Cesta: OMA » voda

voda na Slovensku

voda, 1 z 78

Klačianka , Šustovský potok , Slaný potok , Vrchovinný potok , Beňatinská Voda , Vlčí potok , Banský jarok , Olšava , Východnianka , Lomocký potok , Slovenský potok , Lándorský kanál , Borzov , Kuffov potok , Dechtický kanál , Višňový potok , Lyonský kanál , Barborinský potok , Šiakovec , Breznica , Šambronka , Trstiany potok , Červený potok , Báčsky kanál , Myslavský potok , Potok Prúdik , Cerniansky potok , Šindliarsky potok , Veľký kanál , Mlynica

voda, 2 z 78

Pstruhový potok , Črchľový potok , Adamovský potok , Čiližský potok , Kochanovský potok , Štitinický potok , Inovecký potok , Belansky potok , Stráňanský potok , Dolina Długa , Valhišský potok , Žikava , Hradňanka , Nedanovský potok , Teplice , Odpadový kanál Slovnaft , Milkovský potok , Kuželnický potok , Majerníčka , Cigánsky potok , Baťov kanál , Solisko , Fialkový potok , Klenovica , Lutiša , Kôprovský potok , Veperec , Stará Čierna voda , Moškov potok , Banský potok

voda, 3 z 78

Malé Tmavé jarky , Čebovský potok , Šenkársky potok , Tarabov potok , Ipeľ , Čečejovský potok , Widły , Kameničiansky kanál , Graba , Uh , Kýčerka , Osrblianka , Bahanský potok , Kvašov , Škuľa , Medvedzský potok , Drieňovka , Hričovský derivačný kanál , Belá , Studnička , Žiarovnický kanál , Záhumenický kanál , Žihľavový kanál , Kanál Gabčikovo , Bodrog , Hruštínka , Kyčmol , Podskaľanka , Čanecký potok , Čepeľov potok

voda, 4 z 78

Sloviansky potok , Krtíš , Rybi Potok , Stará Nitra , Papradnianka , Dúbravka , Concó-patak (Fekete-víz-ér) , Ohnutý potok , Kvačianka , Dlhopoľka , Horný Dudváh , Bystrina , Seginský potok , Malokozmálovský potok , Husí potok , Ladianka , Medňanka , Svinka , Muszynka , Rábi-patak , Bystrický potok , Vápeničný potok , Vödric , Pčolinka , Kriváňsky potok , Viničiarsky kanál , Margecianka , Čeček , Radin , Gorazdovský kanál

voda, 5 z 78

Prostredná , Starotekovský kanál , Vydrňanka , Szép-patak , Mnichowy Potok , Hurbanovský kanál , Mútňanka , Kremnický potok , Unbenanntes Gerinne [Zubringer March, Morava] , Istebniansky potok , Komárňanský kanál , Parná , Trstínsky potok , Mandríška , Ibolyáš , Rolincovský potok , Zlatňanka , Žákov potok , Šľahorov potok , Zdýchavka , Dlhý potok , Inovec , Turiec , Remetský potok , Žitavica , Krížny kanál , Baranský potok , Lišťanský potok , Rokytový kanál , Krupinica

voda, 6 z 78

Michalovský kanál , Machnáč , Tvrdošovský potok , Grundský potok , Debšín , Derňodudvážsky kanál , Čerenov potok , Raková , Bošáčka , Kuliarsky kanál , Brezovica , Veľká Liesková , Annin potok , Kanalitský potok , Osturniansky potok , Siwa Woda , Saulak , Hernád , Losinec , Zbojský Potok , Selický kanál , Lehotský potok , Varmusov potok , Ľubochnianka , Tančibok , Kormosi-Duna , Sľúnovský jarok , Brusné , Hlboký , Rabčický potok

voda, 7 z 78

Brestovina , Kopčiansky potok , Jasenovský potok , Melčický potok , Podzielne , Mravcov potok , Procházkov potok , kanál Marovce - Lándor , Hradnianka , Rohozná , Čajkovský potok , Blatný potok , Vyhniansky potok , Muráň , Veľkolevársky náhon , Sikinica , Dlhovršské jarky , Veľký Klin , Bystrica , Drietomice , Lomná , Lodňanka , Ľuborčiansky potok , Pernecký potok , Močenský kanál , Stránsky potok , Močiarsky potok , Krížny potok , Zamatový potok , Cabajský potok

voda, 8 z 78

Ivanovský potok , Štiavnica , Závodský potok , Stračinský potok , Jazvečí potok , Rudinský potok , Zápechová , Ilianovka , Predný kanál , Markov , Pasienkový potok , Hradský potok , Malanský potok , Lapis-patak , Teplička , Bódva , Rybníček , Staňov potok , Sopotnica , Část povodí Čierňanky , Ohňavský jarok , Potok Bab , Baďanský potok , Hostiansky potok , Janinský potok , Čomovský potok , Potôčik , Jarabinský potok , Trávnický potok , Kompa

voda, 9 z 78

Chotínsky kanál , Vápenický potok , Poráčský potok , Hlinský potok , Harmanec , Závrská , Plaviská , Osliansky potok , Mošteník , Čakýň , Krpeliansky derivačný kanál , Jarky , Postalka , Łapszanka , Hévíz-patak , Hornosalibský kanál , Mlynský kanál , Tvarožniansky potok , Lopušanka , Zázrivka , Hlinický potok , Braväcovský potok , Jelenčiakov potok , Becherovka , Bučianka , Petrovka , Korytná , Fehér-patak , Lavičkový potok , Potok Baranie

voda, 10 z 78

Turniansky potok , Tovarský potok , Stará rieka , Wielkie Koryciska , Kuchriskov potok , Imárský kanál , Kňazov jarok , Kalužné jarky , Koprovnica , Brôtovo , Letkési-patak , Súčanka , Horársky potok , Žanovský potok , Jakubjanka , Baranecký potok , rameno Nitry , Búroskov potok , Bodianka , Hermanka , Uplaz , Ľuborečský potok , Šoltysa , Nemecký potok , Surový potok , Hoštínsky potok , Maly Kubransky potok , Šárd , Dubovský kanál , Kráľovobrodský kanál

