Cesta: OMA » voda

voda na Slovensku

voda, 1 z 83

Klačianka , Šustovský potok , Slaný potok , Vrchovinný potok , Beňatinská Voda , Vlčí potok , Banský jarok , Olšava , Východnianka , Lomocký potok , Slovenský potok , Lándorský kanál , Borzov , Kuffov potok , Dechtický kanál , Višňový potok , Gerín , Lyonský kanál , Barborinský potok , Šiakovec , Breznica , Kobyla , Šambronka , Trstiany potok , Červený potok , Báčsky kanál , Myslavský potok , Potok Prúdik , Cerniansky potok , Šindliarsky potok

voda, 2 z 83

Veľký Peprovský jarok , Veľký kanál , Mlynica , Pstruhový potok , Črchľový potok , Rybnička , Adamovský potok , Čiližský potok , Kochanovský potok , Štitinický potok , Inovecký potok , Belansky potok , Veľký Kalužný jarok , Stráňanský potok , Valhišský potok , Žikava , Hradňanka , Nedanovský potok , Teplice , Malejovský potok , Odpadový kanál Slovnaft , Milkovský potok , Kuželnický potok , Majerníčka , Cigánsky potok , Hrabinský potok , Baťov kanál , Solisko , Fialkový potok , Klenovica

voda, 3 z 83

Lutiša , Kôprovský potok , Veperec , Stará Čierna voda , Moškov potok , Banský potok , Čebovský potok , Šenkársky potok , Tarabov potok , Ipeľ , Čečejovský potok , Widły , Kameničiansky kanál , Graba , Uh , Kýčerka , Osrblianka , Bahanský potok , Kvašov , Škuľa , Medvedzský potok , Drieňovka , Hričovský derivačný kanál , Belá , Studnička , Žiarovnický kanál , Záhumenický kanál , Žihľavový kanál , Benčatka , Kanál Gabčikovo

voda, 4 z 83

Bodrog , Hruštínka , Kyčmol , Podskaľanka , Čanecký potok , Čepeľov potok , Sloviansky potok , Krtíš , Rybi Potok , Stará Nitra , Papradnianka , Dúbravka , Concó-patak (Fekete-víz-ér) , Ohnutý potok , Kvačianka , Dlhopoľka , Horný Dudváh , Bystrina , Seginský potok , Malokozmálovský potok , Líščí jarok , Husí potok , Ladianka , Medňanka , Široká , Svinka , Vajar , Vidlárová , Muszynka , Rábi-patak

voda, 5 z 83

Bystrický potok , Vápeničný potok , Vödric , Priečny potok , Pčolinka , Kriváňsky potok , Viničiarsky kanál , Margecianka , Čeček , Radin , Gorazdovský kanál , Prostredná , Starotekovský kanál , Vydrňanka , Szép-patak , Mnichowy Potok , Hurbanovský kanál , Mútňanka , Kremnický potok , Unbenanntes Gerinne [Zubringer March, Morava] , Istebniansky potok , Komárňanský kanál , Parná , Trstínsky potok , Mandríška , Ibolyáš , Rolincovský potok , Zlatňanka , Žákov potok , Šľahorov potok

voda, 6 z 83

Zdýchavka , Dlhý potok , Inovec , Turiec , Remetský potok , Žitavica , Krížny kanál , Baranský potok , Lišťanský potok , Rokytový kanál , Krupinica , Michalovský kanál , Machnáč , Tvrdošovský potok , Grundský potok , Debšín , Derňodudvážsky kanál , Čerenov potok , Raková , Bošáčka , Kuliarsky kanál , Brezovica , Veľká Liesková , Annin potok , Kanalitský potok , Osturniansky potok , Siwa Woda , Hernád , Losinec , Zbojský Potok

voda, 7 z 83

Selický kanál , Lehotský potok , Varmusov potok , Ľubochnianka , Tančibok , Kormosi-Duna , Sľúnovský jarok , Brusné , Hlboký , Rabčický potok , Brestovina , Kopčiansky potok , Jasenovský potok , Melčický potok , Hliník , Podzielne , Mravcov potok , Procházkov potok , kanál Marovce - Lándor , Hradnianka , Šindeľná , Rohozná , Čajkovský potok , Blatný potok , Vyhniansky potok , Muráň , Veľkolevársky náhon , Veľký Klin , Bystrica , Drietomice

voda, 8 z 83

Lomná , Lodňanka , Ľuborčiansky potok , Pernecký potok , Močenský kanál , Stránsky potok , Mrtvý Šárd , Močiarsky potok , Krížny potok , Zamatový potok , Cabajský potok , Ivanovský potok , Štiavnica , Malý Bukvový jarok , Závodský potok , Stračinský potok , Jazvečí potok , Rudinský potok , Zápechová , Ilianovka , Predný kanál , Markov , Pasienkový potok , Hradský potok , Malanský potok , Lapis-patak , Teplička , Bódva , Rybníček , Staňov potok

voda, 9 z 83

Sopotnica , Část povodí Čierňanky , Ohňavský jarok , Potok Bab , Baďanský potok , Hostiansky potok , Janinský potok , Čomovský potok , Potôčik , Jarabinský potok , Trávnický potok , Kompa , Chotínsky kanál , Vápenický potok , Poráčský potok , Hlinský potok , Harmanec , Závrská , Plaviská , Osliansky potok , Zelenohorský potok , Mošteník , Čakýň , Krpeliansky derivačný kanál , Jarky , Postalka , Łapszanka , Hévíz-patak , Hornosalibský kanál , Mlynský kanál

voda, 10 z 83

Tvarožniansky potok , Klokoč , Lopušanka , Zázrivka , Hlinický potok , Braväcovský potok , Jelenčiakov potok , Becherovka , Srní jarok , Ráztočky , Pohrancová , Bučianka , Petrovka , Korytná , Fehér-patak , Lavičkový potok , Plánsky kanál , Potok Baranie , Turniansky potok , Tovarský potok , Stará rieka , Wielkie Koryciska , Kuchriskov potok , Imárský kanál , Kňazov jarok , Koprovnica , Brôtovo , Letkési-patak , Súčanka , Horársky potok

voda, 11 z 83

Žanovský potok , Jakubjanka , Baranecký potok , rameno Nitry , Búroskov potok , Bodianka , Hermanka , Uplaz , Ľuborečský potok , Šoltysa , Nemecký potok , Surový potok , Hoštínsky potok , Maly Kubransky potok , Šárd , Dubovský kanál , Kráľovobrodský kanál , Čertovica , Smerek , Hubáňsky potok , kanál Malinovo - Blahová , Turecký kanál , Nižný Litvorec , Drazus , Kolárovický potok , Veľká Lesná , Ižiansky kanál , Sarcov , Borovianka , Zadný potok

