Cesta: OMA » voda

voda na Slovensku

voda, 1 z 79

Klačianka , Šustovský potok , Slaný potok , Vrchovinný potok , Beňatinská Voda , Vlčí potok , Banský jarok , Olšava , Východnianka , Lomocký potok , Slovenský potok , Lándorský kanál , Borzov , Kuffov potok , Dechtický kanál , Višňový potok , Gerín , Lyonský kanál , Barborinský potok , Šiakovec , Breznica , Šambronka , Trstiany potok , Červený potok , Báčsky kanál , Myslavský potok , Potok Prúdik , Cerniansky potok , Šindliarsky potok , Veľký Peprovský jarok

voda, 2 z 79

Veľký kanál , Mlynica , Pstruhový potok , Črchľový potok , Adamovský potok , Čiližský potok , Kochanovský potok , Štitinický potok , Inovecký potok , Belansky potok , Veľký Kalužný jarok , Stráňanský potok , Dolina Długa , Valhišský potok , Žikava , Hradňanka , Nedanovský potok , Teplice , Odpadový kanál Slovnaft , Milkovský potok , Kuželnický potok , Majerníčka , Cigánsky potok , Baťov kanál , Solisko , Fialkový potok , Klenovica , Lutiša , Kôprovský potok , Veperec

voda, 3 z 79

Stará Čierna voda , Moškov potok , Banský potok , Čebovský potok , Šenkársky potok , Tarabov potok , Ipeľ , Čečejovský potok , Widły , Kameničiansky kanál , Graba , Uh , Kýčerka , Osrblianka , Bahanský potok , Kvašov , Škuľa , Medvedzský potok , Drieňovka , Hričovský derivačný kanál , Belá , Studnička , Žiarovnický kanál , Záhumenický kanál , Žihľavový kanál , Kanál Gabčikovo , Bodrog , Hruštínka , Kyčmol , Podskaľanka

voda, 4 z 79

Čanecký potok , Čepeľov potok , Sloviansky potok , Krtíš , Rybi Potok , Stará Nitra , Papradnianka , Dúbravka , Concó-patak (Fekete-víz-ér) , Ohnutý potok , Kvačianka , Dlhopoľka , Horný Dudváh , Bystrina , Seginský potok , Malokozmálovský potok , Líščí jarok , Husí potok , Ladianka , Medňanka , Svinka , Muszynka , Rábi-patak , Bystrický potok , Vápeničný potok , Vödric , Pčolinka , Kriváňsky potok , Viničiarsky kanál , Margecianka

voda, 5 z 79

Čeček , Radin , Gorazdovský kanál , Prostredná , Starotekovský kanál , Vydrňanka , Szép-patak , Mnichowy Potok , Hurbanovský kanál , Mútňanka , Kremnický potok , Unbenanntes Gerinne [Zubringer March, Morava] , Istebniansky potok , Komárňanský kanál , Parná , Trstínsky potok , Mandríška , Ibolyáš , Rolincovský potok , Zlatňanka , Žákov potok , Šľahorov potok , Zdýchavka , Dlhý potok , Inovec , Turiec , Remetský potok , Žitavica , Krížny kanál , Baranský potok

voda, 6 z 79

Lišťanský potok , Rokytový kanál , Krupinica , Michalovský kanál , Machnáč , Tvrdošovský potok , Grundský potok , Debšín , Derňodudvážsky kanál , Čerenov potok , Raková , Bošáčka , Kuliarsky kanál , Brezovica , Veľká Liesková , Annin potok , Kanalitský potok , Osturniansky potok , Siwa Woda , Saulak , Hernád , Losinec , Zbojský Potok , Selický kanál , Lehotský potok , Varmusov potok , Ľubochnianka , Tančibok , Kormosi-Duna , Sľúnovský jarok

voda, 7 z 79

Brusné , Hlboký , Rabčický potok , Brestovina , Kopčiansky potok , Jasenovský potok , Melčický potok , Podzielne , Mravcov potok , Procházkov potok , kanál Marovce - Lándor , Hradnianka , Rohozná , Čajkovský potok , Blatný potok , Vyhniansky potok , Muráň , Veľkolevársky náhon , Veľký Klin , Bystrica , Drietomice , Lomná , Lodňanka , Ľuborčiansky potok , Pernecký potok , Močenský kanál , Stránsky potok , Močiarsky potok , Krížny potok , Zamatový potok

voda, 8 z 79

Cabajský potok , Ivanovský potok , Štiavnica , Závodský potok , Stračinský potok , Jazvečí potok , Rudinský potok , Zápechová , Ilianovka , Predný kanál , Markov , Pasienkový potok , Hradský potok , Malanský potok , Lapis-patak , Teplička , Bódva , Rybníček , Staňov potok , Sopotnica , Část povodí Čierňanky , Ohňavský jarok , Potok Bab , Baďanský potok , Hostiansky potok , Janinský potok , Čomovský potok , Potôčik , Jarabinský potok , Trávnický potok

voda, 9 z 79

Kompa , Chotínsky kanál , Vápenický potok , Poráčský potok , Hlinský potok , Harmanec , Závrská , Plaviská , Osliansky potok , Zelenohorský potok , Mošteník , Čakýň , Krpeliansky derivačný kanál , Jarky , Postalka , Łapszanka , Hévíz-patak , Hornosalibský kanál , Mlynský kanál , Tvarožniansky potok , Klokoč , Lopušanka , Zázrivka , Hlinický potok , Braväcovský potok , Jelenčiakov potok , Becherovka , Srní jarok , Bučianka , Petrovka