voda, 11 z 78

Čertovica , Smerek , Hubáňsky potok , kanál Malinovo - Blahová , Turecký kanál , Drazus , Kolárovický potok , Veľká Lesná , Ižiansky kanál , Sarcov , Borovianka , Zadný potok , Klinianka , Nižný Potok , Vydrica , Prochotský potok , Krupský potok , Lihovec , Bodičianka , Brodnianka , Telinský potok , potok Kľak , Vajspeterský potok , Slaský potok , Čierna Voda , Hrochotský potok , Lahoš , Milotínka , Biely Váh , Čermeľský potok

voda, 12 z 78

Záborovský potok , Javorový potok , Pribylina , Głębowiec , Rosinka , Prepad potoka do kanalizacie , Písársky potok , Kajalský kanál , Košariský potok , Vesselianka , Stará Drieňovka , Kýčerský potok , Chotčianka , Krivá , Sihoťský potok , Čelovský potok , Pod Škovránkom , Veľkolúcky potok , Żleb pod Mnichem , Vlkanovský kanál , Žikavka , Struha , Tarnica , Hincov potok , Vápený potok , Bodické rameno , Boca , Borovský potok , Zlatník , Kuchárov potok

voda, 13 z 78

Hadvigský potok , Fekete-víz , Šumiacky potok , Уж , Mariansky potok , Henclovský potok , Kanál Vojka - Kračany , potok Východná , Chlmec , Beskidnik , Vajnorákov jarok , Bach von Drösing , Lúžňanka , Rovenský potok , Ďurkovský potok , Boďov potok , Nový kanál , Szeroki Żleb , Krištofov potok , Vážna , Uhlianka , Szuszerbów , Rybný kanál , Hrnčiarovský kanál , Vyšehradný potok , Krivoklátsky potok , Ďurský potok , Biensky potok , Pod skalnym , Bachledovský potok

voda, 14 z 78

Lednica , Hromadíkov potok , Garajov potok , Svinica , potok Krtíš , Rovnanka , Jamníček , Holumnický potok , Hromová dolina , Kanál Jurová - Veľký Meder , Latorica , Liešňanský potok , Furmanec , Svarínka , Mosoni-Duna , Počúvadliansky potok , Rimava , Lutilský potok , Štítnik , Vlčí struha , Klátovsky Kanál , Teplica , Žilín , Biokoridor pri Vodnom diele Žilina , Myjava , Dedovecký potok , Granátový potok , Velička , Sekčovský potok , Prosiečanka

voda, 15 z 78

Babkovský potok , Krzywań , Lábatlani-patak , Bystry , Čiliz , Stankovo , Lučivník , Vrchovina , Żabi Żleb , Hlohovník , Dlhá siaha , Biela voda , Prestavlcký potok , Sestrč , Ohrada , Starý potok , Ľadová voda , Huťanka , Tisa , Trojačka , Litava , Močiarka , Lakšársky potok , Čereniansky potok , Trnava , potok Streibornica , Beňovolehotský potok , Pinčiarov potok , Magulin jarok , Drmolez

voda, 16 z 78

Revúca , Vranča , Termiansky potok , Blatina , Strašný jarok , Vychylovka , Zdynianka , Kalnický potok , Lomniansky potok , Javorník , Malá Delňa , Dolinka , Sihelniansky potok , Salibský Dudváh , Hrantský jarok , Veterný potok , Barnov , Hatinová dráha , Teplanka , Michalovský potok , Syrový Potok , Sikenica , Hodrušský potok , Nyerges-patak , Blažíčkov potok , Krivuľa , Hrušovský potok , Nový potok , Bežakov potok , Suchohorský potok

voda, 17 z 78

Sokolský kanál , Hornokržoviansky kan. , Trnávka , Benkovský potok , Bertece-patak , Kramársky potok , Žiarovčík , Ľupčica , Dubová , Morovniansky potok , Vagnarsky potok , Tŕňový potok , Banské , Levársky potok , Antošov kanál , Mraznica , Radošina , Ploštínka , Prepadavá , Brezovický potok , Chochołowski Potok , Večný potok , Smieškov potok , Drahožica , Brlátov potok , Skalny Żleb Rysów , Slaná voda , Križovský potok , Kaňovka , Koleňová

voda, 18 z 78

Hlinica , Zábava , Kľúčovský potok , Nyrica , Kamenný potok , kanál Kližská Nemá - Kosihy , Vécky kanál , Struhárňanka , Čierny potok , Kychová , Topoľnica , Vraní kanál , Suchá , kanál Veľký Meder - Holiare , Muráňsky potok , Bystrické jarky , Hurbanovský p. , Teply potok , Stará mláka , Istebný potok , Milošovský potok , Smutná , Ľadový potok , Ľutinka , Hradný potok , Hamrčí jarok , Chlebnický potok , Čierna , Lučka , Kratina

voda, 19 z 78

Vlčná , Skalnatý potok , Porubský potok , Veľký Studený potok , Komjaťanka , Veľké Tmavé jarky , Malina , Šaliansky kanál , Ollersbach , Sninský potok , Bôrová voda , Bélyi-csatorna , Kvetnianka , Dúbravčický potok , Myšský potok , Starohutský potok , Gbelanský potok , Slavkovianka , Adamka , Slatina , Lizina-patak , Drevenica , Šebastovka , Patašský kanál , Sľažianský potok , Moštenica , Chocholnica , Odvodnovací kanál - rybníky , Bikol-patak , Záhlbočský potok

voda, 20 z 78

Sitňanský potok , Srnie jarky , Kopanice , Zámocký kanál , Hajlášsky kanál , Širočínsky potok , Lubená , Sograďský potok , Litmanovský potok , Ipoltica , Sekčov , kanál Čalovec - Kameničná , Hosťovský potok , Drobiška , Podpekelianka , Kýčera , Bagoméri ág , Pod Ištvánom , Malá Sikenica , March (Nebeng.) [bei Engelhartstetten] II , Javorinka , Žlebský potok , Skorušovský potok , Słanica , Noviansky potok , Patinský kanál - mŕtve rameno Nitry , Prašnický potok , Kráľovský kanál , Cerovský potok , Lomnička

voda, 21 z 78

Podhrabovský potok , Dziaków , Riečka , Limbašský potok , Bratovčík , kanál Buk - Pavel , Wierchomlanka , Bojkov potok , Trnovský potok , Vrbovec , Slávča , Klobušický potok , Bystrianka , Mašková , Lutila , Hankovský potok , Puludžanka , Břežitá , Šalgovický potok , Jedlinka , Radějovka , Dolný Dudváh , Unbenanntes Gerinne [k.A.] , Skalka , Blatná , Balázs-árok , Poľný kanál , Lemešná , Záhorský kanál , Lipovnícky potok