voda, 12 z 83

Klinianka , Nižný Potok , Vydrica , Prochotský potok , Krupský potok , Lihovec , Bodičianka , Brodnianka , Telinský potok , potok Kľak , Vajspeterský potok , Strašný potok , Slaský potok , Čierna voda , Hrochotský potok , Malatínka , Lahoš , Milotínka , Biely Váh , Čermeľský potok , Záborovský potok , Javorový potok , Pribylina , Rosinka , Prepad potoka do kanalizacie , Písársky potok , Kajalský kanál , Košariský potok , Vesselianka , Vyšný Matejkov

voda, 13 z 83

Stará Drieňovka , Kýčerský potok , Chotčianka , Krivá , Sihoťský potok , Čelovský potok , Pod Škovránkom , Veľkolúcky potok , Żleb pod Mnichem , Vlkanovský kanál , Žikavka , Struha , Tarnica , Hincov potok , Vápený potok , Bodické rameno , Boca , Mošnica , Borovský potok , Zlatník , Kuchárov potok , Hadvigský potok , Fekete-víz , Šumiacky potok , Стужицька , Mariansky potok , Henclovský potok , Kanál Vojka - Kračany , potok Východná , Chlmec

voda, 14 z 83

Beskidnik , Vajnorákov jarok , Bach von Drösing , Besná , Lúžňanka , Rovenský potok , Ďurkovský potok , Boďov potok , Nový kanál , Szeroki Żleb , Krištofov potok , Vážna , Uhlianka , Szuszerbów , Rybný kanál , Hrnčiarovský kanál , Vyšehradný potok , Krivoklátsky potok , Meďodolský potok , Ďurský potok , Biensky potok , Pod skalnym , Bachledovský potok , Lednica , Hromadíkov potok , Garajov potok , Svinica , potok Krtíš , Rovnanka , Jamníček

voda, 15 z 83

Holumnický potok , Hromová dolina , Kanál Jurová - Veľký Meder , Latorica , Liešňanský potok , Butlerov jarok , Furmanec , Svarínka , Mosoni-Duna , Počúvadliansky potok , Rimava , Lutilský potok , Štítnik , Vlčí struha , Klátovsky Kanál , Teplica , Žilín , Biokoridor pri Vodnom diele Žilina , Myjava , Dedovecký potok , Granátový potok , Velička , Sekčovský potok , Prosiečanka , Babkovský potok , Krzywań , Lábatlani-patak , Bystry , Čiliz , Stankovo

voda, 16 z 83

Lučivník , Vrchovina , Żabi Żleb , Hlohovník , Dlhá siaha , Biela voda , Prestavlcký potok , Sestrč , Ohrada , Starý potok , Ľadová voda , Huťanka , Tisa , Trojačka , Litava , Močiarka , Lakšársky potok , Čereniansky potok , Trnava , potok Streibornica , Beňovolehotský potok , Pinčiarov potok , Magulin jarok , Drmolez , Revúca , Vranča , Termiansky potok , Blatina , Strašný jarok , Vychylovka

voda, 17 z 83

Búčsky kanál , Boháč , Zdynianka , Kálnický potok , Lomniansky potok , Vrátočný potok , Javorník , Malá Delňa , Dolinka , Sihelniansky potok , Salibský Dudváh , Hrantský jarok , Veterný potok , Barnov , Hatinová dráha , Teplanka , Michalovský potok , Sikenica , Hodrušský potok , Nyerges-patak , Blažíčkov potok , Krivuľa , Hrušovský potok , Nový potok , Bežakov potok , Suchohorský potok , Sokolský kanál , Hornokržoviansky kan. , Trnávka , Benkovský potok

voda, 18 z 83

Malý Kalužný jarok , Bertece-patak , Žiarovčík , Ľupčica , Dubová , Morovniansky potok , Vagnarsky potok , Tŕňový potok , Banské , Levársky potok , Antošov kanál , Pasecký p. , Mraznica , Radošina , Ploštínka , Prepadavá , Brezovický potok , Chochołowski Potok , Večný potok , Smieškov potok , Drahožica , Brlátov potok , Skalny Żleb Rysów , Slaná voda , Križovský potok , Kaňovka , Koleňová , Furandovský potok , Dračí potok , Hlinica

voda, 19 z 83

Zábava , Kľúčovský potok , Nyrica , Kamenný potok , kanál Kližská Nemá - Kosihy , Vécky kanál , Struhárňanka , Čierny potok , Kychová , Topoľnica , Vraní kanál , Suchá , kanál Veľký Meder - Holiare , Muráňsky potok , Drieňovec , Bystrické jarky , Hurbanovský p. , Teply potok , Stará mláka , Istebný potok , Milošovský potok , Smutná , Ľadový potok , Ľutinka , Hradný potok , Hamrčí jarok , Chlebnický potok , Čierna , Lučka , Kratina

voda, 20 z 83

Vlčná , Skalnatý potok , Porubský potok , Veľký Studený potok , Komjaťanka , Malina , Hradecký potok , Šaliansky kanál , Hnilé , Ollersbach , Sninský potok , Bôrová voda , Teplá , Bélyi-csatorna , Kvetnianka , Dúbravčický potok , Myšský potok , Starohutský potok , Ostrovský kanál , Gbelanský potok , Slavkovianka , Adamka , Slatina , Lizina-patak , Drevenica , Klinec , Šebastovka , Patašský kanál , Sľažianský potok , Moštenica

voda, 21 z 83

Chocholnica , Bežovský kanál , Odvodnovací kanál - rybníky , Bikol-patak , Záhlbočský potok , Sitňanský potok , Kopanice , Zámocký kanál , Hajlášsky kanál , Práčka , Širočínsky potok , Kamenica (Kamenec) , Lubená , Sograďský potok , Litmanovský potok , Ipoltica , Sekčov , kanál Čalovec - Kameničná , Hosťovský potok , Drobiška , Podpekelianka , Beliansky potok , Kýčera , Pod Ištvánom , March (Nebeng.) [bei Engelhartstetten] II , Javorinka , Žlebský potok , Skorušovský potok , Słanica , Noviansky potok

voda, 22 z 83

Patinský kanál - mŕtve rameno Nitry , Slatinka , Prašnický potok , Kráľovský kanál , Cerovský potok , Lomnička , Podhrabovský potok , Dziaków , Riečka , Limbašský potok , Bratovčík , kanál Buk - Pavel , Wierchomlanka , Hlinky , Bojkov potok , Trnovský potok , Vrbovec , Slávča , Klobušický potok , Bystrianka , Mašková , Lutila , Hankovský potok , Břežitá , Šalgovický potok , Jedlinka , Radějovka , Dolný Dudváh , Čertová , Unbenanntes Gerinne [k.A.]