voda, 10 z 79

Korytná , Fehér-patak , Lavičkový potok , Potok Baranie , Turniansky potok , Tovarský potok , Stará rieka , Wielkie Koryciska , Kuchriskov potok , Imárský kanál , Kňazov jarok , Koprovnica , Brôtovo , Letkési-patak , Súčanka , Horársky potok , Žanovský potok , Jakubjanka , Baranecký potok , rameno Nitry , Búroskov potok , Bodianka , Hermanka , Uplaz , Ľuborečský potok , Šoltysa , Nemecký potok , Surový potok , Hoštínsky potok , Maly Kubransky potok

voda, 11 z 79

Šárd , Dubovský kanál , Kráľovobrodský kanál , Čertovica , Smerek , Hubáňsky potok , kanál Malinovo - Blahová , Turecký kanál , Drazus , Kolárovický potok , Veľká Lesná , Ižiansky kanál , Sarcov , Borovianka , Zadný potok , Klinianka , Nižný Potok , Vydrica , Prochotský potok , Krupský potok , Lihovec , Bodičianka , Brodnianka , Telinský potok , potok Kľak , Vajspeterský potok , Slaský potok , Čierna Voda , Hrochotský potok , Lahoš

voda, 12 z 79

Milotínka , Biely Váh , Čermeľský potok , Záborovský potok , Javorový potok , Pribylina , Głębowiec , Rosinka , Prepad potoka do kanalizacie , Písársky potok , Kajalský kanál , Košariský potok , Vesselianka , Stará Drieňovka , Kýčerský potok , Chotčianka , Krivá , Sihoťský potok , Čelovský potok , Pod Škovránkom , Veľkolúcky potok , Żleb pod Mnichem , Vlkanovský kanál , Žikavka , Struha , Tarnica , Hincov potok , Vápený potok , Bodické rameno , Boca

voda, 13 z 79

Borovský potok , Zlatník , Kuchárov potok , Hadvigský potok , Fekete-víz , Šumiacky potok , Уж , Mariansky potok , Henclovský potok , Kanál Vojka - Kračany , potok Východná , Chlmec , Beskidnik , Vajnorákov jarok , Bach von Drösing , Lúžňanka , Rovenský potok , Ďurkovský potok , Boďov potok , Nový kanál , Szeroki Żleb , Krištofov potok , Vážna , Uhlianka , Szuszerbów , Rybný kanál , Hrnčiarovský kanál , Vyšehradný potok , Krivoklátsky potok , Ďurský potok

voda, 14 z 79

Biensky potok , Pod skalnym , Bachledovský potok , Lednica , Hromadíkov potok , Garajov potok , Svinica , potok Krtíš , Rovnanka , Jamníček , Holumnický potok , Hromová dolina , Kanál Jurová - Veľký Meder , Latorica , Liešňanský potok , Furmanec , Svarínka , Mosoni-Duna , Počúvadliansky potok , Rimava , Lutilský potok , Štítnik , Vlčí struha , Klátovsky Kanál , Teplica , Žilín , Biokoridor pri Vodnom diele Žilina , Myjava , Dedovecký potok , Granátový potok

voda, 15 z 79

Velička , Sekčovský potok , Prosiečanka , Babkovský potok , Krzywań , Lábatlani-patak , Bystry , Čiliz , Stankovo , Lučivník , Vrchovina , Żabi Żleb , Hlohovník , Dlhá siaha , Biela voda , Prestavlcký potok , Sestrč , Ohrada , Starý potok , Ľadová voda , Huťanka , Tisa , Trojačka , Litava , Močiarka , Lakšársky potok , Čereniansky potok , Trnava , potok Streibornica , Beňovolehotský potok

voda, 16 z 79

Pinčiarov potok , Magulin jarok , Drmolez , Revúca , Vranča , Termiansky potok , Blatina , Strašný jarok , Vychylovka , Zdynianka , Kálnický potok , Lomniansky potok , Javorník , Malá Delňa , Dolinka , Sihelniansky potok , Salibský Dudváh , Hrantský jarok , Veterný potok , Barnov , Hatinová dráha , Teplanka , Michalovský potok , Syrový Potok , Sikenica , Hodrušský potok , Nyerges-patak , Blažíčkov potok , Krivuľa , Hrušovský potok

voda, 17 z 79

Nový potok , Bežakov potok , Suchohorský potok , Sokolský kanál , Hornokržoviansky kan. , Trnávka , Benkovský potok , Malý Kalužný jarok , Bertece-patak , Kramársky potok , Žiarovčík , Ľupčica , Dubová , Morovniansky potok , Vagnarsky potok , Tŕňový potok , Banské , Levársky potok , Antošov kanál , Mraznica , Radošina , Ploštínka , Prepadavá , Brezovický potok , Chochołowski Potok , Večný potok , Smieškov potok , Drahožica , Brlátov potok , Skalny Żleb Rysów

voda, 18 z 79

Slaná voda , Križovský potok , Kaňovka , Koleňová , Dračí potok , Hlinica , Zábava , Kľúčovský potok , Nyrica , Kamenný potok , kanál Kližská Nemá - Kosihy , Vécky kanál , Struhárňanka , Čierny potok , Kychová , Topoľnica , Vraní kanál , Suchá , kanál Veľký Meder - Holiare , Muráňsky potok , Bystrické jarky , Hurbanovský p. , Teply potok , Stará mláka , Istebný potok , Milošovský potok , Smutná , Ľadový potok , Ľutinka , Hradný potok

