Hradný potok , Hamrčí jarok , Gbelanský potok , Chlebnický potok , Čierna , Lučka , Kratina , Vlčná , Komjaťanka , Hradecký potok , Šaliansky kanál

voda, 37 z 89

Hnilé , Drieňová dráha , Bôrová voda , Teplá , Obrubovanský potok , Štrkovisko 4 , Bélyi-csatorna , Studenec , Myšský potok , Slavkovianka , Stašov potok , Starohutský potok , Adamka , Slatina , Lizina-patak , Hajlášsky kanál , Práčka , Drevenica , Patašský kanál , Kamenica (Kamenec) , Lubená , Dolný rybník Petrovec , Chocholnica , Bežovský kanál , Odvodnovací kanál - rybníky , Bikol-patak , Kopanice , Litmanovský potok , Beliansky potok , Slatinka

voda, 38 z 89

Ipoltica , Skorušovský potok , Sekčov , kanál Čalovec - Kameničná , Kýčera , Pod Ištvánom , Marková , March (Nebeng.) [bei Engelhartstetten] II , Javorinka , pleso na Zadnom Choči , Słanica , Szigeti-Duna , vodná nádrž Velčice , Kráľovský kanál , Vodné dielo Gabčíkovo , Cerovský potok , Lomnička , Svodínsky potok , Hozelecký potok , Dziaków , Limbašský potok , Kotelnica , Unbenanntes Gerinne [k.A.] , Bratovčík , kanál Buk - Pavel , Pribetský kanál , Kačičárne , Wierchomlanka , Hlinky , Trnovský potok

voda, 39 z 89

Chrtiansky potok , Balázs-árok , Hankovský potok , Sečiansky potok , Vrbovec , Slávča , Dolný Dudváh , Bystrianka , Lutila , Čertová , Břežitá , Jedlinka , Aktívny banský vodovod , Poľný kanál , Starolesnianske pleso , Kolársky potok , Skalka , Blatná , Lemešná , Hajdúšsky jarok , Veľký Tmavý jarok , Záhorský kanál , Uhliarsky potok , Lipovnícky potok , Vyšné Terianske pleso , Rakový potok , Jalšovský potok , Kanál Šulany-Jurová , Radový potok , Mútňanská ráztoka

voda, 40 z 89

Hliníček , Krupý jarok , Klanečnica , Karniansky potok , Udava , Šulianske rameno , Predmieranka , Kochavecký potok , Cianový potok , Devínsky potok , Jablonka , Satanov potok , Janíkovský kanál , Bačianske rameno , Prívodný kanál povrchového vodovodného systému , Sokolský potok , Klecenský potok , Benický potok , Vyšné Smrekovické pliesko , v. n. Lovce , Lomnica , Lovčický potok , Dešňanka , Dubovský potok , Kočkovský kanál , Chyżnik , Mišov potok , Čierňava , Studiensky potok , Sedielkový potok

voda, 41 z 89

Čierna Orava , Barický potok , Obecný kanál , Hôrčanský potok , Korytnica , Kubašok , Jelšový potok , Vajnorský potok , Slanec , Kočansý potok , Odumorkovka , Petrovský potok , Pelúsok , Vonžovec , Stupský jarok , Žitavský potok , Dlhý kanál , Žilový jarok , Lúčkovský potok , Dedinský potok , Valčianka , Pusta , Bolešovský potok , Kornádkov potok , Blh , Komjatný potok , Iliavka , Skalski Potok , Trlenský potok , Hunták

voda, 42 z 89

Ronyva , Hložský potok , Zátoka , Klínovka , Jenkovský kanál , Zámutovský potok. , Z Lazov , Stará Morava , Jelení potok , Myjavská Rudava , Leveš , Szigeti-Duna felső szakasz , Orechovský potok , Vlára , Močiar , Malá Oselnica , Račková , Branisko , Čierny Hron , Prívodný kanál Slovnaft , Javorová , Borsučí , Kompárka , Manínský potok , Veľký Kračkov , Bigovský Potok , Ihráčsky potok , Felső-Ciglés , Baraní potok , Bukovec

voda, 43 z 89

Štiavnický potok , Selenec , Tisoňovka , Dobriansky potok , Veský potok , Slatvinský potok , Szent György-árok , Vyhniarsky potok , Kolárovský kanál , Malá Nitra , Lamačský potok , Košecký potok , Belasé pleso , Kysnica , Detviansky potok , Tichá voda , Rudavka , Mrliamov potok , Roztoczka , Moškovec , Trstená , Čurlik , Murínov potok , Starý Ipeľ , Nižné Furkotské pleso , Hrádocký potok , Ďapúch , Hlboká dráha , Brezovský potok , Starý Porubský potok