voda, 22 z 78

Jalšovský potok , Kanál Šulany-Jurová , Mútňanská ráztoka , Klanečnica , Roháčsky potok , Udava , Predmieranka , Kochavecký potok , Cianový potok , Devínsky potok , Pušovský potok , Jablonka , Žitava , Janíkovský kanál , Bačianske rameno , Staníkov potok , Klecenský potok , Lomnica , Lovčický potok , Dubovský potok , Kočkovský kanál , Chyżnik , Mišov potok , Lovčiansky p. , Železná voda , Dilanský p. , Trhovištský potok , Škurcovský potok , Prívodný kanál povrchového vodovodného systému , Hliníček

voda, 23 z 78

Benický potok , Čierňava , Medokýš , Barický potok , Obecný kanál , Dešňanka , Studiensky potok , Hôrčanský potok , Korytnica , Kubašok , Medve-patak , Jelšový potok , Kočansý potok , Vajnorský potok , Kutinská , Petrovský potok , Pelúsok , Vonžovec , Levočský potok , Žitavský potok , Grófsky jarok , Vištucký potok , Dlhý kanál , Dedinský potok , Valčianka , Surovcov potok , Pusta , Šulianske rameno , Bolešovský potok , Kornádkov potok

voda, 24 z 78

Blh , Slanec , Iliavka , Trlenský potok , Ronyva , Hložský potok , Zátoka , Klínovka , Z Lazov , Stará Morava , Jelení potok , Orechovský potok , Pavelkov potok , Vlára , Močiar , Račková , Branisko , Pribetský kanál , Odumorkovka , Myjavská Rudava , Leveš , Čierny Hron , Prívodný kanál Slovnaft , Javorová , Manínský potok , Slemenný , Bigovský Potok , Görgetegi-Duna , Ihráčsky potok , Keťský rybník

voda, 25 z 78

Od Sagatky , Bukovec , Štiavnický potok , Selenec , Rieka , Čongerský kanál , Tisoňovka , Dobriansky potok , Malá Oselnica , Veský potok , Slatvinský potok , Szent György-árok , Vyhniarsky potok , Vozárka , Kolárovský kanál , Malá Nitra , Lamačský potok , Košecký potok , Kysnica , Detviansky potok , Tichá voda , Rudavka , Vozokanka , Kysuca , Podhájsky potok , Mútnianka , Plachtinský potok , Borsučí , Kociha , Roztoczka

voda, 26 z 78

Veľký Kračkov , Derék-patak , Trstená , Čurlik , Murínov potok , Starý Ipeľ , trať Orava , Hrádocký potok , Ďapúch , Luliansky potok , Lánový potok , Kuzmov jarok , Dolina Kondratowa , Svinianka , Malý Dunaj - Klátovské rameno , Plavno , Tajovský potok , Mužliansky potok , Polenický potok , Unbenanntes Gerinne [Weidenbach [March, bei Hohenau] Oberlauf, Hausbrunner Graben, Weidenbach] , Župný kanál , Turícky potok , Nimnický potok , Chmelová , Starohorský potok , Belinec , Košariská , Krivý potok , Blava , Vrbička

voda, 27 z 78

Terebľa , Cirocha , Veselianka , Bosniacky potok , Śrubita , Rimavica , Brezovský potok , Kľacký potok , Biely Breh , Tormanovský potok , Bánovský potok , Zerzáň , Podmanínsky potok , Lubeľský potok , Cuhai-Bakony-ér (Cuha-patak) , Socovský potok , Lesnický potok , Veľký potok , Komjatný potok , Slavkovský potok , Tokárenský potok , Berínček , Małe Koryciska , Strošovský potok , Ludrovčanka , Trnovec , Lohyňa , Čurabka , Ráztoky , Dolnoostrovný kanál

voda, 28 z 78

Búdkoviansky potok , Unbenanntes Gerinne [March, Morava] , Dolný kanál , Uhorštiansky potok , Kolárovo - Kamenićná kanál , Packoronský jarok , Belujský potok , Jasenina , Chtelnička , Kruhovský Potok , Tlstý potok , Kolačínsky potok , Snežná , Kudlov potok , Ublianka , Stoličný potok , Chrenovka , Mistivka , Pliešovský potok , Przywarówka , Solivarka , Zákruty , Bocegaj , Dubnický potok , Žitkovský potok , Chrupniarsky potok , Hozelecký potok , Varínka , Kyselica , Ráztočná

voda, 29 z 78

Vývrat , Bystriansky potok , Nová rieka , Behátsky kanál , Malatinský potok , Juríkov potok , Černá Ostravice , Hlboká voda , Suchy potok , Mlynský náhon , Mlynský potok , Javorina , Ambrúvka , Istebník , Sečiansky potok , Andač , Randová , Perlový potok , Kukučínovský kanál , Obidský kanál , Galamia , Neresnica , Rešovka , Prejtiansky potok , Mošurovanka , kanál z Dunaja , Mníchovský potok , jarok zo Žliabku , Ondava , Brezový potok

voda, 30 z 78

Laurincova dráha , Hájsky , Važský kanál , Rajský potok , Medzihorský potok , Porec , Długi Żleb Kondratowy , Tuhársky potok , Košiarny potok , Andický potok , Vrbovský potok , Äuglarm , Bajóti-patak , Medzihradník , Malužianka , Šutnický potok , Podbielsky Cickov , Fanglovský potok , Svinský potok , Hermanov potok , Rakytovec , Demänovka , Strihovecký Potok , Soľanka , Oravica , Zajarčie , Baťův kanál , Čierňanka , Číčovský kanál , Lúčkovský potok

voda, 31 z 78

Drieňovský potok , Gamrotov potok , Mojtínsky potok , Korytárka , Matkáli ág , Sudoměřický potok , Sásky potok , Vlčiansky kanál , Branovský p. , Zbojnícky jarok , Nitra , Klinkovica , Vaskapu-patak , Klastavský potok , Bednárský rígeľ , Stará voda , Búr , Raciborský potok , Šíravský kanál , Potok Čeremoš , Stašov potok , Kamenistý potok , Malý Tarnovský potok , Lužianka , Hornoperecký kanál , Horná Blava , Sedmerovský potok , Jarząbczy Potok , Zelenský potok , Zlatnický potok