voda, 19 z 79

Hamrčí jarok , Chlebnický potok , Čierna , Lučka , Kratina , Vlčná , Skalnatý potok , Porubský potok , Veľký Studený potok , Komjaťanka , Malina , Hradecký potok , Šaliansky kanál , Ollersbach , Sninský potok , Bôrová voda , Bélyi-csatorna , Kvetnianka , Dúbravčický potok , Myšský potok , Starohutský potok , Gbelanský potok , Slavkovianka , Adamka , Slatina , Lizina-patak , Drevenica , Šebastovka , Patašský kanál , Sľažianský potok

voda, 20 z 79

Moštenica , Chocholnica , Odvodnovací kanál - rybníky , Bikol-patak , Záhlbočský potok , Sitňanský potok , Kopanice , Zámocký kanál , Hajlášsky kanál , Širočínsky potok , Lubená , Sograďský potok , Litmanovský potok , Ipoltica , Sekčov , kanál Čalovec - Kameničná , Hosťovský potok , Drobiška , Podpekelianka , Kýčera , Bagoméri ág , Pod Ištvánom , March (Nebeng.) [bei Engelhartstetten] II , Javorinka , Žlebský potok , Skorušovský potok , Słanica , Noviansky potok , Patinský kanál - mŕtve rameno Nitry , Prašnický potok

voda, 21 z 79

Kráľovský kanál , Cerovský potok , Lomnička , Podhrabovský potok , Dziaków , Riečka , Limbašský potok , Bratovčík , kanál Buk - Pavel , Wierchomlanka , Hlinky , Bojkov potok , Trnovský potok , Vrbovec , Slávča , Klobušický potok , Bystrianka , Mašková , Lutila , Hankovský potok , Puludžanka , Břežitá , Šalgovický potok , Jedlinka , Radějovka , Dolný Dudváh , Unbenanntes Gerinne [k.A.] , Skalka , Blatná , Balázs-árok

voda, 22 z 79

Poľný kanál , Lemešná , Hajdúšsky jarok , Veľký Tmavý jarok , Záhorský kanál , Lipovnícky potok , Jalšovský potok , Kanál Šulany-Jurová , Mútňanská ráztoka , Klanečnica , Roháčsky potok , Udava , Predmieranka , Kochavecký potok , Cianový potok , Devínsky potok , Pušovský potok , Jablonka , Žitava , Janíkovský kanál , Bačianske rameno , Staníkov potok , Klecenský potok , Lomnica , Lovčický potok , Dubovský potok , Kočkovský kanál , Chyżnik , Mišov potok , Lovčiansky p.

voda, 23 z 79

Železná voda , Dilanský p. , Trhovištský potok , Škurcovský potok , Prívodný kanál povrchového vodovodného systému , Hliníček , Benický potok , Čierňava , Medokýš , Barický potok , Obecný kanál , Dešňanka , Studiensky potok , Hôrčanský potok , Korytnica , Kubašok , Medve-patak , Jelšový potok , Kočansý potok , Vajnorský potok , Kutinská , Petrovský potok , Pelúsok , Vonžovec , Levočský potok , Žitavský potok , Grófsky jarok , Vištucký potok , Dlhý kanál , Dedinský potok

voda, 24 z 79

Valčianka , Surovcov potok , Pusta , Šulianske rameno , Bolešovský potok , Kornádkov potok , Blh , Slanec , Iliavka , Trlenský potok , Ronyva , Hložský potok , Zátoka , Klínovka , Z Lazov , Stará Morava , Jelení potok , Orechovský potok , Pavelkov potok , Vlára , Močiar , Račková , Branisko , Pribetský kanál , Odumorkovka , Myjavská Rudava , Leveš , Čierny Hron , Prívodný kanál Slovnaft , Javorová

voda, 25 z 79

Manínský potok , Slemenný , Bigovský Potok , Görgetegi-Duna , Ihráčsky potok , Keťský rybník , Od Sagatky , Bukovec , Štiavnický potok , Selenec , Rieka , Čongerský kanál , Tisoňovka , Dobriansky potok , Krupý jarok , Malá Oselnica , Veský potok , Slatvinský potok , Szent György-árok , Vyhniarsky potok , Vozárka , Kolárovský kanál , Malá Nitra , Lamačský potok , Košecký potok , Kysnica , Detviansky potok , Tichá voda , Rudavka , Vozokanka

voda, 26 z 79

Kysuca , Podhájsky potok , Mútnianka , Plachtinský potok , Borsučí , Kociha , Roztoczka , Veľký Kračkov , Derék-patak , Trstená , Čurlik , Murínov potok , Starý Ipeľ , trať Orava , Hrádocký potok , Ďapúch , Luliansky potok , Lánový potok , Kuzmov jarok , Dolina Kondratowa , Svinianka , Malý Dunaj - Klátovské rameno , Plavno , Tajovský potok , Mužliansky potok , Polenický potok , Doktorov jarok , Unbenanntes Gerinne [Weidenbach [March, bei Hohenau] Oberlauf, Hausbrunner Graben, Weidenbach] , Župný kanál , Turícky potok

voda, 27 z 79

Nimnický potok , Chmelová , Starohorský potok , Belinec , Košariská , Hradniansky potok , Krivý potok , Blava , Vrbička , Terebľa , Cirocha , Veselianka , Bosniacky potok , Śrubita , Rimavica , Brezovský potok , Kľacký potok , Biely Breh , Tormanovský potok , Bánovský potok , Podmanínsky potok , Lubeľský potok , Cuhai-Bakony-ér (Cuha-patak) , Socovský potok , Lesnický potok , Veľký potok , Komjatný potok , Slavkovský potok , Tokárenský potok , Berínček