voda, 44 z 89

M , Kľacký potok , Solivarka , Svinianka , Ipoly / Ipeľ , Biely Breh , Tormanovský potok , Tajovský potok , Mužliansky potok , Doktorov jarok , Dechtársky potok , Bánovský potok , Sekier , Unbenanntes Gerinne [Weidenbach [March, bei Hohenau] Oberlauf, Hausbrunner Graben, Weidenbach] , Čurabka , Podmanínsky potok , Turícky potok , Lubeľský potok , Cuhai-Bakony-ér (Cuha-patak) , Dolnoostrovný kanál , Hradniansky potok , Veľká vodárenská nádrž , Socovský potok , Lesnický potok , Veľký potok , vodná nádrž Dolný Jelenec , Starohorský potok , Košariská , Krivý potok , Blava

voda, 45 z 89

Vrbička , Terebľa , Veselianka , Bosniacky potok , Tiché pleso , Berínček , Strošovský potok , Búdkoviansky potok , Unbenanntes Gerinne [March, Morava] , Ludrovčanka , Trnovec , Otunianka , Lohyňa , Dolný kanál , Belujský potok , Chtelnička , Smolenický potok , Kruhovský Potok , Przywarówka , Nitra , Kolačínsky potok , Kudlov potok , Čerťažský potok , Chrenovka , Dubnický potok , Žitkovský potok , Chrupniarsky potok , Varínka , Jánošikovský kanál , Kolový potok

voda, 46 z 89

Ráztočná , Vývrat , Bystriansky potok , Behátsky kanál , Malatinský potok , Juríkov potok , Malý Tarnovský potok , Čierné Pleso , Černá Ostravice , Mlynský náhon , Hermanov potok , Andač , Kukučínovský kanál , Obidský kanál , Podvodný kanál Gabčíkovo , Javorina , Rajský potok , Perlový potok , Važský kanál , Galamia , Csökös-csatorna , Rešovka , Štrkovisko č.3 , Prejtiansky potok , Machnatá , Macovie jarok , Kovalinec , Prawa Rysa , Mníchovský potok , Ondava

voda, 47 z 89

Andický potok , Jedlovec , Podbielsky Cickov , Pomiaslo , Brezový potok , Laurincova dráha , Hájsky , Medzihorský potok , Koniowiec , Fanglovský potok , Tuhársky potok , Rusovské rameno , Vrbovský potok , Äuglarm , Bajóti-patak , Medzihradník , Šutnický potok , Číčovský kanál , Rakytovec , Strihovecký Potok , Soľanka , Demänovka , Zajarčie , Vedro , Čierňanka , Drieňovský potok , Gamrotov potok , Mojtínsky potok , Potok Čeremoš , Korytárka

voda, 48 z 89

Branovský p. , Zbojnícky jarok , Pekný jarok , Sudoměřický potok , Sásky potok , Klinkovica , Vaskapu-patak , Bednárský rígeľ , Stará voda , Búr , Vanigovský kanál , Raciborský potok , Rakyťanka , Kalinov potok , Lužianka , Čiky , Hornoperecký kanál , Torysa , Vodná nádrž Vráble , Sedmerovský potok , Jarząbczy Potok , Zelenský potok , Andrejovský potok , Stebníček , Ásványi ág , Stanišovský potok , Hájsky potok , Tajch Bakomi , Leštinský potok , Vŕšok

voda, 49 z 89

Modrovský potok , Žliabok , Olchowczyk , Badínsky rybník , Kulov potok , Miglinský potok , Plešivský potok , Podlužianka , Žehrica , Hronec , Vrchlorský potok , Závadský potok , Velká Stanovnice , Jarčie , Bystrička , Jarošův potok , Chyżny , Fontána Zem , Kozinský potok , Súľovský potok , Rohožnícky potok , Kordický potok , Tehliansky potok , Cerninka , Žabí potok , Kohútovo , Sklenný potok , Korchan , Bočovka , Breziansky potok

voda, 50 z 89

Martinkovský potok , Lesnianka , Izra , Machulinský potok , Brôdok , Stupavský potok , Nižné Šuľkovo , Vodná nádrž Doľany , Borový potok , Hričovský potok , Renčišovský potok , Grmolinský potok , Selčiansky potok , Rusovský kanál , Svinárský potok , Siračinský potok , Radimovský potok , Medvecký potok , Poliansky potok , Spišský potok , Somolický potok , Sebedínsky potok , Prostredný potok , Brezenec , Čerenčiansky potok , Radiša , Štengoský jarok , Gortva , Krtíšok , Beskid