voda, 32 z 78

Dierový potok , Kubranksý potok , Leštinský potok , Vŕšok , Stebníček , Rameno Zuzana , Ásványi ág , Hunták , Plevovský potok , Hájsky potok , Malá Liesková , Modrovský potok , Holičná , Žliabok , Landrovec , Podlužianka , Žehrica , Korciepczany Potok , Plešivský potok , Hronec , Vrchlorský potok , Závadský potok , Kalinov potok , Ráztocký potok , Velká Stanovnice , Chyżny , Jarčie , Bystrička , Slančický potok , Mičkové

voda, 33 z 78

Kozinský potok , Súľovský potok , Chlmecké jarky , Rohožnický potok , Tichý kanál , Potok Reťková , Jarošův potok , Cípek , Cúrsky potok , Żleb Poszukiwaczy Skarbów , Tehliansky potok , Cerninka , Mokrý jarok , Kohútovo , Sklenný potok , Korchan , Prawa Rysa , Bočovka , Breziansky potok , Martinkovský potok , Lesnianka , Izra , Lipničanka , Machulinský potok , Dropí kanál , Ostravický potok , Hraničný kanál , Stupavský potok , Morava , Bukvové jarky

voda, 34 z 78

Slivášsky potok , Hričovský potok , Selčiansky potok , Zaya , Rusovský kanál , Renčišovský potok , Andrejovský potok , Svinárský potok , Siračinský potok , Radimovský potok , Medvecký potok , Poliansky potok , Spišský potok , Somolický potok , Sebedínsky potok , Čerenčiansky potok , Radiša , Brôdok , Fofovský potok , Gortva , Krtíšok , Torysa , Beskid , Hrabinské jarky , Kolesársky potok , Rudava , Lopušník , Vlkovský potok , Kalamičianka , March (Nebeng.) [bei Hohenau] IV

voda, 35 z 78

Poltárica , Jelešňa , Abrahámsky kanál , Lysky , Slatinský potok (Podhradie) , Kulov potok , Štengoský jarok , Staré rameno Nitra , Asód - Ćergov kanál , Slaná , Grmolinský potok , Močka , Kuneradka , Chotina , Rakytie , Šibská voda , Borčický potok , Veskejský kanál , Regetówka , Dikula , Veľká Beňúšská , Hlavinský potok , Stará Gortva , Rakytinský potok , Mláka , Svätý potok , Konský potok , Novobanský potok , Trenčianka , Jelenský kanál

voda, 36 z 78

Selecký potok , Uhlisko , Kecső-patak , Šibeničný potok , Necpalský potok , Modranský potok , Olchowczyk , Dudlava , Orovnický potok , Svitačový potok , Olvár , Radošínský potok , Drahošanský potok , Folkušovský potok , Vernár , Slaništský kanál , Nededsko-Vlčiansky kanál , Fišiarsky potok , Podegerský potok , Vajskovský potok , Svidničianka , Bohatský kanál , Bárna-patak , Chtelinička , Lazný potok , Část povodí Hrubáru , Uholný potok , Račová , Šemšiansky , Močedelnícky potok

voda, 37 z 78

Dekýšsky potok , Križoviansky kanál , Hamský kanál , Dunaj , Kopčiansky kanál , Oravcová , Rybnický potok , Sedličiansky potok , Čadečanka , Topľa , Dolina Kryta , Mútnik , Biała , Černý potok , Suchá Vydrica , Cegejský kanál , Drdákovský potok , Divina , Dvorský kanál , Čistá voda , potok Slaská , Čausiansky potok , Smolník , Blatnica , Kemence-patak , Jalovčanka , Podhájsky p. , Stošianka , Kyseľ , Malý Studený potok

voda, 38 z 78

Kanianka , Zrubanská , Kachnia potok , Belžiansky potok , Dúbravský potok , Vrbovok , Huňová , Kocúrov potok , Mahulanka , Gorilov potok , Paríž , Trstianský potok , Ždiarsky potok , Radavský kanál , Brodziansky potok , Zemanov potok , Staré koryto Pružinky , Holeška , Horvátsky jarok , Hron , Katrenčíkovský potok , Seličný potok , Livinka , Gábrišovský potok , Tužina , Nemčiansky potok , Nitrica , Žarnovica , Chmúra , Sedmerovský kanál

voda, 39 z 78

Laborec , Mitický potok , Humel , Jelšové jarky , Hruškov kanál , Priekový potok , Krížovianka , Kruh , Ďurjanský potok , Rusovské rameno , Murgas , Motúzový kanál , Velický potok , Jarovské rameno , Által-ér , Predpolomský potok , Jestřabí , Struhár , Neslušanka , Peknocestský jarok , Kolonička , Bolkov , Rosinský potok , Cabadov jarok , Bukový potok , Hucianka , Príslopský potok , Trpínec , Zajský potok , Mazorník

voda, 40 z 78

Stráňka , Krupá , Malá Stanovnice , Biała Woda , Latonka , Vyholomský potok , Solisková voda , Lúčny kanál , Kyjovčík , Suché jarky , Majerský potok , Gampeľský potok , Malianka , Licnčno , Vislavka , Husárka , Dielový potok , Orava , kanál Vinohrady - Kameničná , Kvášovský potok , Hámorná , Vajnorský kanál , Zohorský kanál , Duna , Glabušovský potok , potok , Ronava , Hodruša , Stempfelbach , Javorinský potok

voda, 41 z 78

Malachovský potok , Petruška , Trstinový kanál , Kuneradský potok , Seliansky potok , Lókos-patak , Šturecký potok , Bojnianka , Zasmrečiansky potok , Zimná voda , Dovalovec , Babinský potok , Potok Riečka , Mesarov potok , Trebianka , Kolársky potok , Sverepský potok , Kurcsa kanál. , Suchý jarok , Oščadničanka , Bosto , Sikelský jarok , Hučava , Ľubica , Korybaňa , Radomka , Fialkový kanál , Krámecký potok , Brusník , Hnilec