voda, 28 z 79

Małe Koryciska , Strošovský potok , Ludrovčanka , Trnovec , Lohyňa , Čurabka , Ráztoky , Dolnoostrovný kanál , Búdkoviansky potok , Unbenanntes Gerinne [March, Morava] , Dolný kanál , Uhorštiansky potok , Kolárovo - Kamenićná kanál , Packoronský jarok , Belujský potok , Jasenina , Chtelnička , Kruhovský Potok , Tlstý potok , Kolačínsky potok , Snežná , Duna-ág , Kudlov potok , Ublianka , Stoličný potok , Chrenovka , Mistivka , Pliešovský potok , Przywarówka , Solivarka

voda, 29 z 79

Zákruty , Bocegaj , Dubnický potok , Žitkovský potok , Chrupniarsky potok , Hozelecký potok , Varínka , Kyselica , Ráztočná , Vývrat , Bystriansky potok , Nová rieka , Behátsky kanál , Malatinský potok , Juríkov potok , Černá Ostravice , Hlboká voda , Suchy potok , Mlynský náhon , Mlynský potok , Javorina , Ambrúvka , Istebník , Sečiansky potok , Andač , Randová , Perlový potok , Kukučínovský kanál , Obidský kanál , Galamia

voda, 30 z 79

Neresnica , Rešovka , Prejtiansky potok , Mošurovanka , kanál z Dunaja , Mníchovský potok , jarok zo Žliabku , Ondava , Brezový potok , Laurincova dráha , Hájsky , Važský kanál , Rajský potok , Medzihorský potok , Porec , Długi Żleb Kondratowy , Tuhársky potok , Košiarny potok , Andický potok , Vrbovský potok , Äuglarm , Bajóti-patak , Medzihradník , Malužianka , Šutnický potok , Podbielsky Cickov , Fanglovský potok , Svinský potok , Hermanov potok , Rakytovec

voda, 31 z 79

Demänovka , Strihovecký Potok , Soľanka , Oravica , Zajarčie , Baťův kanál , Čierňanka , Číčovský kanál , Lúčkovský potok , Drieňovský potok , Gamrotov potok , Mojtínsky potok , Korytárka , Matkáli ág , Sudoměřický potok , Sásky potok , Vlčiansky kanál , Branovský p. , Zbojnícky jarok , Nitra , Klinkovica , Vaskapu-patak , Klastavský potok , Bednárský rígeľ , Stará voda , Búr , Raciborský potok , Šíravský kanál , Potok Čeremoš , Stašov potok

voda, 32 z 79

Kamenistý potok , Malý Tarnovský potok , Lužianka , Hornoperecký kanál , Horná Blava , Sedmerovský potok , Jarząbczy Potok , Zelenský potok , Zlatnický potok , Dierový potok , Kubranksý potok , Leštinský potok , Vŕšok , Stebníček , Rameno Zuzana , Ásványi ág , Hunták , Plevovský potok , Hájsky potok , Malá Liesková , Modrovský potok , Holičná , Žliabok , Miglinský potok , Landrovec , Podlužianka , Žehrica , Korciepczany Potok , Plešivský potok , Hronec

voda, 33 z 79

Vrchlorský potok , Závadský potok , Kalinov potok , Ráztocký potok , Velká Stanovnice , Chyżny , Jarčie , Bystrička , Slančický potok , Mičkové , Kozinský potok , Súľovský potok , Rohožnický potok , Tichý kanál , Potok Reťková , Jarošův potok , Cípek , Cúrsky potok , Żleb Poszukiwaczy Skarbów , Tehliansky potok , Cerninka , Mokrý jarok , Kohútovo , Sklenný potok , Korchan , Prawa Rysa , Bočovka , Breziansky potok , Martinkovský potok , Lesnianka

voda, 34 z 79

Izra , Lipničanka , Machulinský potok , Dropí kanál , Ostravický potok , Hraničný kanál , Stupavský potok , Morava , Slivášsky potok , Hričovský potok , Selčiansky potok , Zaya , Rusovský kanál , Renčišovský potok , Andrejovský potok , Svinárský potok , Siračinský potok , Radimovský potok , Medvecký potok , Poliansky potok , Spišský potok , Somolický potok , Sebedínsky potok , Čerenčiansky potok , Radiša , Brôdok , Fofovský potok , Gortva , Krtíšok , Torysa

voda, 35 z 79

Beskid , Hrabinské jarky , Kolesársky potok , Rudava , Lopušník , Vlkovský potok , Kalamičianka , March (Nebeng.) [bei Hohenau] IV , Poltárica , Vlčinský potok , Jelešňa , Abrahámsky kanál , Lysky , Slatinský potok (Podhradie) , Kulov potok , Štengoský jarok , Staré rameno Nitra , Asód - Ćergov kanál , Slaná , Grmolinský potok , Močka , Kuneradka , Chotina , Rakytie , Šibská voda , Borčický potok , Veskejský kanál , Regetówka , Dikula , Veľká Beňúšská

voda, 36 z 79

Hlavinský potok , Stará Gortva , Rakytinský potok , Mláka , Svätý potok , Konský potok , Novobanský potok , Trenčianka , Jelenský kanál , Selecký potok , Uhlisko , Kecső-patak , Šibeničný potok , Necpalský potok , Modranský potok , Olchowczyk , Dudlava , Orovnický potok , Svitačový potok , Olvár , Radošínský potok , Drahošanský potok , Folkušovský potok , Vernár , Slaništský kanál , Nededsko-Vlčiansky kanál , Fišiarsky potok , Podegerský potok , Vajskovský potok , Svidničianka