voda, 51 z 89

Hrabinské jarky , Kolesársky potok , Lopušník , Vlkovský potok , Drahošanský potok , Kristský kanál , Kalamičianka , March (Nebeng.) [bei Hohenau] IV , Poltárica , Vlčinský potok , Abrahámsky kanál , Močka , Kuneradka , Veľká Beňúšská , Lysky , Slatinský potok (Podhradie) , Hlavinský potok , Dobrá voda , Staré rameno Nitra , Asód - Ćergov kanál , Chotina , Rakytie , Stará Gortva , Šibská voda , Svätý potok , Novobanský potok , Regetówka , Dikula , Rakytinský potok , Mláka

voda, 52 z 89

Fontána Marta , Komjatná , Konský potok , Trenčianka , Kecső-patak , Folkušovský potok , Selecký potok , Uhlisko , Necpalský potok , Velické pleso , Podskalský potok , Dudlava , Vernár , Nededsko-Vlčiansky kanál , Fišiarsky potok , Svitačový potok , Podegerský potok , Vodná nádrž Slnečné údolie , Sliačanka , Byšta , Vajskovský potok , Svidničianka , Bohatský kanál , Bárna-patak , Lazný potok , Otupianka , Gábrišovský potok , Kožuchovský potok , Část povodí Hrubáru , Uholný potok

voda, 53 z 89

Gidra , Véneki mellékág , Račová , Šemšiansky , Sedličiansky potok , Jarovské rameno , Blahovský rybník , Dunaj , Oravcová , Rybnický potok , Drdákovský potok , Čadečanka , Blatnica , Mútnik , Prostredné Spišské pleso , Biała , Černý potok , Kocúrov potok , Malý Studený potok , Potok Riečka , Divina , Dvorský kanál , Čistá voda , Smolník , Gorilov potok , Jalovčanka , Brodziansky potok , Zemanov potok , Staré koryto Pružinky , Stošianka

voda, 54 z 89

Kyseľ , Kamenná Tichá , Kachnia potok , Belžiansky potok , Dúbravský potok , Paríž , Trstianský potok , Laborec , Mitický potok , Patočiny , Ždiarsky potok , Holeška , Horvátsky jarok , Hron , Seličný potok , Krížovianka , Katrenčíkovský potok , Kováčovský rybník , Tužina , Nemčiansky potok , Konopný potok , Nitrica , Vodný kanál , Štiavnik , Chmúra , Sedmerovský kanál , Dolnoperecký kanál , Humel , Jelšové jarky , Hruškov kanál

voda, 55 z 89

Priekový potok , Tomky , Murgas , Motúzový kanál , Malý Tmavý jarok , Vojnicky potok , Levočská priehrada , Predpolomský potok , Jestřabí , Struhár , Mesarov potok , Neslušanka , Kolonička , Mikina dráha , Bolkov , Rosinský potok , Cabadov jarok , Hucianka , Malá Stanovnice , Biała Woda , v.n. Dedinka , Trpínec , Zajský potok , Stráňka , Krupá , Starý Tajch , Vyholomský potok , Lúčny kanál , Kyjovčík , Suché jarky

voda, 56 z 89

Majerský potok , Bystré jazierko , Gampeľský potok , Licnčno , Vislavka , Orava , kanál Vinohrady - Kameničná , Kvášovský potok , Zohorský kanál , Rakytov , Starovinský potok , Duna , Cabovský potok , Hodruša , Malachovský potok , Vodná nádrž Glabušovce , Petruška , Revolver , Trstinový kanál , Kuneradský potok , Seliansky potok , Pustoveský potok , Šturecký potok , Bojnianka , Zimná voda , Trebianka , Žabie Javorové pleso , Dovalovec , Babinský potok , Sverepský potok

voda, 57 z 89

Kurcsa kanál , Suchý jarok , Oščadničanka , Hrabový jarok , Vodná nádrž Závadka nad Hronom , Kopánka , Bosto , Sikelský jarok , Krámecký potok , Stančová , Hnilec , Lábányi-csatorna , Jasenica , Valov potok , Frankovský potok , Lieskovec , Pieskový potok , Lukáčovské rybníky , Ľubica , Šechvalský most , Radomka , Zadni Staw Gąsienicowy , Teplianka , Szentlélek-patak , Vreščovka , Solinka , Radoszanka , Mikulášsky kanál , Biely potok , Včelín