voda, 42 z 78

Frankovský potok , Lieskovec , Teplianka , Siheľník , Kurekovský potok , Kečkovský potok , Solinka , Hončiansky potok , Krepčík , Renštok , Dujničov jarok , Mikulášsky kanál , Damásdi-patak , Biely potok , Szentlélek-patak , Kamenec , Bystrý potok , Ulička , Pieskový potok , Roštársky potok , Dlžiansky Cickov , Dolinský potok , Kakovský potok , Sučí potok , potok Anderlová , Bodovský potok , Tisovník , Drietomica , Vreščovka , Dzurová

voda, 43 z 78

Stará Myjava , Furkotský potok , Visolajský potok , Osno , Petrovička , Cenovo , Dolná Blava , Baraní potok , Kebliansky potok , Sadenec , potok HUK , Mŕtve riečište Laborca , Okna , Szártos-patak , Ľadovo , kanál Lél - Kosihy , Lukavica , Příschlopský potok , Strelovec , Holubnica , Svrčinovec , Görbe-Duna , Kožuchovský potok , Krčavský Potok , Na Pántoch , Sietno , Gaštanový kanál , Kolárová , Zubák , Okoličianka

voda, 44 z 78

Nemčiniansky potok , Stary Klátovsky kanál , Stará Částa , Kováčovský potok , Močenok - Veča , Rimáňsky potok , Stračí kanál , Pílanský potok , Lakšársky p. , Hovadlovec , Honský potok , Lúčanka , Zichyho potok , Zelnický kanál , Gombócos-Bár-Duna összekötő csatorna , Chomów , kanál Číčov - Holiare , Lipovník , Jaseniansky potok , Soblahovský potok , Zliechovský potok , Pápežov potok , Tichý potok , Dedinský , Hájsky kanál , Łomniczanka , Bystrá , Čekovský potok , Brezenec , Šajbársky kanál

voda, 45 z 78

Svidovský potok , Moňok , Harvelka , Briavský potok , Turiansky potok , Pasecký potok , Vrzavka , Lietavka , Rokytenka , Haluzický potok , Owczy Żleb , Kokavka , Ciglianka , Kokavský potok , Ida , Badínec , Martinský kanál , Rudniasky potok , Turecký potok , Medvedí potok , Kraviansky kanál , Hromnisko , Malolevársky kanál , Valov potok , Šechvalský most , Priepust Rybníky , Lišovský potok , Ploský potok , Radošinka , kanál Holiare - Kosihy

voda, 46 z 78

Vrakúňsky kanál , Kľačiansky potok , Čtvrtý járek , Erebe-csatorna , Vontrubový potok , Bukovinský potok , Menzdrovka , Cserge (Ganádi)-patak , Zálistský potok , Jankov potok , Richtárovský potok , Rybiansky potok , Chvojnica , Zápotočie , Bařina , Spariský potok , Svodínsky potok , Vadičovský potok , Kňazov potok , Štitársky kanál , Sviniansky potok , Mrliamov potok , Moškovec , Kamzičia dráha , Čalovecký Dudváh , kanál Číčov - Kližská Nemá , Machnatá , Širočina , Velký Burkovský potok , Tŕstie

voda, 47 z 78

Beňovský potok , Hybica , Likavčanka , Jedlovec , Rakovský jarok , Járek , Kladník , Potok murárov , Rajčanka , Korytársky potok , Hošták , Stupecký potok , Jajcajov jarok , Turová , Skalny potok , Hutná , Veľký Brunnov , Dolina , Šípkovec , Babovský kanál , Črvník , Kostolník , Lipová , Gabčíkovské rameno , Topoľný potok , Štefanovský potok , Postaľ , Domanižanka , Weidenbach , Mostovka

voda, 48 z 78

Laštek , Mŕtvy Bodrog , Poluvsanský potok , Vladárka , Zlatná , Hanselgrud , Čerešňový potok , Perkovský potok , Jazvečie , Fuksz-patak , kanál pre elektráreň , Kľak , Perec , Podhradský potok , Koškovec , Čegorský potok , Ľuboreč , Belovežský potok , Pribiš , Vrbovský kanál , Nozdrovický potok , Ladzanský potok , Besný potok , Csenke-patak , Pečnianske rameno , Poprad , Kopernický potok , Jelenský potok , Zaya (Nebeng.) (bei Drösing) , Dobrotka

voda, 49 z 78

Blatnianka , Strednický potok , Dobroda , Všivák , Pongrácovský potok , Žnatinský potok , Váh , Sučiansky potok , Kanál , Gáborov potok , Benčík , Bajtavský potok , Račiansky potok , Rástočná , Koňušský Potok , Maleník , Šípsky potok , Cerová dráha , Malý Dunaj , Pokutský potok , Kotrčiná , Zúber , Jurkovec , Ovčí potok , Ždiarny potok , Trsteník , Lupčianka , Jurgowczyk , Salabov jarok , Mlynárov jarok

voda, 50 z 78

Studený potok , Ružín kanál , Nosický derivačný kanál , Potok Beskid , Matejkovský potok , Čadečka , Kopytný potok , Salatín , Pasiekowy Potok , Dunajec , Lipovský kanál , Važťanka , Černatina , Hruškový potok , Hajerbach , Krásňanský potok , Jalšovík , Lubinský potok , Tetrov potok , Juríčkov potok , Bánovecký potok , Kis-Duna , Betlehemský kanál , Suchánsky potok , Marikovský potok , Štiavnička , Bielsky potok , Polhoranka , Šarišský potok , Jasenica

voda, 51 z 78

Krivský potok , Jarček , Komočský kanál , Část povodí Žitkovského p.a , Havraní potok , Marcelowy , Jabloňovka , Nižné Uhlisko , Starohájsky potok , Lopašovský potok , Kremenica , Čakanovský potok , Cintorínsky potok , Kežmarská Biela voda , Chorvátske rameno , Starý kanál , Nesvadský kanál , Biskupický derivačný kanál , Driečna , Vlárka , Choča , Brezinka , Teplá voda , Ižopský kanál , Slovačekov kanál , Obuchovský potok , Hubinský potok , Bükk-patak , Wielki Lutowy , Sivý potok

voda, 52 z 78

Mlynický potok , Czadeczka , Kolačniansky potok , Rakyta , Rybný potok , Záhorský potok , Klenovská Rimava , Lipnica , Čierny Váh , kanál Lél - Zlatná , Haraszti-patak , Turkov potok , potok Dolina , hallépcső , Liešovský potok , Barich , Járkovec , Hlboký potok , kanál Holiare - Lipové , Hlavinka , Strasšný potok , Markov potok , Prívarský potok , Gazdová , Jelešnica , Trnovský kanál , Handlovka , Drahošiansky potok , Bežanský potok , Bózsva