voda, 23 z 83

Skalka , Blatná , Balázs-árok , Poľný kanál , Lemešná , Hajdúšsky jarok , Veľký Tmavý jarok , Záhorský kanál , Lipovnícky potok , Jalšovský potok , Kanál Šulany-Jurová , Mútňanská ráztoka , Klanečnica , Roháčsky potok , Udava , Predmieranka , Kochavecký potok , Cianový potok , Devínsky potok , Pušovský potok , Jablonka , Žitava , Janíkovský kanál , Bačianske rameno , Staníkov potok , Klecenský potok , Lomnica , Lovčický potok , Dubovský potok , Kočkovský kanál

voda, 24 z 83

Chyżnik , Mišov potok , Lovčiansky p. , Železná voda , Trhovištský potok , Škurcovský potok , Prívodný kanál povrchového vodovodného systému , Hliníček , Benický potok , Čierňava , Medokýš , Barický potok , Obecný kanál , Dešňanka , Studiensky potok , Hôrčanský potok , Korytnica , Kubašok , Medve-patak , Jelšový potok , Kočansý potok , Vajnorský potok , Kutinská , Petrovský potok , Pelúsok , Vonžovec , Karniansky potok , Levočský potok , Žitavský potok , Grófsky jarok

voda, 25 z 83

Vištucký potok , Dlhý kanál , Žilový jarok , Dedinský potok , Valčianka , Surovcov potok , Pusta , Šulianske rameno , Bolešovský potok , Kornádkov potok , Blh , Slanec , Iliavka , Trlenský potok , Ronyva , Hložský potok , Zátoka , Klínovka , Zámutovský potok. , Z Lazov , Stará Morava , Jelení potok , Orechovský potok , Pavelkov potok , Vlára , Močiar , Račková , Branisko , Pribetský kanál , Odumorkovka

voda, 26 z 83

Stupský jarok , Myjavská Rudava , Leveš , Čierny Hron , Prívodný kanál Slovnaft , Javorová , Manínský potok , Slemenný , Bigovský Potok , Görgetegi-Duna , Ihráčsky potok , Keťský rybník , Od Sagatky , Bukovec , Štiavnický potok , Selenec , Rieka , Čongerský kanál , Tisoňovka , Dobriansky potok , Krupý jarok , Malá Oselnica , Veský potok , Slatvinský potok , Szent György-árok , Vyhniarsky potok , Vozárka , Kolárovský kanál , Malá Nitra , Lamačský potok

voda, 27 z 83

Košecký potok , Kysnica , Detviansky potok , Tichá voda , Rudavka , Vozokanka , Kysuca , Podhájsky potok , Mútnianka , Plachtinský potok , Borsučí , Kompárka , Kociha , Roztoczka , Veľký Kračkov , Derék-patak , Trstená , Čurlik , Murínov potok , Starý Ipeľ , trať Orava , Hrádocký potok , Ďapúch , Luliansky potok , Lánový potok , Hlboká dráha , Kuzmov jarok , Starý Porubský potok , Svinianka , Malý Dunaj - Klátovské rameno

voda, 28 z 83

Plavno , Tajovský potok , Mužliansky potok , Polenický potok , Doktorov jarok , Sekier , Unbenanntes Gerinne [Weidenbach [March, bei Hohenau] Oberlauf, Hausbrunner Graben, Weidenbach] , Župný kanál , Turícky potok , Nimnický potok , Chmelová , Mošonský Dunaj , Starohorský potok , Belinec , Košariská , Hradniansky potok , Krivý potok , Blava , Vrbička , Terebľa , Cirocha , Veselianka , Bosniacky potok , Śrubita , Rimavica , Brezovský potok , M , Kľacký potok , Biely Breh , Tormanovský potok

voda, 29 z 83

Bánovský potok , Podmanínsky potok , Lubeľský potok , Cuhai-Bakony-ér (Cuha-patak) , Socovský potok , Lesnický potok , Veľký potok , Komjatný potok , Slavkovský potok , Tokárenský potok , Berínček , Małe Koryciska , Strošovský potok , Ludrovčanka , Trnovec , Otunianka , Lohyňa , Čurabka , Ráztoky , Dolnoostrovný kanál , Búdkoviansky potok , Unbenanntes Gerinne [March, Morava] , Dolný kanál , Uhorštiansky potok , Kolárovo - Kamenićná kanál , Packoronský jarok , Belujský potok , Jasenina , Chtelnička , Kruhovský Potok

voda, 30 z 83

Tlstý potok , Kolačínsky potok , Snežná , Duna-ág , Kudlov potok , Ublianka , Stoličný potok , Chrenovka , Mistivka , Pliešovský potok , Przywarówka , Solivarka , Zákruty , Bocegaj , Dubnický potok , Žitkovský potok , Chrupniarsky potok , Hozelecký potok , Varínka , Jánošikovský kanál , Kyselica , Luková , Ráztočná , Vývrat , Bystriansky potok , Nová rieka , Behátsky kanál , Malatinský potok , Juríkov potok , Černá Ostravice

voda, 31 z 83

Hlboká voda , Suchý potok , Mlynský náhon , Mlynský potok , Javorina , Ambrúvka , Istebník , Sečiansky potok , Andač , Randová , Perlový potok , Kukučínovský kanál , Obidský kanál , Galamia , Neresnica , Rešovka , Prejtiansky potok , Mošurovanka , Odva , kanál z Dunaja , Mníchovský potok , jarok zo Žliabku , Ondava , Pomiaslo , Brezový potok , Laurincova dráha , Hájsky , Važský kanál , Rajský potok , Medzihorský potok

voda, 32 z 83

Porec , Długi Żleb Kondratowy , Rameno Čiernej vody , Tuhársky potok , Košiarny potok , Andický potok , Vrbovský potok , Äuglarm , Bajóti-patak , Medzihradník , Malužianka , Šutnický potok , Podbielsky Cickov , Fanglovský potok , Svinský potok , Hermanov potok , Rakytovec , Demänovka , Strihovecký Potok , Soľanka , Oravica , Zajarčie , Vedro , Baťův kanál , Čierňanka , Číčovský kanál , Lúčkovský potok , Drieňovský potok , Gamrotov potok , Mojtínsky potok

voda, 33 z 83

Korytárka , Matkáli ág , Sudoměřický potok , Sásky potok , Vlčiansky kanál , Branovský p. , Zbojnícky jarok , Pekný jarok , Nitra , Klinkovica , Vaskapu-patak , Klastavský potok , Bednárský rígeľ , Stará voda , Búr , Raciborský potok , Šíravský kanál , Potok Čeremoš , Stašov potok , Kamenistý potok , Malý Tarnovský potok , Lužianka , Čiky , Hornoperecký kanál , Horná Blava , Sedmerovský potok , Jarząbczy Potok , Zelenský potok , Zlatnický potok , Dierový potok