voda, 58 z 89

Dzurová , Kamenec , Čremošný potok , Dlžiansky Cickov , Kakatka , Stará Částa , Dolinský potok , Podrožianka , Stará Myjava , Sučí potok , Pošova Mlynná , potok Anderlová , Bodovský potok , coje , Drietomica , Vontrubový potok , Bukovinský potok , Furkotský potok , Halačovka , Osno , Szártos-patak , Zálistský potok , Pílanský potok , Zelenská Mlynná , Batizovské pleso , Petrovička , Cenovo , Ilijský potok , Kebliansky potok , Sadenec

voda, 59 z 89

kanál Lél - Kosihy , Jankov potok , Strieborné jazero , Halčianske jazero , Okna , Svrčinovec , Lukavica , Strelovec , Nábrežný jarok , potok Dolina , Holubnica , Krčavský Potok , Na Pántoch , Zubák , kanál Holiare - Kosihy , Okoličianka , Nemčiniansky potok , Vrakúňsky kanál , Kováčovský potok , Močenok - Veča , Rimáňsky potok , Stračí kanál , kanál Číčov - Holiare , Lakšársky p. , Kamenica , Zichyho potok , Zelnický kanál , Gombócos-Bár-Duna összekötő csatorna , Lúčanka , Vodná nádrž Svodín

voda, 60 z 89

Chomów , Lipovník , Uplazový potok , Hájsky kanál , Richtárovský potok , Soblahovský potok , Zliechovský potok , Pápežov potok , Łomniczanka , Bystrá , Šajbársky kanál , Svidovský potok , Veľký Bukvový jarok , Čalovecký Dudváh , Čekovský potok , Moňok , Harvelka , Briavský potok , Slováčkov kanál , kanál Číčov - Kližská Nemá , Turiansky potok , Kraviansky kanál , Stará Blatina , Vrzavka , Hromnisko , Lietavka , Rokytenka , Kokavka , Malolevársky kanál , Veľká Hangócka

voda, 61 z 89

Ciglianka , Kokavský potok , Badínec , Kľačiansky potok , Brusný potok , Lišovský potok , Čtvrtý járek , Jazierka lásky , Turecký potok , Medvedí potok , Ploský potok , Zámocký rybník , Radošinka , Rašov potok , Menzdrovka , Rybiansky potok , Zápotočie , Lipniczanka , Cserge (Ganádi)-patak , Vadičovský potok , Štitársky kanál , Sviniansky potok , Unín , Širočina , Tŕstie , Rakovský jarok , Járek , Bánovecký potok , Likavčanka , Sásovský potok

voda, 62 z 89

Ochodničanka , Kladník , Hetméňsky kanál , Potok murárov , Poľný potok , Korytársky potok , Hošták , Dolina , Šípkovec , Babovský kanál , Kis-Duna , Skalny potok , Veľký Brunnov , Betlehemský kanál , Črvník , Lopušná , Gáborov potok , Malé Spišské pleso , Kostolník , Gabčíkovské rameno , Mostovka , Vyšné Wahlenbergovo pleso , Štefanovský potok , Laštek , Mŕtvy Bodrog , Turkov potok , Choča , Postaľ , Fuksz-patak , Poluvsanský potok

voda, 63 z 89

Čerešňový potok , Weidenbach , Mŕtva Tisa , Vladárka , Lukovské pleso , Zlatná , Hanselgrud , kanál pre elektráreň , Besný potok , Perkovský potok , Marcelowy , Kľak , Libuša , Csenke-patak , Jabloňovka , Nižné Uhlisko , Kompresorovna , Perec , Žnatinský potok , Pribiš , Nozdrovický potok , Váh , Jazero Košťán , Ladzanský potok , Zamrznute pleso , Tomanov potok , Pečnianske rameno , Kopernický potok , Vajdovský potok , Karábi

voda, 64 z 89

Jelenský potok , Korňanka , Dobrotka , Strednický potok , Sučiansky potok , Dobroda , Meder , Kanál , Bajtavský potok , Račiansky potok , Šarišský potok , Rástočná , Koňušský Potok , Maleník , Cerová dráha , Malý Dunaj , Pokutský potok , Kotrčiná , Krivský potok , Vôdky , Zúber , Jurkovec , Vodná nádrž Drženice , Trsteník , Lupčianka , Salabov jarok , Mlynárov jarok , Nosický derivačný kanál , Beňadovský potok , Potok Beskid