voda, 37 z 79

Bohatský kanál , Bárna-patak , Chtelinička , Lazný potok , Část povodí Hrubáru , Uholný potok , Račová , Šemšiansky , Močedelnícky potok , Dekýšsky potok , Križoviansky kanál , Hamský kanál , Dunaj , Kopčiansky kanál , Oravcová , Rybnický potok , Sedličiansky potok , Čadečanka , Topľa , Dolina Kryta , Mútnik , Biała , Černý potok , Suchá Vydrica , Cegejský kanál , Drdákovský potok , Divina , Dvorský kanál , Čistá voda , potok Slaská

voda, 38 z 79

Čausiansky potok , Smolník , Blatnica , Kemence-patak , Jalovčanka , Podhájsky p. , Stošianka , Kyseľ , Malý Studený potok , Kanianka , Zrubanská , Kachnia potok , Belžiansky potok , Dúbravský potok , Vrbovok , Huňová , Kocúrov potok , Mahulanka , Gorilov potok , Paríž , Trstianský potok , Ždiarsky potok , Radavský kanál , Brodziansky potok , Zemanov potok , Staré koryto Pružinky , Holeška , Horvátsky jarok , Hron , Katrenčíkovský potok

voda, 39 z 79

Seličný potok , Livinka , Gábrišovský potok , Tužina , Nemčiansky potok , Nitrica , Žarnovica , Chmúra , Sedmerovský kanál , Dolnoperecký kanál , Laborec , Mitický potok , Humel , Jelšové jarky , Hruškov kanál , Priekový potok , Čerešňová , Krížovianka , Kruh , Ďurjanský potok , Rusovské rameno , Murgas , Motúzový kanál , Velický potok , Malý Tmavý jarok , Jarovské rameno , Által-ér , Predpolomský potok , Jestřabí , Struhár

voda, 40 z 79

Neslušanka , Peknocestský jarok , Kolonička , Bolkov , Rosinský potok , Cabadov jarok , Bukový potok , Hucianka , Príslopský potok , Trpínec , Zajský potok , Mazorník , Stráňka , Krupá , Malá Stanovnice , Biała Woda , Latonka , Vyholomský potok , Solisková voda , Lúčny kanál , Kyjovčík , Suché jarky , Majerský potok , Gampeľský potok , Malianka , Licnčno , Vislavka , Husárka , Dielový potok , Orava

voda, 41 z 79

kanál Vinohrady - Kameničná , Kvášovský potok , Hámorná , Vajnorský kanál , Zohorský kanál , Cabovský potok , Duna , Glabušovský potok , potok , Ronava , Hodruša , Stempfelbach , Javorinský potok , Malachovský potok , Petruška , Trstinový kanál , Kuneradský potok , Seliansky potok , Lókos-patak , Šturecký potok , Bojnianka , Zasmrečiansky potok , Zimná voda , Dovalovec , Babinský potok , Potok Riečka , Mesarov potok , Trebianka , Kolársky potok , Sverepský potok

voda, 42 z 79

Kurcsa kanál. , Suchý jarok , Oščadničanka , Bosto , Sikelský jarok , Hučava , Ľubica , Korybaňa , Radomka , Fialkový kanál , Krámecký potok , Brusník , Hnilec , Frankovský potok , Lieskovec , Teplianka , Siheľník , Kurekovský potok , Kečkovský potok , Solinka , Hončiansky potok , Krepčík , Renštok , Dujničov jarok , Mikulášsky kanál , Damásdi-patak , Biely potok , Szentlélek-patak , Kamenec , Bystrý potok

voda, 43 z 79

Ulička , Pieskový potok , Roštársky potok , Dlžiansky Cickov , Dolinský potok , Kakovský potok , Sučí potok , potok Anderlová , Bodovský potok , Tisovník , Drietomica , Vreščovka , Dzurová , Stará Myjava , Furkotský potok , Visolajský potok , Osno , Petrovička , Cenovo , Dolná Blava , Baraní potok , Kebliansky potok , Sadenec , potok HUK , Mŕtve riečište Laborca , Okna , Szártos-patak , Ľadovo , kanál Lél - Kosihy , Lukavica

voda, 44 z 79

Příschlopský potok , Strelovec , Holubnica , Svrčinovec , Görbe-Duna , Kožuchovský potok , Krčavský Potok , Na Pántoch , Sietno , Gaštanový kanál , Kolárová , Zubák , Okoličianka , Nemčiniansky potok , Stary Klátovsky kanál , Stará Částa , Kováčovský potok , Močenok - Veča , Rimáňsky potok , Stračí kanál , Pílanský potok , Lakšársky p. , Hovadlovec , Honský potok , Lúčanka , Zichyho potok , Zelnický kanál , Gombócos-Bár-Duna összekötő csatorna , Chomów , kanál Číčov - Holiare

voda, 45 z 79

Lipovník , Jaseniansky potok , Soblahovský potok , Zliechovský potok , Pápežov potok , Tichý potok , Pisárka , Dedinský , Hájsky kanál , Łomniczanka , Bystrá , Čekovský potok , Brezenec , Šajbársky kanál , Svidovský potok , Moňok , Harvelka , Briavský potok , Turiansky potok , Pasecký potok , Vrzavka , Lietavka , Rokytenka , Haluzický potok , Owczy Żleb , Kokavka , Ciglianka , Kokavský potok , Ida , Badínec

voda, 46 z 79

Martinský kanál , Rudniasky potok , Turecký potok , Medvedí potok , Kraviansky kanál , Hromnisko , Malolevársky kanál , Valov potok , Šechvalský most , Vŕbový potok , Priepust Rybníky , Lišovský potok , Ploský potok , Radošinka , kanál Holiare - Kosihy , Vrakúňsky kanál , Kľačiansky potok , Čtvrtý járek , Erebe-csatorna , Vontrubový potok , Bukovinský potok , Menzdrovka , Cserge (Ganádi)-patak , Zálistský potok , Jankov potok , Richtárovský potok , Rybiansky potok , Chvojnica , Zápotočie , Bařina