voda, 34 z 83

Kubranksý potok , Leštinský potok , Vŕšok , Stebníček , Rameno Zuzana , Ásványi ág , Hunták , Plevovský potok , Hájsky potok , Malá Liesková , Modrovský potok , Holičná , Žliabok , Miglinský potok , Landrovec , Podlužianka , Žehrica , Korciepczany Potok , Jenkovský kanál , Plešivský potok , Hronec , Vrchlorský potok , Závadský potok , Kalinov potok , Ráztocký potok , Velká Stanovnice , Chyżny , Jarčie , Bystrička , Slančický potok

voda, 35 z 83

Mičkové , Kozinský potok , Súľovský potok , Rohožnícky potok , Tichý kanál , Potok Reťková , Jarošův potok , Cípek , Cúrsky potok , Żleb Poszukiwaczy Skarbów , Tehliansky potok , Cerninka , Mokrý jarok , Žabí potok , Kohútovo , Sklenný potok , Korchan , Prawa Rysa , Bočovka , Breziansky potok , Martinkovský potok , Lesnianka , Izra , Lipničanka , Machulinský potok , Dropí kanál , Ostravický potok , Hraničný kanál , Stupavský potok , Morava

voda, 36 z 83

Borový potok , Slivášsky potok , Hričovský potok , Selčiansky potok , Zaya , Rusovský kanál , Kramársky jarok , Renčišovský potok , Andrejovský potok , Svinárský potok , Siračinský potok , Radimovský potok , Medvecký potok , Poliansky potok , Spišský potok , Sedláčkov jarok , Somolický potok , Sebedínsky potok , Čerenčiansky potok , Radiša , Brôdok , Fofovský potok , Gortva , Krtíšok , Nižné Šuľkovo , Torysa , Beskid , Hrabinské jarky , Kolesársky potok , Rudava

voda, 37 z 83

Lopušník , Vlkovský potok , Kristský kanál , Kalamičianka , March (Nebeng.) [bei Hohenau] IV , Poltárica , Vlčinský potok , Jelešňa , Abrahámsky kanál , Lysky , Slatinský potok (Podhradie) , Dobrá voda , Kulov potok , Štengoský jarok , Staré rameno Nitra , Asód - Ćergov kanál , Slaná , Grmolinský potok , Močka , Kuneradka , Chotina , Rakytie , Šibská voda , Borčický potok , Veskejský kanál , Regetówka , Dikula , Veľká Beňúšská , Hlavinský potok , Stará Gortva

voda, 38 z 83

Rakytinský potok , Mláka , Svätý potok , Konský potok , Novobanský potok , Trenčianka , Jelenský kanál , Selecký potok , Uhlisko , Babský jarok , Kecső-patak , Šibeničný potok , Necpalský potok , Modranský potok , Olchowczyk , Dudlava , Orovnický potok , Svitačový potok , Olvár , Sliačanka , Byšta , Radošínský potok , Drahošanský potok , Folkušovský potok , Vernár , Slaništský kanál , Nededsko-Vlčiansky kanál , Fišiarsky potok , Podegerský potok , Vajskovský potok

voda, 39 z 83

Svidničianka , Bohatský kanál , Bárna-patak , Lazný potok , Otupianka , Část povodí Hrubáru , Uholný potok , Račová , Šemšiansky , Močedelnícky potok , Dekýšsky potok , Križoviansky kanál , Hamský kanál , Dunaj , Kopčiansky kanál , Oravcová , Rybnický potok , Sedličiansky potok , Čadečanka , Topľa , Mútnik , Biała , Černý potok , Suchá Vydrica , Cegejský kanál , Drdákovský potok , Divina , Dvorský kanál , Čistá voda , potok Slaská

voda, 40 z 83

Čausiansky potok , Smolník , Blatnica , Jalovčanka , Podhájsky p. , Stošianka , Kyseľ , Malý Studený potok , Kanianka , Zrubanská , Kachnia potok , Belžiansky potok , Dúbravský potok , Vrbovok , Huňová , Kocúrov potok , Mahulanka , Gorilov potok , Paríž , Trstianský potok , Ždiarsky potok , Radavský kanál , Brodziansky potok , Zemanov potok , Staré koryto Pružinky , Holeška , Horvátsky jarok , Hron , Katrenčíkovský potok , Seličný potok

voda, 41 z 83

Livinka , Gábrišovský potok , Tužina , Nemčiansky potok , Oľšinský kanál , Nitrica , Žarnovica , Chmúra , Sedmerovský kanál , Dolnoperecký kanál , Laborec , Mitický potok , Humel , Jelšové jarky , Hruškov kanál , Priekový potok , Čerešňová , Krížovianka , Kruh , Ďurjanský potok , Rusovské rameno , Murgas , Motúzový kanál , Velický potok , Malý Tmavý jarok , Vojnicky potok , Jarovské rameno , Vanigovský kanál , Által-ér , Predpolomský potok

voda, 42 z 83

Jestřabí , Struhár , Neslušanka , Kolonička , Bolkov , Rosinský potok , Sklabinsky potok , Cabadov jarok , Bukový potok , Hucianka , Príslopský potok , Trpínec , Zajský potok , Mazorník , Stráňka , Krupá , Malá Stanovnice , Biała Woda , Latonka , Patočiny , Vyholomský potok , Solisková voda , Lúčny kanál , Kyjovčík , Suché jarky , Majerský potok , Gampeľský potok , Malianka , Licnčno , Vislavka

voda, 43 z 83

Husárka , Dielový potok , Orava , kanál Vinohrady - Kameničná , Kvášovský potok , Hámorná , Vajnorský kanál , Zohorský kanál , Rakytov , Cabovský potok , Starovinský potok , Duna , Glabušovský potok , potok , Ronava , Hodruša , Stempfelbach , Javorinský potok , Malachovský potok , Petruška , Trstinový kanál , Kuneradský potok , Seliansky potok , Lókos-patak , Šturecký potok , Bojnianka , Černa voda , Zasmrečiansky potok , Zimná voda , Dovalovec

voda, 44 z 83

Babinský potok , Potok Riečka , Mesarov potok , Trebianka , Kolársky potok , Sverepský potok , Kurcsa kanál. , Suchý jarok , Oščadničanka , Bosto , Sikelský jarok , Hučava , Ľubica , Korybaňa , Radomka , Fialkový kanál , Krámecký potok , Brusník , Hnilec , Frankovský potok , Lieskovec , Teplianka , Siheľník , Kurekovský potok , Kečkovský potok , Solinka , Hončiansky potok , Krepčík , Renštok , Dujničov jarok