voda, 65 z 89

Bazový jarok , Kaštinka , Jatovský kanál , Starohájsky potok , Matejkovský potok , Driečna , Zubra , Čadečka , Patro , Salatín , Pasiekowy Potok , Važťanka , Černatina , Část povodí Žitkovského p.a , Dunajec , Hruškový potok , Hajerbach , Krásňanský potok , Javorová rieka , Jarček , hallépcső , Veľký Šiaš , Suchánsky potok , Komočský kanál , Nižné Spišské pleso , Marikovský potok , Bielsky potok , Rakytová , Polhoranka , Trojrohé pleso

voda, 66 z 89

Havraní potok , Kopanický potok , Kórea , Kutočný potok , Balážov potok , Cintorínsky potok , Starý kanál , Biskupický derivačný kanál , Brezinka , Teplá voda , Kežmarská Biela voda , Cajlanský náhon , Chorvátske rameno , Úhornianske jazero , Jovsiansky potok , Ižopský kanál , Obuchovský potok , PVE Čierny Váh, horná nádrž , Wielki Lutowy , Mlynický potok , Drahošiansky potok , Evičkino jazero , Kamionka , Kliny , Záhorský potok , Klenovská Rimava , Kúpalisko (Jazierko pri medveďovi) , Liešovský potok , Vyšné Šuľkovo , Járkovec

voda, 67 z 89

kanál Holiare - Lipové , Vodná nádrž Lozorno , Hlavinka , Markov potok , Prívarský potok , Gazdová , Trnovský kanál , Handlovka , Bežanský potok , Bózsva , Jamnický potok , Sakalov , Vodná nádrž Hrončok , Pružinka , Krupiansky potok , Beňadín , Kubranský potok , Briač , Piszkei-patak , Zmrzlé pleso , Sobranecký potok , Račanov potok , Čeremka , Waksmundzki Potok , Gazdovský potok , Šturec , Kaloša , Hnusnô I. , Tichovodský potok , Roztoka

voda, 68 z 89

Płaszyniw , Bratinovský potok , Stankovský potok , Klanečnice , Raštún , Krivé jarky , Konštiansky potok , Zlatín , Vyšnosliačanský potok , Blatnický potok , Iliašovský potok , Vyčoma , Turaňský potok , Veľký rybník , Felsőberecki-főcsatorna , Obszow , Javorník (Račí potok) , Zeleny potok , Paludžanka , Vyšné Jamnícke pleso , Martovský kanál , Mokrá , Záhradný kanál , Jelšovka , Ménes-patak , Patinský kanál , Soľný potok , Štampošský potok , Altau , Sulzbach

voda, 69 z 89

Breznický potok , Skalička , Strážovský potok , Hlboký jarok , Studnový potok , Ančin potok , Lieskovský potok , Inovský potok , Mlynské rameno , Trubínsky potok , Chotárny potok , Hastrgáň , Veľký Zemník , Čemník , Trebušovský potok , Kusín , Žemberovský potok , Vajsov , Malá Svinka , Část pov.Predpolomského p.a , Minko , Kanál Gabčíkovo - Topoľníky , Kobeliarovský potok , Topoľa , Chotárny járok , Ksenia , Telér , Vríca , Ivanovka , Olšička

voda, 70 z 89

Črmník , Kĺzaň , Zolná , Smrečianka , Slopniansky potok , Chočský potok , Heľpianský potok , Derňa , Skrajny Żleb , Močidlový Potok , v.n. Trávnica II , Nandražský potok , Stežná , Vojčianske rameno , Liska , Zásihlianka , Kamenický rybník , Havranský potok , Rácov , Marócsa-patak , Přelač , Štrkovisko č.9 , Suchodolský potok , Mandát , Biskupické rameno , Hnusnô II. , Čutkov potok , Byčinec , v. n. Tekovské Lužany , Zadná voda

voda, 71 z 89

Sviniarsky potok , Babí potok , Opatovský potok , Zelienka , Kalinovský rybník , Jeleškov potok , Szumiący Potok , Baňa , Šunavský potok , Mühlbach , Rígeľský potok , Hukov potok , Rokoška , Odhanka 3 , Ondavka , Drahy , Klačanka , Dubnička , Starý jarok , Muráňka , Jarošov potok , Kutina , Wisłoka , Opustený , csurgalék-csatorna , Gaderský potok , Dilanský potok , Bešiansky potok , Štósky potok , Bíňovský potok