voda, 47 z 79

Spariský potok , Svodínsky potok , Vadičovský potok , Kňazov potok , Štitársky kanál , Sviniansky potok , Mrliamov potok , Moškovec , Kamzičia dráha , Čalovecký Dudváh , kanál Číčov - Kližská Nemá , Machnatá , Širočina , Velký Burkovský potok , Tŕstie , Beňovský potok , Hybica , Likavčanka , Jedlovec , Rakovský jarok , Járek , Ochodničanka , Kladník , Potok murárov , Rajčanka , Korytársky potok , Hošták , Stupecký potok , Jajcajov jarok , Turová

voda, 48 z 79

Skalny potok , Hutná , Veľký Brunnov , Dolina , Šípkovec , Babovský kanál , Črvník , Kostolník , Lipová , Gabčíkovské rameno , Topoľný potok , Štefanovský potok , Postaľ , Domanižanka , Weidenbach , Mostovka , Laštek , Mŕtvy Bodrog , Poluvsanský potok , Vladárka , Zlatná , Hanselgrud , Veľký Kolársky jarok , Čerešňový potok , Perkovský potok , Jazvečie , Fuksz-patak , kanál pre elektráreň , Kľak , Perec

voda, 49 z 79

Podhradský potok , Koškovec , Čegorský potok , Ľuboreč , Belovežský potok , Pribiš , Vrbovský kanál , Nozdrovický potok , Ladzanský potok , Besný potok , Csenke-patak , Pečnianske rameno , Poprad , Kopernický potok , Jelenský potok , Zaya (Nebeng.) (bei Drösing) , Dobrotka , Blatnianka , Strednický potok , Dobroda , Všivák , Pongrácovský potok , Žnatinský potok , Váh , Sučiansky potok , Kanál , Gáborov potok , Benčík , Bajtavský potok , Račiansky potok

voda, 50 z 79

Rástočná , Koňušský Potok , Maleník , Šípsky potok , Cerová dráha , Malý Dunaj , Pokutský potok , Kotrčiná , Zúber , Jurkovec , Ovčí potok , Ždiarny potok , Trsteník , Lupčianka , Jurgowczyk , Salabov jarok , Mlynárov jarok , Studený potok , Ružín kanál , Nosický derivačný kanál , Potok Beskid , Matejkovský potok , Čadečka , Kopytný potok , Salatín , Pasiekowy Potok , Dunajec , Lipovský kanál , Važťanka , Černatina

voda, 51 z 79

Hruškový potok , Hajerbach , Krásňanský potok , Veľký Bukvový jarok , Jalšovík , Lubinský potok , Tetrov potok , Juríčkov potok , Bánovecký potok , Kis-Duna , Betlehemský kanál , Suchánsky potok , Marikovský potok , Štiavnička , Bielsky potok , Polhoranka , Šarišský potok , Jasenica , Krivský potok , Jarček , Komočský kanál , Část povodí Žitkovského p.a , Havraní potok , Marcelowy , Jabloňovka , Nižné Uhlisko , Starohájsky potok , Balážov potok , Lopašovský potok , Kremenica

voda, 52 z 79

Čakanovský potok , Cintorínsky potok , Kežmarská Biela voda , Chorvátske rameno , Starý kanál , Nesvadský kanál , Biskupický derivačný kanál , Driečna , Vlárka , Choča , Brezinka , Teplá voda , Ižopský kanál , Slovačekov kanál , Obuchovský potok , Hubinský potok , Bükk-patak , Wielki Lutowy , Sivý potok , Mlynický potok , Czadeczka , Kolačniansky potok , Rakyta , Rybný potok , Záhorský potok , Klenovská Rimava , Lipnica , Čierny Váh , kanál Lél - Zlatná , Haraszti-patak

voda, 53 z 79

Turkov potok , potok Dolina , hallépcső , Liešovský potok , Barich , Járkovec , Hlboký potok , kanál Holiare - Lipové , Hlavinka , Strasšný potok , Markov potok , Prívarský potok , Gazdová , Jelešnica , Trnovský kanál , Handlovka , Drahošiansky potok , Bežanský potok , Bózsva , Jamnický potok , Pružinka , Krupiansky potok , Beňadín , Hrabovský potok , Briač , Madačský potok , Sakalov , Kubranský potok , Piszkei-patak , Studienka kanál

voda, 54 z 79

Sobranecký potok , Račanov potok , Konopný potok , Čeremka , Waksmundzki Potok , Šturec , Tichovodský potok , Roztoka , Płaszyniw , Bratinovský potok , Hornád , Stankovský potok , Klanečnice , Malá Chocholnica , Raštún , Zlatín , Livina , trať Váh , Blatnický potok , Sklenárov potok , Hluchý potok , Vodný kanál , Tomky , Gidra , Kaloša , Rašov potok , Krivé jarky , Iliašovský potok , Vyčoma , Turaňský potok

voda, 55 z 79

Trniansky potok , Felsőberecki-főcsatorna , Bolvov potok , Holubí potok , Paludžanka , Obszow , Javorník (Račí potok) , Zeleny potok , Konštiansky potok , Martovský kanál , Svitavský potok , Ménes-patak , Štampošský potok , Sulzbach , Jelšovka , Patinský kanál , Skalička , Strážovský potok , Dobra-Semjéni-csatorna , Hlboký jarok , Kanie studne , Galanovec , Stratený potok , Ančin potok , Rakovec , Lieskovský potok , Trubínsky potok , Čemník , Chotárny potok , potok Kolbasek