voda, 53 z 78

Jamnický potok , Pružinka , Krupiansky potok , Beňadín , Hrabovský potok , Briač , Madačský potok , Sakalov , Kubranský potok , Piszkei-patak , Studienka kanál , Sobranecký potok , Račanov potok , Konopný potok , Čeremka , Waksmundzki Potok , Šturec , Tichovodský potok , Roztoka , Płaszyniw , Hornád , Stankovský potok , Klanečnice , Malá Chocholnica , Raštún , Zlatín , Livina , trať Váh , Blatnický potok , Sklenárov potok

voda, 54 z 78

Hluchý potok , Vodný kanál , Tomky , Gidra , Kaloša , Rašov potok , Krivé jarky , Iliašovský potok , Vyčoma , Turaňský potok , Trniansky potok , Felsőberecki-főcsatorna , Bolvov potok , Holubí potok , Paludžanka , Obszow , Javorník (Račí potok) , Zeleny potok , Konštiansky potok , Martovský kanál , Svitavský potok , Ménes-patak , Štampošský potok , Sulzbach , Jelšovka , Patinský kanál , Skalička , Strážovský potok , Dobra-Semjéni-csatorna , Hlboký jarok

voda, 55 z 78

Kanie studne , Galanovec , Stratený potok , Ančin potok , Rakovec , Lieskovský potok , Trubínsky potok , Čemník , Chotárny potok , potok Kolbasek , Hastrgáň , Csitári-patak , Stará Boca , Žemberovský potok , Slobodov potok , Vajsov , Malá Svinka , Kanál Gabčíkovo - Topoľníky , Kobeliarovský potok , Trebušovský potok , Jalovský potok , Podkušov potok , Topoľa , Chotárny járok , Ksenia , Kolpachský potok , Vríca , Mlynný potok , Ivanovka , Olšička

voda, 56 z 78

Črmník , Kĺzaň , Zolná , Pulai ág , Minko , Breznický potok , Smrečianka , Heľpianský potok , Babinec , Derňa , Skrajny Żleb , Močidlový Potok , Starý Malý Dunaj , Ruský Potok , Biela , Czarna Orawa , Liska , Zásihlianka , Zubra , Havranský potok , Část pov.Predpolomského p.a , Telér , Slopniansky potok , Rácov , Marócsa-patak , Přelač , Šúrsky kanál , Byčinec , Suchodolský potok , Kavský kanál

voda, 57 z 78

Mandát , Slovinský potok , Biskupické rameno , Vojčianske rameno , Biela Orava , Sviniarsky potok , Dugovský kanál , Šunavský potok , Rígeľský potok , Ondavka , Veľká Svinka , Opatovský potok , Mühlbach , Hukov potok , Chočský potok , Muráňka , Jarošov potok , Kutina , Belský kanál , Klačanka , Wisłoka , Opustený , Zadná voda , Gaderský potok , Bešiansky potok , Štósky potok , Starý jarok , Babí potok , Slatinský potok , Bíňovský potok

voda, 58 z 78

Smolenický potok , Dubnička , Liskovský potok , Chlievišský potok , Klenkov potok , Nagygyöp- övcsatorna , Račí potok , Kotliarka , Chotárny kanál , Holický potok , Szumiący Potok , Lipník , Záhoranka , Moštenický potok , Čierny jarok , Šaštínsky potok , Mikovský potok , Bebrava , Malužiná , Kamenná , Kozinovský potok , Ladomirka , Kantorský potok , Striebornica , Bechovina , Čremošná , Blahutov kanál , Duskov potok , Daľkov , Drieňová dráha

voda, 59 z 78

Kadaň , Kozí jarok , Kamečnica , Mlyničná voda , Chabenec , Čahovský potok , Čutkovský potok , Zabie potok , Lúčny potok , Hučanské , Malá Vydrica , Kamenický potok , Ivachnovský potok , Dyje/Thaya , Sokoliansky potok , Elektrárenský kanál , Karcsa-csatorna , Prievalský potok , Bukovský potok , VN Nesluša , Rašelinisko Tarnok , Priehrada , Vodná nádrž Veľké Uherce , vodná nádrž Ľadovo , Téglás , Vodná nádrž Husárová , rybník č.4 , Wyżni Czerwony Stawek , rybnik , Medová baba

voda, 60 z 78

vodná nádrž Motyčky , Štrkovisko 4 , v.n. Hlohovník , kašňa , Radošovce , vodná nádrž Čachtice , v.n. Trávnica II , Nové "Rameno" , Baňa , Sliačik , Vodná nádrž Drženice , Úhornianske jazero , Evičkino jazero , Prostredné Spišské pleso , Lukáčovské rybníky , Strieborné jazero , Vodná nádrž Svodín , Nové Štrbské pleso , Blahovský rybník , Vodná nádrž Hričov , Odkalisko Amerika I , Vodná nádrž Hrončok , Zámocký rybník , Malé Spišské pleso , Veľké jazero Rovinka , 7 , Krummer See , Štrkovisko 2 , vodná nádrž Miková , Kleiner Breitensee

voda, 61 z 78

Volovske rybniky , Silážna jama , Zamrznute pleso , Čerenec , Trojrohé pleso , Teplé rameno Váhu , Vodná nádrž Trnávka , Vodná nádrž Kolíňany , Túfová jazierko , Maximiliánova fontána , Štrkovisko RT , Číčovské mŕtve rameno , Horny rybník Petrovec , Sesterské pleso , Veterník , Vodná nádrž Glabušovce , Veľká jama , Nižné Spišské pleso , Vodná nádrž Lozorno , Jazierka lásky , Dunaj, VD Gabčíkovo , Štrkovisko Gergelová , Jazero č. 1 - Gazárka , Großer Beitsee , Prekár , Ásványi ágrendszer , jazero č.3 , vodná nádrž Málinec , v. n. Žibritov , Malá vodárenská nádrž