voda, 72 z 89

Slatinský potok , Liskovský potok , Chlievišský potok , Tríbečské plesá , Klenkov potok , Račí potok , Chotárny kanál , Holický potok , Moštenický potok , Čierny jarok , zarestené , Zeleniansky rybník , Šaštínsky potok , Mikovský potok , Bebrava , Lipník , Lukavec , Malužiná , Kamenná , Kozinovský potok , Ploská , Amerika III , Striebornica , Ladomirka , Kantorský potok , Čremošná , Dubník II , Blahutov kanál , Duskov potok , Daľkov

voda, 73 z 89

Kadaň , Prívodný kanál Biskupického ramena , Rybník , Medová baba , Radošovce , vodná nádrž Čachtice , Žeruchové pleso , Kamečnica , Malá Vydrica , vodná nádrž Motyčky , Biela studnička , Mlyničná voda , Chabenec , Čahovský potok , kašňa , Mačací potok , Sokoliansky potok , Vojnický rybník , Lúčny potok , Elektrárenský kanál , Karcsa-csatorna , Prievalský potok , Hučanské , Kamenický potok , Ivachnovský potok , Dyje / Thaya , Bukovský potok , VN Nesluša , Rašelinisko Tarnok , Vodná nádrž Orechová

voda, 74 z 89

Priehrada , Vodná nádrž Veľké Uherce , Téglás , Vodná nádrž Hričov , Odkalisko Amerika I , Veľké jazero Rovinka , 7 , Štrkovisko 2 , Žiarske pleso , Kleiner Breitensee , Volovske rybniky , Vodná nádrž Trnávka , Vodná nádrž Kolíňany , Maximiliánova fontána , Číčovské mŕtve rameno , Horny rybník Petrovec , Dunaj, VD Gabčíkovo , Zielony Staw Gąsienicowy , Štrkovisko Gergelová , vodná nádrž Málinec , Tajch , Veľké štrkovisko , Košiare , Štrkovisko Dlhé kusy , v. n. Žibritov , vodná nádrž Nemčiňany , Vodná nádrž Kunov , Ottergrund , rameno Žitavy , Vodná nádrž Teplý Vrch

voda, 75 z 89

Tajch na Račkovom potoku , Červené Javorové pleso , Rybník Tančibok (Ruský) , Velké Žabie pleso , Štrkovisko 5 , PUCHMAJEROVEJ JAZIERKO - Morské oko na Kubinskej holi , Vodná nádrž Stará Myjava , jazero č.2 , Beliansky tajch , Babkové pliesko , 8 , v. n. Branovo , Priehrada Jerichov , Gôtovanska zátoka , Vodná nádrž Gemerské Teplice , Kvetnicové pleso , Vyšné jazero , Vodná nádrž Starina , Centnúz , Drahovský kanál , Druhý rybník , Zelené Krivánske pleso , Wole Oko , Nižné jazero , Kotlík , Mrtvý Dlhý , Mlynické pleso , jazero č.1 , Umelé jazero na Predpekelnej , Panský diel

voda, 76 z 89

Anitino očko , Vodná nádrž Matejovec , Bučianske rameno , Jazero Deviatky , Horný Hodrušský tajch , Jakubovské rybníky , Alekšinské rybníky , Vodojem , v.n. Nevidzany , Lodenica , Vodná nádrž Devičany , Čierne jazierko , Šúrsky kanál , Jelensky jazero , Protipožiarna nádrž , Cabajský rybník , zaplavený lom , Skalnaté pleso , Hincove oká , Zbojnícke Ľadové pleso , Jama , Vodná nádrž Báb , Veľká jama , Vodná nádrž Krupina , Malé Čierne pleso , PVE Čierny Váh, dolná nádrž , Községi Halastó , Vyšné Zbojnícke pleso , Rašelinisko Veľký Grob , Pusté oko

voda, 77 z 89

Kacsató , Biskupický kanál , Vod. nádrž Veľký Šiaš , Starohájske rameno , Jazero , Malá Domaša , Štrkovecké jazero , Trubín , Hlinisko , Belanský Rybník , Štvrtý rybník , Lavor , Nové jazierko , Vrbické pleso , Tajšok , Capie pleso , Heléna-tó , Štrkovisko Konkoľ , Beladice , Vodná nádrž Horná studená voda , Marhecké rybníky , Predné jazero , Búčsky rybník , Nižné Kozie pleso , Pleso v Mošnici , Budurovske rybniky , Číčovské rybníky , Ponor potoka , v. n. Kozí Vrbovok , Volie plieska