voda, 56 z 79

Hastrgáň , Csitári-patak , Stará Boca , Žemberovský potok , Slobodov potok , Vajsov , Malá Svinka , Kanál Gabčíkovo - Topoľníky , Kobeliarovský potok , Trebušovský potok , Jalovský potok , Podkušov potok , Topoľa , Chotárny járok , Ksenia , Kolpachský potok , Vríca , Mlynný potok , Ivanovka , Olšička , Črmník , Kĺzaň , Zolná , Zbojnícky potok , Pulai ág , Minko , Breznický potok , Smrečianka , Heľpianský potok , Babinec

voda, 57 z 79

Derňa , Skrajny Żleb , Močidlový Potok , Ruský Potok , Biela , Czarna Orawa , Liska , Zásihlianka , Zubra , Havranský potok , Mlynské rameno , Část pov.Predpolomského p.a , Telér , Slopniansky potok , Rácov , Marócsa-patak , Přelač , Šúrsky kanál , Byčinec , Suchodolský potok , Kavský kanál , Mandát , Slovinský potok , Biskupické rameno , Vojčianske rameno , Biela Orava , Sviniarsky potok , Dugovský kanál , Šunavský potok , Rígeľský potok

voda, 58 z 79

Ondavka , Veľká Svinka , Opatovský potok , Mühlbach , Hukov potok , Chočský potok , Jeleškov potok , Muráňka , Jarošov potok , Kutina , Belský kanál , Klačanka , Wisłoka , Opustený , Zadná voda , Gaderský potok , Bešiansky potok , Štósky potok , Starý jarok , Babí potok , Slatinský potok , Bíňovský potok , Smolenický potok , Dubnička , Liskovský potok , Chlievišský potok , Klenkov potok , Nagygyöp- övcsatorna , Račí potok , Kotliarka

voda, 59 z 79

Chotárny kanál , Holický potok , Szumiący Potok , Lipník , Záhoranka , Moštenický potok , Čierny jarok , Šaštínsky potok , Mikovský potok , Bebrava , Malužiná , Kamenná , Kozinovský potok , Ladomirka , Kantorský potok , Striebornica , Bechovina , Čremošná , Blahutov kanál , Duskov potok , Daľkov , Drieňová dráha , Kadaň , Kozí jarok , Kamečnica , Mlyničná voda , Chabenec , Čahovský potok , Čutkovský potok , Zabie potok

voda, 60 z 79

Lúčny potok , Hučanské , Malá Vydrica , Kamenický potok , Ivachnovský potok , Dyje/Thaya , Sokoliansky potok , Elektrárenský kanál , Karcsa-csatorna , Prievalský potok , Bukovský potok , VN Nesluša , Rašelinisko Tarnok , Priehrada , Vodná nádrž Veľké Uherce , vodná nádrž Ľadovo , Téglás , Vodná nádrž Husárová , Wyżni Czerwony Stawek , rybnik , Medová baba , vodná nádrž Motyčky , Štrkovisko 4 , v.n. Hlohovník , kašňa , Radošovce , vodná nádrž Čachtice , v.n. Trávnica II , Vodná nádrž Svodín , Baňa

voda, 61 z 79

Sliačik , Vodná nádrž Drženice , Úhornianske jazero , Evičkino jazero , Prostredné Spišské pleso , Lukáčovské rybníky , Strieborné jazero , Nové Štrbské pleso , Blahovský rybník , Zámocký rybník , Vodná nádrž Hričov , Odkalisko Amerika I , Vodná nádrž Hrončok , Malé Spišské pleso , Veľké jazero Rovinka , 7 , Krummer See , Štrkovisko 2 , vodná nádrž Miková , Kleiner Breitensee , Volovske rybniky , Silážna jama , Zamrznute pleso , Teplé rameno Váhu , Vodná nádrž Trnávka , Vodná nádrž Kolíňany , Túfová jazierko , Maximiliánova fontána , Štrkovisko RT , Číčovské mŕtve rameno

voda, 62 z 79

Horny rybník Petrovec , Sesterské pleso , Veterník , VN Ochodnica , Vodná nádrž Glabušovce , Čerenec , v. n. Žibritov , Trojrohé pleso , Nižné Spišské pleso , Vodná nádrž Lozorno , Jazierka lásky , Dunaj, VD Gabčíkovo , Štrkovisko Gergelová , Jazero č. 1 - Gazárka , Malá vodárenská nádrž , Vodná nádrž Hrušov , Ásványi ágrendszer , jazero č.3 , vodná nádrž Málinec , Großer Beitsee , Veľké štrkovisko , Košiare , Štrkovisko Dlhé kusy , Trávnica I , Rusovecké jazero , Vodná nádrž Mužla , Bikáš , Veľký rybník , Vyšné Jamnícke pleso , Červená studňa

voda, 63 z 79

Altau , Moderštôlniansky tajch , Tajch , Stredny rybnik Petrovec , Dubník II , Kotelnica , Virtské jazero , ryb. Nová Ves nad Žitavou , Mŕtve rameno , Krížske pleso , Drahy , Sĺňava , Listové jazero , Zielony Staw Gąsienicowy , 6 , Vodná nádrž Stará Myjava , slepe rameno Ondavy , Vodná nádrž Kunov , Ottergrund , Латориця , Ondavka-Ondava , Termal , rameno Žitavy , Vodná nádrž Teplý Vrch , Tajch na Račkovom potoku , jazero č.2 , Babkové pliesko , Roháčske pleso , Stavidlá , Rybník Tančibok (Ruský)