voda, 45 z 83

Mikulášsky kanál , Damásdi-patak , Biely potok , Szentlélek-patak , Kamenec , Bystrý potok , Ulička , Pieskový potok , Roštársky potok , Dlžiansky Cickov , Dolinský potok , Kakovský potok , Sučí potok , potok Anderlová , Bodovský potok , Tisovník , Drietomica , Vreščovka , Dzurová , Stará Myjava , Furkotský potok , Visolajský potok , Osno , Petrovička , Cenovo , Dolná Blava , coje , Baraní potok , Kebliansky potok , Sadenec

voda, 46 z 83

Žiarovnica , Mŕtve riečište Laborca , Okna , Szártos-patak , Ľadovo , kanál Lél - Kosihy , Lukavica , Příschlopský potok , Strelovec , Holubnica , Svrčinovec , Görbe-Duna , Nábrežný jarok , Kožuchovský potok , Krčavský Potok , Na Pántoch , Sietno , Gaštanový kanál , Kolárová , Zubák , Okoličianka , Nemčiniansky potok , Stary Klátovsky kanál , Stará Částa , Kováčovský potok , Močenok - Veča , Rimáňsky potok , Stračí kanál , Pílanský potok , Lakšársky p.

voda, 47 z 83

Kamenica , Hovadlovec , Spojovací canal , Honský potok , Lúčanka , Zichyho potok , Zelnický kanál , Gombócos-Bár-Duna összekötő csatorna , Chomów , kanál Číčov - Holiare , Lipovník , Jaseniansky potok , Soblahovský potok , Zliechovský potok , Pápežov potok , Tichý potok , Pisárka , Dedinský , Hájsky kanál , Łomniczanka , Bystrá , Čekovský potok , Brezenec , Šajbársky kanál , Svidovský potok , Moňok , Harvelka , Briavský potok , Turiansky potok , Pasecký potok

voda, 48 z 83

Vrzavka , Lietavka , Rokytenka , Haluzický potok , Owczy Żleb , Kokavka , Ciglianka , Kokavský potok , Ida , Badínec , Martinský kanál , Rudniasky potok , Turecký potok , Medvedí potok , Slováčkov kanál , Kraviansky kanál , Stará Blatina , Hromnisko , Malolevársky kanál , Brusný potok , Valov potok , Šechvalský most , Vŕbový potok , Priepust Rybníky , Lišovský potok , Ploský potok , Radošinka , kanál Holiare - Kosihy , Vrakúňsky kanál , Kľačiansky potok

voda, 49 z 83

Čtvrtý járek , Erebe-csatorna , Vontrubový potok , Bukovinský potok , Menzdrovka , Lipniczanka , Cserge (Ganádi)-patak , Zálistský potok , Jankov potok , Richtárovský potok , Rybiansky potok , Chvojnica , Zápotočie , Bařina , Spariský potok , Svodínsky potok , Vadičovský potok , Kňazov potok , Štitársky kanál , Sviniansky potok , Mrliamov potok , Moškovec , Čalovecký Dudváh , kanál Číčov - Kližská Nemá , Machnatá , Širočina , Velký Burkovský potok , Tŕstie , Beňovský potok , Hybica

voda, 50 z 83

Likavčanka , Jedlovec , Rakovský jarok , Járek , Ochodničanka , Kladník , Potok murárov , Rajčanka , Poľný potok , Korytársky potok , Hošták , Stupecký potok , Jajcajov jarok , Turová , Skalny potok , Hutná , Veľký Brunnov , Dolina , Šípkovec , Babovský kanál , Črvník , Kostolník , Lipová , Gabčíkovské rameno , Topoľný potok , Štefanovský potok , Postaľ , Domanižanka , Weidenbach , Dávidov kanál

voda, 51 z 83

Mostovka , Laštek , Mŕtvy Bodrog , Poluvsanský potok , Vladárka , Zlatná , Hanselgrud , Veľký Kolársky jarok , Čerešňový potok , Perkovský potok , Jazvečie , Fuksz-patak , kanál pre elektráreň , Kľak , Perec , Podhradský potok , Koškovec , Čegorský potok , Ľuboreč , Belovežský potok , Pribiš , Vrbovský kanál , Nozdrovický potok , Ladzanský potok , Besný potok , Libuša , Csenke-patak , Pečnianske rameno , Poprad , Kopernický potok

voda, 52 z 83

Vajdovský potok , Jelenský potok , Zaya (Nebeng.) (bei Drösing) , Korňanka , Dobrotka , Blatnianka , Strednický potok , Dobroda , Všivák , Meder , Pongrácovský potok , Žnatinský potok , Váh , Sučiansky potok , Kanál , Gáborov potok , Bajtavský potok , Račiansky potok , Rástočná , Koňušský Potok , Maleník , Šípsky potok , Cerová dráha , Malý Dunaj , Bagaméri ág , Pokutský potok , Kotrčiná , Vôdky , Zúber , Jurkovec

voda, 53 z 83

Ovčí potok , Ždiarny potok , Trsteník , Lupčianka , Jurgowczyk , Salabov jarok , Mlynárov jarok , Studený potok , Ružín kanál , Nosický derivačný kanál , Beňadovský potok , Potok Beskid , Bazový jarok , Kaštinka , Matejkovský potok , Cingo , Čadečka , Kopytný potok , Salatín , Pasiekowy Potok , Dunajec , Lipovský kanál , Važťanka , Černatina , Hruškový potok , Hajerbach , Krásňanský potok , Veľký Bukvový jarok , Jalšovík , Lubinský potok

voda, 54 z 83

Tetrov potok , Juríčkov potok , Bánovecký potok , Kis-Duna , Betlehemský kanál , Javorová rieka , Suchánsky potok , Kamzičí jarok , Marikovský potok , Štiavnička , Bielsky potok , Polhoranka , Šarišský potok , Jasenica , Krivský potok , Jarček , Komočský kanál , Část povodí Žitkovského p.a , Havraní potok , Marcelowy , Hlboká , Jabloňovka , Nižné Uhlisko , Starohájsky potok , Kutočný potok , Balážov potok , Lopašovský potok , Kremenica , Čakanovský potok , Cintorínsky potok

voda, 55 z 83

Kežmarská Biela voda , Cajlanský náhon , Chorvátske rameno , Patro , Starý kanál , Nesvadský kanál , Biskupický derivačný kanál , Driečna , Rakytová , Vlárka , Choča , Brezinka , Teplá voda , Ižopský kanál , Obuchovský potok , Hubinský potok , Wielki Lutowy , Sivý potok , Mlynický potok , Czadeczka , Kolačniansky potok , Rakyta , Rybný potok , Kliny , Záhorský potok , Klenovská Rimava , Čierny Váh , kanál Lél - Zlatná , Haraszti-patak , Turkov potok