voda, 78 z 89

Malé studenecké jazero , Vareškové pleso , Czarny Staw Polski , Štrkovisko Jakubov II , Čiernovodské jazero (Guláška) , Kalná , Jazero Mútnô , Červené pleso , v. n. Vývrat , štrkovisko Krásna , Zlaté piesky , Važina , jazero č.4 , oká , Zelené Javorové pleso , Duna Szent Ilona Öböl , Strážovský rybník , Veľké jazero , Štrkovisko 1 , Okrúhle pleso , Kolačno , Malé Čunovo , Vodná nádrž Slepčany , Jazierko lásky , Pleso v Jame , Volie pleso , Bančiansky tajch , Prvý rybník , Palcmanská Maša , Vodná nádrž Jelenec

voda, 79 z 89

Karloveské rameno , Adamov , Štrkovisko č.2 , Bystré plesá , Preplav železnej lávky , Kostolnica , Šulianske jazero , Rakytovské plieska , Jazero Nové Košariská , Jazero Vojka , Vachtové jazierko , 1 , Vyšné Tomanovo pleso , Odhanka 9 , Štrkovisko Bohatá , Cibulkovo pleso , Vodná nádrž Vajspeter , Lohotské jazero , Mŕtve rameno Nitry , Prostredné Zbojnícke pleso , Vodná nádrž Prietžka , Sivé plesá , Vodná Nádrž Žikava , 4 , Farárova jama , Liptovská Mara , Kobylie pliesko , Jazierko v Mestskom Parku , Biotop , Rudavské jazero

voda, 80 z 89

Bridlicolom , Nižné Zbojnícke pleso , Pľúvatko , bazén , Šintavské bane , Bahnisko , Mala Kotelnica , Bielske Jazero , Vod. nádrž Pri Badínskej ceste , Vodná nádrž Blatné , Vod.nádrž Parina , Vodná nádrž Chtelnica ("Priehrada") , Kotlinowy Stawek , Studené pleso , Rybníky Parina , Slepé rameno Čiernej vody , Štrkovisko 3 , Rameno Zátišie , v. n. Semerovo , vodná nádrž Klenovec , Malé Hincovo pleso , Boheľovské rybníky , Slobodné , Jazero I. , Morské oko , Kačacia fontána , Za mlákou , Pleso na Choči , Šúrsky rybník , Liliensee

voda, 81 z 89

Veliká , Malužinský tajch , Ťažké pleso , vodná nádrž Ľuboreč , Veľké Spišské pleso , Vodná Nádrž Prietrž , Kaskády , v.n. Veľké Vozokany , Mŕtve rameno Váhu , Konkoly , Horné Velické plieska , Kučišdorfská priehrada , Jazierko pri kaplnke , Koválovská priehrada , Kakal , Ganymedova fontána , Zadni Staw Polski , Tradom , Fontána , Fontána v Mestskom parku , Vodná nádrž kezmarok , Malé jazero Rovinka , vodná nádrž Plášťovce , Vodné dielo Žilina , Veľké Hincovo pleso , Vodné dielo Kráľová , Czarny Staw pod Rysami , Vyšné Kozie pleso , Ráczovo jazierko , Veľký Draždiak

voda, 82 z 89

Wrchni See , Vodná nádrž Duchonka , Dunaj , Termálny kráter , vod. n. Pod Bukovcem , Tanečnica , Štrkovisko č.1 , Sromowce , Račkove plesá , V. n. Bátovce , Lábske jazero , Prameň Zelenohorského potoka , Vodná nádrž Jata , Vodná nádrž Dobšiná I. , Vodná nádrž Vištuk , Vízállás , Vyšné Spišské pleso , Vodná nádrž Hruboňovo , Handlovský rybník , Priehrada - Skalisko , Sivé , Štrkovisko panónsky les , Horváthovo jazero , Štrkovisko č.5 , Ľadové pleso , Jurské jazero , Štrkovisko č.8 , Vodná nádrž Lozorno I. , Jazero Macov , Kaďa

voda, 83 z 89

Štrkovka , Nový prístav , vodná nádrž Ružiná , Rybník pod Blatami , Vajnorské jazero , Nižné Wahlenbergovo pleso , Malé Tomanovské pleso , Hederové jazero , vodná nádrž Tekovské Nemce , Szécsényi-horgásztó , Vodná nádrž Šenkvice , Kalné jazero , Vrbovský rybník , Nižné Terianske pleso , Štrbské pleso , Litvorové pleso , Prepojovací kanál Malý Dunaj - Čierna voda , Nováky , Heuparz , Dolný Hodrušský tajch , Dlhé pleso , Pleso nad Skokom , Diviačie jazierko , Rybník Zlatná , Vachálkov rybník , Szontagovo pleso , Tretí rybník , Dolná žikavecká priehrada , Dubník I , Fontána sv. Juraja