voda, 62 z 78

Babkové pliesko , Veľké štrkovisko , Košiare , Štrkovisko Dlhé kusy , Trávnica I , Rusovecké jazero , Vodná nádrž Mužla , Bikáš , Veľký rybník , Vyšné Jamnícke pleso , Červená studňa , Altau , Moderštôlniansky tajch , Tajch , Stredny rybnik Petrovec , Dubník II , Starolesnianske pleso , Virtské jazero , ryb. Nová Ves nad Žitavou , Mŕtve rameno , Krížske pleso , Drahy , Sĺňava , Listové jazero , Zielony Staw Gąsienicowy , 6 , Vodná nádrž Hrušov , slepe rameno Ondavy , Vodná nádrž Kunov , Ottergrund

voda, 63 z 78

Латориця , Ondavka-Ondava , Termal , rameno Žitavy , Vodná nádrž Teplý Vrch , Tajch na Račkovom potoku , PUCHMAJEROVEJ JAZIERKO - Morské oko na Kubinskej holi , Vodná nádrž Stará Myjava , Kotelnica , Roháčske pleso , Stavidlá , Rybník Tančibok (Ruský) , Minerálny kúpel , Červený rybník , vodná nádrž Velčice , Velké Žabie pleso , Vodná nádrž Klinger , Štrkovisko 5 , jazero č.2 , Štrkovisko č.4 , Žakovce , Vodná nádrž Rúbaň , Veľký prameň , 8 , Štrkovisko č.9 , Fontána Jar na Zemplíne , Počúvadlianske jazero , Malá Richňava , Tiky - Taky , Požiarna nádrž

voda, 64 z 78

Vyšné Terianske pleso , v. n. Branovo , Priehrada Jerichov , Vodná nádrž Gemerské Teplice , Kvetnicové pleso , Vyšné jazero , Vodná nádrž Starina , Druhý rybník , Zelené Krivánske pleso , Wole Oko , Nižné jazero , Drahovský kanál , Hnusnô II. , Vanděrák , Jezioro Sromowieckie , Češiansky ryb. , Čierné Pleso , jazero č.1 , Umelé jazero na Predpekelnej , Panský diel , Anitino očko , Vodná nádrž Devičany , Centnuz , vodná nádrž Boleráz , Vodná nádrž Matejovec , Zeleniansky rybník , Öböl , Bučianske rameno , Jelensky jazero , Lodenica

voda, 65 z 78

Zbojnícke Ľadové pleso , Jama , Vodná nádrž Báb , Jakubovské rybníky , Požiarná vodná nádrž Dolina , Alekšinské rybníky , Vodojem , v.n. Nevidzany , Jazero Deviatky , Horný Hodrušský tajch , Jezerské jazero , Vodná nádrž Krupina , zaplavený lom , Skalnaté pleso , Malé Zbojnícke pleso , PVE Čierny Váh, dolná nádrž , Községi Halastó , Vyšné Zbojnícke pleso , Rašelinisko Veľký Grob , Pusté oko , Kacsató , Lukovské pleso , Biskupický kanál , Vod. nádrž Veľký Šiaš , Malá Domaša , Štrkovecké jazero , Trubín , Hlinisko , Belanský Rybník , Starohájske rameno

voda, 66 z 78

v. n. Plavé Vozokany , Ťatliakovo jazero , Štvrtý rybník , Lavor , Nové jazierko , Vrbické pleso , Capie pleso , Heléna-tó , Žabák , Štrkovisko Konkoľ , Velické pleso , Marhecké rybníky , Predné jazero , Búčský rybník , Nižné Kozie pleso , Pleso v Mošnici , Budurovske rybniky , Číčovské rybníky , Ponor potoka , Kalná , v. n. Kozí Vrbovok , Malé studenecké jazero , Czarny Staw Polski , Štrkovisko Jakubov II , Čiernovodské jazero (Guláška) , Liptovská Mara - Galovnská zátoka , Jazero Mútnô , Zlaté piesky , Važina , Strážovský rybník

voda, 67 z 78

Jazero II. , Zasnežovacia nádrž , Za Hurou , Lazany , Vyšné jazierko medzi Čebraťmi , Veľké jazero , Štrkovisko 1 , jazero č.4 , oká , Zelené Javorové pleso , Kolačno , Malé Čunovo , Vodná nádrž Slepčany , Jazierko lásky , Pleso v Jame , Bančiansky tajch , Prvý rybník , v. n. Vývrat , Palcmanská Maša , Vodná nádrž Jelenec , Veľké Biele pleso , Prestavlky , Oravská priehrada , Karloveské rameno , Adamov , Štrkovisko č.2 , Bystré plesá , Preplav železnej lávky , Kostolnica , Vodná nádrž Výtok ("Výtek")

voda, 68 z 78

Nižné Jamnícke pleso , Šulianske jazero , Jazero Nové Košariská , Jazero Vojka , Vachtové jazierko , 1 , Štrkovisko Bohatá , Cibulkovo pleso , Lohotské jazero , Okrúhle pleso , Rakytovské plieska , Mŕtve rameno Nitry , Prostredné Zbojnícke pleso , Vodná nádrž Prietžka , Sivé plesá , Vodná Nádrž Žikava , 4 , Vodná nádrž Hrabovo , Vodná nádrž Krpáčovo , Farárova jama , Zámocké kúpalisko , Liptovská Mara , Kobylie pliesko , Biotop , Rudavské jazero , Kadlub , Nižné Zbojnícke pleso , bazén , Šintavské bane , Nižné jazierko medzi Čebraťmi

voda, 69 z 78

Vyšné Žabie pleso , Bahnisko , Bielske Jazero , Vod. nádrž Pri Badínskej ceste , Vodná nádrž Blatné , Vod.nádrž Parina , Vodná nádrž Chtelnica ("Priehrada") , Kotlinowy Stawek , Rybníky Parina , Štrkovisko č.3 , Tajch Bakomi , Vodná nádrž Slnečné údolie , v. n. Semerovo , Malé Hincovo pleso , Boheľovské rybníky , Bobrovecké pleso , Slepe rameno Ciernej vody , Štrkovisko 3 , Rameno Zátišie , Slobodné , Jazero I. , Dolný rybník Petrovec , Morské oko , Kačacia fontána , Za mlákou , Pleso na Choči , Šúrsky rybník , Liliensee , Malužinský tajch , Ťažké pleso