voda, 56 z 83

potok Dolina , hallépcső , Liešovský potok , Barich , Vyšné Šuľkovo , Járkovec , Hlboký potok , kanál Holiare - Lipové , Hlavinka , Markov potok , Prívarský potok , Gazdová , Jelešnica , Trnovský kanál , Handlovka , Drahošiansky potok , Bežanský potok , Bózsva , Jamnický potok , Pružinka , Krupiansky potok , Beňadín , Hrabovský potok , Briač , Madačský potok , Sakalov , Kubranský potok , Piszkei-patak , Studienka kanál , Sobranecký potok

voda, 57 z 83

Račanov potok , Konopný potok , Čeremka , Waksmundzki Potok , Šturec , Tichovodský potok , Roztoka , Zlatný potok , Płaszyniw , Bratinovský potok , Hornád , Stankovský potok , Klanečnice , Malá Chocholnica , Raštún , Zlatín , Vyšnosliačanský potok , Livina , trať Váh , Blatnický potok , Sklenárov potok , Hluchý potok , Vodný kanál , Tomky , Gidra , Mikina dráha , Kaloša , Rašov potok , Krivé jarky , Iliašovský potok

voda, 58 z 83

Vyčoma , Turaňský potok , Trniansky potok , Felsőberecki-főcsatorna , Bolvov potok , Holubí potok , Paludžanka , Obszow , Javorník (Račí potok) , Zeleny potok , Konštiansky potok , Martovský kanál , Mokrá , Svitavský potok , Záhradný kanál , Ménes-patak , Štampošský potok , Sulzbach , Jelšovka , Patinský kanál , Skalička , Strážovský potok , Dobra-Semjéni-csatorna , Hlboký jarok , Kanie studne , Galanovec , Stratený potok , Ančin potok , Rakovec , Lieskovský potok

voda, 59 z 83

Inovský potok , Trubínsky potok , Čemník , Chotárny potok , potok Kolbasek , Hastrgáň , Kusín , Csitári-patak , Stará Boca , Žemberovský potok , Slobodov potok , Vajsov , Malá Svinka , Kanál Gabčíkovo - Topoľníky , Kobeliarovský potok , Jatovský kanál , Trebušovský potok , Jalovský potok , Podkušov potok , Topoľa , Chotárny járok , Ksenia , Viničiansky kanál , Kolpachský potok , Vríca , Mlynný potok , Ivanovka , Olšička , Črmník , Kĺzaň

voda, 60 z 83

Zolná , Zbojnícky potok , Pulai ág , Minko , Breznický potok , Smrečianka , Heľpianský potok , Babinec , Derňa , Skrajny Żleb , Močidlový Potok , Ruský Potok , Biela , Czarna Orawa , Stežná , Liska , Zásihlianka , Zubra , Havranský potok , Mlynské rameno , Část pov.Predpolomského p.a , Telér , Slopniansky potok , Rácov , Marócsa-patak , Přelač , Byčinec , Suchodolský potok , Kavský kanál , Mandát

voda, 61 z 83

Slovinský potok , Biskupické rameno , Vojčianske rameno , Biela Orava , Sviniarsky potok , Dugovský kanál , Šunavský potok , Rígeľský potok , Ondavka , Veľká Svinka , Opatovský potok , Mühlbach , Hukov potok , Chočský potok , Jeleškov potok , Muráňka , Jarošov potok , Kutina , Belský kanál , Klačanka , Wisłoka , Opustený , Zadná voda , Gaderský potok , Dilanský potok , Bešiansky potok , Štósky potok , Starý jarok , Babí potok , Slatinský potok

voda, 62 z 83

Bíňovský potok , Smolenický potok , Dubnička , Liskovský potok , Chlievišský potok , Klenkov potok , Nagygyöp- övcsatorna , Račí potok , Kotliarka , Chotárny kanál , Holický potok , Szumiący Potok , Lipník , Záhoranka , Lukavec , Moštenický potok , Čierny jarok , Šaštínsky potok , Mikovský potok , Bebrava , Malužiná , Kamenná , Kozinovský potok , Ladomirka , Kantorský potok , Striebornica , Bechovina , Čremošná , Ploská , Blahutov kanál

voda, 63 z 83

Duskov potok , Daľkov , Drieňová dráha , Kadaň , Kamečnica , Mlyničná voda , Chabenec , Čahovský potok , Prívodný kanál Biskupického ramena , Čutkovský potok , Lúčny potok , Hučanské , Malá Vydrica , Kamenický potok , Ivachnovský potok , Dyje/Thaya , Sokoliansky potok , Elektrárenský kanál , Karcsa-csatorna , Prievalský potok , Bukovský potok , VN Nesluša , Rašelinisko Tarnok , Vodná nádrž Orechová , Priehrada , Vodná nádrž Veľké Uherce , vodná nádrž Ľadovo , Téglás , Vodná nádrž Husárová , Wyżni Czerwony Stawek

voda, 64 z 83

rybnik , Medová baba , vodná nádrž Motyčky , Biela studnička , Štrkovisko 4 , v.n. Hlohovník , kašňa , Áfonyás-tó , Radošovce , vodná nádrž Čachtice , v.n. Trávnica II , Baňa , Sliačik , Vodná nádrž Drženice , Úhornianske jazero , Evičkino jazero , Prostredné Spišské pleso , Lukáčovské rybníky , Strieborné jazero , Vodná nádrž Svodín , Vodná nádrž Hričov , Odkalisko Amerika I , Vodná nádrž Hrončok , Nové Štrbské pleso , Blahovský rybník , Zámocký rybník , Malé Spišské pleso , Veľké jazero Rovinka , 7 , Štrkovisko 2

voda, 65 z 83

Kleiner Breitensee , Volovske rybniky , Vodná nádrž Trnávka , Vodná nádrž Kolíňany , Maximiliánova fontána , Dubník II , Číčovské mŕtve rameno , Horny rybník Petrovec , Vodná nádrž Glabušovce , Trojrohé pleso , Nižné Spišské pleso , Vodná nádrž Lozorno , Jazierka lásky , Dunaj, VD Gabčíkovo , slepe rameno Ondavy , Štrkovisko Gergelová , vodná nádrž Málinec , Veľké štrkovisko , jazero č.2 , Košiare , Štrkovisko Dlhé kusy , v. n. Žibritov , Malá vodárenská nádrž , Veľký rybník , Vyšné Jamnícke pleso , Červená studňa , Altau , Moderštôlniansky tajch , Tajch , Stredny rybnik Petrovec

voda, 66 z 83

Virtské jazero , ryb. Nová Ves nad Žitavou , Mŕtve rameno , Krížske pleso , Drahy , Sĺňava , Donau , Listové jazero , Zielony Staw Gąsienicowy , 6 , Hnusnô II. , Vodná nádrž Kunov , Ottergrund , Латориця , Niżni Toporowy Staw , Ondavka-Ondava , Termal , rameno Žitavy , Vodná nádrž Teplý Vrch , Tajch na Račkovom potoku , Roháčske pleso , Stavidlá , Rybník Tančibok (Ruský) , Červený rybník , vodná nádrž Velčice , Velké Žabie pleso , Vodná nádrž Klinger , Štrkovisko 5 , PUCHMAJEROVEJ JAZIERKO - Morské oko na Kubinskej holi , Vodná nádrž Stará Myjava