voda, 84 z 89

Vodné dielo Veľké Kozmálovce , Vodná nádrž Banská Belá , Žabie Jazero , Retenčná nádoba , Fontána Družba , Jazero Michal , Vyšné Temnosmrečianske pleso , Malý Draždiak , Vodná nádrž Dolné Kočkovce , štrkovisko , Nižné Smrekovické pliesko , Levické rybníky , Tajch Veľaká Vindšachtská , Jasovský rybník , Zelená voda , Paňovský rybník , Vodná nádrž Horné Orešany , vodná nádrž Hriňová , Lovčica "Bejvoc" , Kechnec , Malá Hangócka , Štrkovisko Kocka , Koleno , Konštantín , Podhradské more , Baračka , Staré rameno rieky Nitra , Rumanove pleso , Satanove plieska , Jazero č. 5

voda, 85 z 89

Zelené pleso , Hradené jazero Blatné , Dračie pleso , Veľké Richnavské jazero , Pommersee , Vodná nádrž Nemečky , Jamské pleso , rameno Topli , v.n. Jasová , Prekár , v. n. Dobrá Niva , Vodná nádrž Buková , pleso pod Žiarskym sedlom , Vodná nádrž Nitrianske Rudno , Popradské pleso , Kandia , Rybnik Medercina , Vážsky Dunaj , Požiarna nádrž Dienok, rybník nad Turcom , Blajzloch , Kolové pleso , Malogya , Zimný prístav , Vodná ruža , Blatný rybník , Biele plesa , Pusté Sady , Dolná Teheľňa , Vyšné Žabie pleso Bielovodské , Odhanka 4

voda, 86 z 89

Mineral , Záhon , Boričky , Pieskovňa , Sedielkové plieska , Kuchajda , Roličky , Nižné Temnosmrečianske pleso , Hať Nová Dedinka , Bobrovecké pleso , Breitensee , Pusté pleso , Štrkovisko Komjatice , 3 , Berek 3 , Rozgrund , Rybník pri Sabinke , Seligovo jazero , Odhanka 8 , Bahno , Slnečné jazerá , Modranský rybník , Minerálny kúpeľ Zlá voda , Jakubovanska priehrada , Malý Zemník , Bager , Vinianske jazero , Jazierko , Pleso pod Chabencom , Zelená Voda III

voda, 87 z 89

Žabie jazierko , Studenské jazero , Golianovský rybník , Kurcsa , Štrkáreň , Nižné Žabie pleso Bielovodské , Starý Váh , Štrkovisko Čechince , Nosická priehada , Retenčná nádrž , Modré pleso , Labutie jazero , Jazierko s baštou (Labutie jazierko) , Šulkovo , Vodná nádrž Milošová , Kamenné jazero , 2 , Rohlík , Malé Žabie pleso , Michalštôlniansky tajch , Tomášovský rybník , Vodná nádrž Bešeňová , Trávnica I , Zelenka , Ortutské jazierko , Šútovo , Dunaj, Zdrž Hrušov , Fontána Nataša , Vodná nádrž Podháj , Farebná fontána

voda, 88 z 89

vod. n. Bukovec , 5 , Nové štrkovisko , Velké Čunovo , Štrkovisko Jakubov I , Tona , Prejtské jazerá , vodná nádrž Mikšová , Nové "Rameno" , Krummer See , vodná nádrž Miková , VN Pustá Ves , Silážna jama , Teplé rameno Váhu , Túfová jazierko , Štrkovisko RT , starý bazén , Sesterské pleso , Južné jazierko , VN Ochodnica , Čerenec , Vodná nádrž Dolná studená voda , ryb. Nová Ves nad Žitavou , Großer Beitsee , Vodná nádrž Mužla , Bikáš , Odhanka 5 , Červená studňa , Moderštôlniansky tajch , Stredny rybnik Petrovec

voda, 89 z 89

Virtské jazero , Odhanka 1 , Mŕtve rameno , Krížske pleso , Sĺňava , Listové jazero , Латориця , Ondavka-Ondava , Termal , Roháčske pleso , Stavidlá , Červený rybník , Vodná nádrž Klinger , Štrkovisko č.4 , Žakovce , Vodná nádrž Rúbaň , Veľký prameň , Fontána Jar na Zemplíne , Počúvadlianske jazero , Malá Richňava , Požiarna nádrž

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://voda.oma.sk/

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.