voda, 70 z 78

Valša , Veľké Spišské pleso , Vodná Nádrž Prietrž , v.n. Veľké Vozokany , Mŕtve rameno Váhu , Konkoly , Kučišdorfská priehrada , v.n. Dedinka , Bystré jazierko , Kakal , Hliník , vodná nádrž Ľuboreč , Jazierko pri kaplnke , Ganymedova fontána , Zadni Staw Polski , Tradom , Vodná nádrž kezmarok , Malé jazero Rovinka , vodná nádrž Plášťovce , Tajšok , Vareškové pleso , Mala Kotelnica , Vodné dielo Kráľová , Koválovská priehrada , Vodné dielo Žilina , Veľké Hincovo pleso , Štrkovisko Dunajek , Vincov les , Starý Tajch , PVE Čierny Váh, horná nádrž

voda, 71 z 78

v. n. Tekovské Lužany , Veľký Zemník , Sukromný rybník Zlatá rybka , Zelienka , Kalinovský rybník , Czarny Staw pod Rysami , Vyšné Kozie pleso , Veľký Draždiak , Wrchni See , Dunaj , Termálny kráter , Amerika III , Kamenický rybník , Zemplínska Šírava , 2 , Vodná nádrž Duchonka , Vyšné Wahlenbergovo pleso , Žakýlske Pleso , V. n. Bátovce , Lábske jazero , Vodná nádrž Dobšiná I. , Vodná nádrž Vráble , Vyšné Spišské pleso , Račkove plesá , Rameno , Vodná nádrž Závadka nad Hronom , Štrkovisko č.1 , Žabie Javorové pleso , Vodná nádrž Vištuk , Vízállás

voda, 72 z 78

Vodná nádrž Hruboňovo , Handlovský rybník , Priehrada - Skalisko , Sivé , Tomanovo pleso , Štrkovisko panónsky les , Čierne jazierko , Beladice , Štrkovisko č.5 , Ľadové pleso , Jurské jazero , Rybník pod Blatami , Vodná nádrž Šenkvice , Pliesko , Ipoly , Vodná nádrž Kráľová , Štrkovisko č.8 , Vodná nádrž Lozorno I. , Jazero Macov , Kováčovský rybník , vodná nádrž Ružiná , Vajnorské jazero , Vojnicý rybník , Nižné Wahlenbergovo pleso , Hederové jazero , vodná nádrž Tekovské Nemce , Nový prístav , Horváthovo jazero , Szécsényi-horgásztó , Štrkovka

voda, 73 z 78

Vrbovský rybník , Nižné Terianske pleso , Štrbské pleso , Litvorové pleso , Prepojovací kanál Malý Dunaj - Čierna voda , Heuparz , Fontána Zem , Vodná nádrž Doľany , Dolný Hodrušský tajch , Dlhé pleso , Pleso nad Skokom , Diviačie jazierko , Rybník Zlatná , Vachálkov rybník , Szontagovo pleso , Tretí rybník , Dolná žikavecká priehrada , Levočská priehrada , Kalné jazero , Beliansky tajch , Dubník I , Vodné dielo Veľké Kozmálovce , Vodná nádrž Banská Belá , Žabie Jazero , Retenčná nádoba , Nováky , Fontána Družba , Jazero Michal , Vyšné Temnosmrečianske pleso , Kompresorovna

voda, 74 z 78

vodná nádrž Nemčiňany , vodná nádrž Dolný Jelenec , Malý Draždiak , Vodná nádrž Dolné Kočkovce , štrkovisko , Zelená voda , Vodná nádrž Horné Orešany , Veľká vodárenská nádrž , vodná nádrž Hriňová , Kechnec , Štrkovisko Kocka , Koleno , Konštantín , Čierna voda , Údolná vodná nádrž Veľká Domaša , Levické rybníky , Lovčica "Bejvoc" , Tajch Veľaká Vindšachtská , Jasovský rybník , Baračka , Zelené pleso , Hradené jazero Blatné , Dračie pleso , Široká , Pommersee , Vodná nádrž Nemečky , v. n. Lovce , Veľké Richnavské jazero , rameno Topli , v. n. Dobrá Niva

voda, 75 z 78

Vodná nádrž Buková , Popradské pleso , Kandia , Rybnik Medercina , v.n. Jasová , Blajzloch , Staré rameno rieky Nitra , Badínsky rybník , Kolové pleso , Malogya , Paňovský , Zimný prístav , Vodná ruža , Blatný rybník , Vodná nádrž Nitrianske Rudno , Vážsky Dunaj , Jamské pleso , Pusté Sady , Vyšné Žabie pleso Bielovodské , Mineral , Záhon , Boričky , Pieskovňa , Zoborské jazierko , stará banská nádrž , Malé Morské oko , Kuchajda , Roličky , Štrkovisko č.6 , Batizovské pleso

voda, 76 z 78

Ružín , Veľký Šiaš , Kórea , Nižné Temnosmrečianske pleso , Kurcsa , Hať Nová Dedinka , Štrkovisko Komjatice , 3 , Berek 3 , Rozgrund , Zmrzlé pleso , Dolná Teheľňa , Pusté pleso , Bahno , Slnečné jazerá , Jakubovanska priehrada , Malý Zemník , jazierko , Pleso pod Chabencom , Vodná nádrž Nová Bystrica , Zelená Voda III , Golianovský rybník , Rybník pri Sabinke , Seligovo jazero , Bager , Vinianske jazero , Breitensee , Karábi , Rybník Kamenný mlyn , Štrkáreň

voda, 77 z 78

Nižné Žabie pleso Bielovodské , Starý Váh , Labutie jazierko , Štrkovisko Čechince , Studenské jazero , Nosická priehada , Halčianske jazero , Retenčná nádrž , Modré pleso , Labutie jazero , Šulkovo , Zadni Staw Gąsienicowy , Unín , Vodná nádrž Bešeňová , Zelenka , Ortutské jazierko , Šútovo , Vodná nádrž Milošová , Kamenné jazero , Kačičárne , Dunaj, Zdrž Hrušov , Vodná nádrž Podháj , Rohlík , Malé Žabie pleso , Michalštôlniansky tajch , Tomášovský rybník , 5 , Hnusnô I. , Nové štrkovisko , Velké Čunovo

voda, 78 z 78

Štrkovisko Jakubov I , Štrkovisko č.7 , Vodná nádrž Sigord , Káva , Vodná nádrž Rakovec , Vajnorský rybník , Tona , Prejtské jazerá , vodná nádrž Mikšová

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://voda.oma.sk/

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.