voda, 67 z 83

Babkové pliesko , Štrkovisko č.4 , Žakovce , Vodná nádrž Rúbaň , Veľký prameň , 8 , Štrkovisko č.9 , Fontána Jar na Zemplíne , Počúvadlianske jazero , Malá Richňava , Požiarna nádrž , Vyšné Terianske pleso , Starolesnianske pleso , Vodná nádrž Hrušov , Nyírjesi I. tó , Kotelnica , v. n. Branovo , Priehrada Jerichov , Vodná nádrž Gemerské Teplice , Kvetnicové pleso , Vyšné jazero , Vodná nádrž Starina , Vanděrák , Češiansky ryb. , Čierné Pleso , jazero č.1 , Umelé jazero na Predpekelnej , Slobodné , Druhý rybník , Zelené Krivánske pleso

voda, 68 z 83

Wole Oko , Nižné jazero , Kotlík , Mrtvý Dlhý , Drahovský kanál , Panský diel , Anitino očko , Centnuz , vodná nádrž Boleráz , Vodná nádrž Matejovec , Zeleniansky rybník , Öböl , Bučianske rameno , Vodná nádrž Devičany , Vodná nádrž Báb , Veľká jama , Jakubovské rybníky , Požiarná vodná nádrž Dolina , Alekšinské rybníky , Vodojem , v.n. Nevidzany , Jazero Deviatky , Horný Hodrušský tajch , Jezerské jazero , Šúrsky kanál , Jelensky jazero , Lodenica , Cabajský rybník , Zbojnícke Ľadové pleso , Jama

voda, 69 z 83

v. n. Plavé Vozokany , Vodná nádrž Krupina , zaplavený lom , Skalnaté pleso , Malé Zbojnícke pleso , PVE Čierny Váh, dolná nádrž , Községi Halastó , Vyšné Zbojnícke pleso , Rašelinisko Veľký Grob , Pusté oko , Kacsató , Ponor potoka , Biskupický kanál , Vod. nádrž Veľký Šiaš , Protipožiarna nádrž , Malá Domaša , Štrkovecké jazero , Trubín , Hlinisko , Belanský Rybník , Starohájske rameno , Ťatliakovo jazero , Štvrtý rybník , Lavor , Nové jazierko , Vrbické pleso , Capie pleso , Heléna-tó , Žabák , Štrkovisko Konkoľ

voda, 70 z 83

Nižný Tajch , Velické pleso , Marhecké rybníky , Predné jazero , Búčsky rybník , Nižné Kozie pleso , Pleso v Mošnici , Budurovske rybniky , Číčovské rybníky , Királyréti Horgásztó , v. n. Kozí Vrbovok , Malé studenecké jazero , Czarny Staw Polski , Štrkovisko Jakubov II , Čiernovodské jazero (Guláška) , Bančiansky tajch , Liptovská Mara - Galovnská zátoka , Kalná , Nyírjesi II. tó , Jazero Mútnô , Zlaté piesky , Važina , Prvý rybník , Tajšok , Strážovský rybník , Lukovské pleso , Jazero II. , Zasnežovacia nádrž , Za Hurou , Lazany

voda, 71 z 83

Súkromné jazierko , Vyšné jazierko medzi Čebraťmi , v. n. Vývrat , Rakytovské plieska , Veľké jazero , Štrkovisko 1 , jazero č.4 , oká , Zelené Javorové pleso , Kolačno , Malé Čunovo , Vodná nádrž Slepčany , Jazierko lásky , Pleso v Jame , Vareškové pleso , Palcmanská Maša , Vodná nádrž Jelenec , Rybie Stawki , Karloveské rameno , Vodná nádrž Vajspeter , Adamov , Štrkovisko č.2 , Bystré plesá , Preplav železnej lávky , Kostolnica , Vodná nádrž Výtok ("Výtek") , Nižné Jamnícke pleso , Veľké Biele pleso , Prestavlky , Oravská priehrada

voda, 72 z 83

rybník č.4 , Lohotské jazero , Okrúhle pleso , Šulianske jazero , Jazero Nové Košariská , Jazero Vojka , Vachtové jazierko , 1 , Štrkovisko Bohatá , Cibulkovo pleso , Jazero I. , Mŕtve rameno Nitry , Prostredné Zbojnícke pleso , Vodná nádrž Prietžka , Sivé plesá , Vodná Nádrž Žikava , 4 , Vodná nádrž Hrabovo , Vodná nádrž Krpáčovo , Farárova jama , Zámocké kúpalisko , Liptovská Mara , Kobylie pliesko , Biotop , Rudavské jazero , Bridlicolom , Kadlub , Nižné Zbojnícke pleso , bazén , Šintavské bane

voda, 73 z 83

Nižné jazierko medzi Čebraťmi , Vyšné Žabie pleso , Nyírjesi V. tó , Bahnisko , Bielske Jazero , Vod. nádrž Pri Badínskej ceste , Vodná nádrž Blatné , Vod.nádrž Parina , Vodná nádrž Chtelnica ("Priehrada") , Kotlinowy Stawek , Rybníky Parina , Štrkovisko č.3 , Tajch Bakomi , Vodná nádrž Slnečné údolie , v. n. Semerovo , Malé Hincovo pleso , Boheľovské rybníky , Ťažké pleso , Slepé rameno Čiernej vody , Štrkovisko 3 , Rameno Zátišie , Jezero , Dolný rybník Petrovec , Morské oko , Kačacia fontána , Za mlákou , Pleso na Choči , Šúrsky rybník , Liliensee , Veliká

voda, 74 z 83

Malužinský tajch , Veľké Spišské pleso , Vodná Nádrž Prietrž , v.n. Veľké Vozokany , Mŕtve rameno Váhu , Konkoly , Kučišdorfská priehrada , v.n. Dedinka , Bystré jazierko , vodná nádrž Plášťovce , vodná nádrž Ľuboreč , Jazierko pri kaplnke , Koválovská priehrada , Valša , Kakal , Nyírjesi VI. tó , Ganymedova fontána , Zadni Staw Polski , Tradom , Fontána , Vodná nádrž kezmarok , Vodné dielo Kráľová , Malé jazero Rovinka , Mala Kotelnica , Vodné dielo Žilina , Veľké Hincovo pleso , Štrkovisko Dunajek , Vincov les , Starý Tajch , PVE Čierny Váh, horná nádrž

voda, 75 z 83

Veľký Zemník , Sukromný rybník Zlatá rybka , Zemplínska Šírava , v. n. Tekovské Lužany , Zelienka , Kalinovský rybník , Czarny Staw pod Rysami , Vyšné Kozie pleso , Serényiho cisterna , Žakýlske Pleso , Handlovský rybník , Veľký Draždiak , Wrchni See , Dunaj , Termálny kráter , Sromowce , Amerika III , Vojnický rybník , Kamenický rybník , Vodná nádrž Duchonka , Vyšné Wahlenbergovo pleso , V. n. Bátovce , Lábske jazero , Prameň Zelenohorského potoka , Vodná nádrž Jata , Vodná nádrž Dobšiná I. , Kis tó , Vodná nádrž Vráble , Čáporský rybník , Vyšné Spišské pleso

voda, 76 z 83

Račkove plesá , Rameno , Vodná nádrž Závadka nad Hronom , Štrkovisko č.1 , Žabie Javorové pleso , Vodná nádrž Vištuk , Vízállás , Vodná nádrž Hruboňovo , Priehrada - Skalisko , Sivé , Tomanovo pleso , Štrkovisko panónsky les , Čierne jazierko , Beladice , Štrkovisko č.5 , Ľadové pleso , Jurské jazero , Štrkovisko č.8 , Vodná nádrž Lozorno I. , Jazero Macov , Kaďa , Rybník pod Blatami , Fontána Zem , vodná nádrž Ružiná , Vajnorské jazero , Nižné Wahlenbergovo pleso , Hederové jazero , vodná nádrž Tekovské Nemce , Nový prístav , Vodná nádrž Doľany

voda, 77 z 83

Kováčovský rybník , Szécsényi-horgásztó , Štrkovka , Vodná nádrž Šenkvice , Pliesko , Vrbovský rybník , Nižné Terianske pleso , Štrbské pleso , Litvorové pleso , Prepojovací kanál Malý Dunaj - Čierna voda , Heuparz , Bajdázói-tó , Dolný Hodrušský tajch , Dlhé pleso , Pleso nad Skokom , Diviačie jazierko , Rybník Zlatná , Vachálkov rybník , Szontagovo pleso , Tretí rybník , Dolná žikavecká priehrada , Levočská priehrada , Jazero Michal , Kalné jazero , Beliansky tajch , Ráczovo jazierko , Horváthovo jazero , Dubník I , Vodné dielo Veľké Kozmálovce , Vodná nádrž Banská Belá

voda, 78 z 83

Žabie Jazero , Retenčná nádoba , Nováky , Fontána Družba , Vyšné Temnosmrečianske pleso , Veľká Hangócka , Kompresorovna , vodná nádrž Nemčiňany , Malý Draždiak , Vodná nádrž Dolné Kočkovce , štrkovisko , Levické rybníky , Lovčica "Bejvoc" , Tajch Veľaká Vindšachtská , Zelená voda , Vodná nádrž Horné Orešany , Nyírjesi III. tó , vodná nádrž Hriňová , Büdös-tó , Jasovský rybník , Kechnec , Malá Hangócka , Štrkovisko Kocka , Koleno , Konštantín , vodná nádrž Dolný Jelenec , Tiché pleso , Údolná vodná nádrž Veľká Domaša , Jazero Košťán , Pommersee

voda, 79 z 83

Vodná nádrž Nemečky , v. n. Lovce , Baračka , Zelené pleso , Hradené jazero Blatné , Dračie pleso , Veľké Richnavské jazero , rameno Topli , v. n. Dobrá Niva , Vodná nádrž Buková , Popradské pleso , Kandia , Rybnik Medercina , v.n. Jasová , Blajzloch , Staré rameno rieky Nitra , Prekár , Veľká vodárenská nádrž , Badínsky rybník , Kolové pleso , Malogya , Paňovský , Zimný prístav , Vodná ruža , Blatný rybník , Vodná nádrž Nitrianske Rudno , Vážsky Dunaj , Jamské pleso , Pusté Sady , Vyšné Žabie pleso Bielovodské

voda, 80 z 83

Mineral , Záhon , Boričky , Pieskovňa , Zoborské jazierko , stará banská nádrž , Malé Morské oko , Kuchajda , Žabie jazierko , Káva , Roličky , Štrkovisko č.6 , Nyírjesi IV. tó , Batizovské pleso , Ružín , Veľký Šiaš , Kórea , Nižné Temnosmrečianske pleso , Hať Nová Dedinka , Golianovský rybník , Štrkovisko Komjatice , 3 , Berek 3 , Rozgrund , Zmrzlé pleso , Dolná Teheľňa , Kurcsa , Pusté pleso , Bahno , Bobrovecké pleso

voda, 81 z 83

Slnečné jazerá , Modranský rybník , Minerálny kúpeľ Zlá voda , Jakubovanska priehrada , Malý Zemník , Mŕtve rameno Malého Dunaja , jazierko , Pleso pod Chabencom , Vodná nádrž Nová Bystrica , Zelená Voda III , Vodná nádrž Rakovec , Rybník pri Sabinke , Seligovo jazero , Bager , Vinianske jazero , Breitensee , Karábi , Čierna barina , Rybník Kamenný mlyn , Štrkáreň , Nižné Žabie pleso Bielovodské , Šútovo , Starý Váh , Labutie jazierko , Štrkovisko Čechince , Studenské jazero , Nosická priehada , Halčianske jazero , Retenčná nádrž , Modré pleso

voda, 82 z 83

Tengerszem , Michalštôlniansky tajch , Labutie jazero , Šulkovo , Vodná nádrž Bešeňová , Zelenka , Ortutské jazierko , Tomášovský rybník , Vodná nádrž Milošová , Kamenné jazero , 2 , Ipoly , Zadni Staw Gąsienicowy , Unín , Kačičárne , 5 , Hnusnô I. , Nové štrkovisko , Velké Čunovo , Štrkovisko Jakubov I , Štrkovisko č.7 , Vodná nádrž Sigord , Vodná nádrž pre farmu , Old I , Dunaj, Zdrž Hrušov , Vodná nádrž Podháj , Rohlík , Malé Žabie pleso , Vajnorský rybník , Tona

voda, 83 z 83

Prejtské jazerá , vodná nádrž Mikšová , Nové "Rameno" , Krummer See , vodná nádrž Miková , Silážna jama , Zamrznute pleso , Teplé rameno Váhu , Túfová jazierko , Štrkovisko RT , Sesterské pleso , Veterník , VN Ochodnica , Čerenec , Ásványi ágrendszer , jazero č.3 , Trávnica I , Rusovecké jazero , Jazero č. 1 - Gazárka , Großer Beitsee , Vodná nádrž Mužla , Bikáš

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://voda.oma.sk/

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.