voda, 64 z 79

Červený rybník , vodná nádrž Velčice , Velké Žabie pleso , Vodná nádrž Klinger , Štrkovisko 5 , PUCHMAJEROVEJ JAZIERKO - Morské oko na Kubinskej holi , Štrkovisko č.4 , Žakovce , Vodná nádrž Rúbaň , Veľký prameň , 8 , Štrkovisko č.9 , Fontána Jar na Zemplíne , Počúvadlianske jazero , Malá Richňava , Požiarna nádrž , Vyšné Terianske pleso , Starolesnianske pleso , v. n. Branovo , Priehrada Jerichov , Vodná nádrž Gemerské Teplice , Kvetnicové pleso , Vyšné jazero , Vodná nádrž Starina , Druhý rybník , Zelené Krivánske pleso , Wole Oko , Nižné jazero , Kotlík , Drahovský kanál

voda, 65 z 79

Hnusnô II. , Vanděrák , Jezioro Sromowieckie , Češiansky ryb. , Čierné Pleso , jazero č.1 , Umelé jazero na Predpekelnej , Panský diel , Anitino očko , Centnuz , vodná nádrž Boleráz , Vodná nádrž Matejovec , Zeleniansky rybník , Öböl , Bučianske rameno , Vodná nádrž Devičany , Jelensky jazero , Lodenica , Zbojnícke Ľadové pleso , Jama , Jakubovské rybníky , Požiarná vodná nádrž Dolina , Alekšinské rybníky , Vodojem , v.n. Nevidzany , Jazero Deviatky , Horný Hodrušský tajch , Jezerské jazero , Vodná nádrž Báb , Veľká jama

voda, 66 z 79

Vodná nádrž Krupina , zaplavený lom , Skalnaté pleso , Malé Zbojnícke pleso , PVE Čierny Váh, dolná nádrž , Községi Halastó , Vyšné Zbojnícke pleso , Nižné jazierko medzi Čebraťmi , Rašelinisko Veľký Grob , Pusté oko , Kacsató , Biskupický kanál , Vod. nádrž Veľký Šiaš , Malá Domaša , Štrkovecké jazero , Trubín , Hlinisko , Belanský Rybník , Heléna-tó , Starohájske rameno , v. n. Plavé Vozokany , Ťatliakovo jazero , Štvrtý rybník , Lavor , Nové jazierko , Vrbické pleso , Capie pleso , Žabák , Štrkovisko Konkoľ , Velické pleso

voda, 67 z 79

Marhecké rybníky , Predné jazero , Búčský rybník , Nižné Kozie pleso , Pleso v Mošnici , Budurovske rybniky , Štrkovisko 1 , Číčovské rybníky , Ponor potoka , v. n. Kozí Vrbovok , Malé studenecké jazero , Czarny Staw Polski , Štrkovisko Jakubov II , Rakytovské plieska , Vyšné Žabie pleso , Čiernovodské jazero (Guláška) , Liptovská Mara - Galovnská zátoka , Kalná , Jazero Mútnô , Zlaté piesky , Važina , Bahnisko , Strážovský rybník , Lukovské pleso , Jazero II. , Zasnežovacia nádrž , Za Hurou , Lazany , Vyšné jazierko medzi Čebraťmi , Veľké jazero

voda, 68 z 79

jazero č.4 , oká , Zelené Javorové pleso , Kolačno , Malé Čunovo , Vodná nádrž Slepčany , Jazierko lásky , Pleso v Jame , Bančiansky tajch , Prvý rybník , v. n. Vývrat , Mŕtve rameno Nitry , Palcmanská Maša , Vodná nádrž Jelenec , Karloveské rameno , Adamov , Štrkovisko č.2 , Prostredné Zbojnícke pleso , Bystré plesá , Preplav železnej lávky , Kostolnica , Vodná nádrž Výtok ("Výtek") , Nižné Jamnícke pleso , Veľké Biele pleso , Prestavlky , Oravská priehrada , rybník č.4 , Šulianske jazero , Vodná nádrž Prietžka , Sivé plesá

voda, 69 z 79

Jazero Nové Košariská , Jazero Vojka , Vachtové jazierko , 1 , Štrkovisko Bohatá , Cibulkovo pleso , Vodná nádrž Vajspeter , Lohotské jazero , Okrúhle pleso , Vodná Nádrž Žikava , 4 , Vodná nádrž Hrabovo , Vodná nádrž Krpáčovo , Farárova jama , Zámocké kúpalisko , Liptovská Mara , Kobylie pliesko , Biotop , Rudavské jazero , Bridlicolom , Kadlub , Nižné Zbojnícke pleso , bazén , Šintavské bane , Bielske Jazero , Vod. nádrž Pri Badínskej ceste , Vodná nádrž Blatné , Vod.nádrž Parina , Vodná nádrž Chtelnica ("Priehrada") , Kotlinowy Stawek

voda, 70 z 79

Rybníky Parina , Štrkovisko č.3 , Tajch Bakomi , Vodná nádrž Slnečné údolie , Za mlákou , Pleso na Choči , Slepe rameno Ciernej vody , Štrkovisko 3 , Rameno Zátišie , v. n. Semerovo , Malé Hincovo pleso , Boheľovské rybníky , Slobodné , Jazero I. , Dolný rybník Petrovec , Morské oko , Kačacia fontána , Šúrsky rybník , Liliensee , Malužinský tajch , Ťažké pleso , Veľké Spišské pleso , Vodná Nádrž Prietrž , v.n. Veľké Vozokany , Mŕtve rameno Váhu , Konkoly , Valša , Kučišdorfská priehrada , v.n. Dedinka , Bystré jazierko

voda, 71 z 79

vodná nádrž Ľuboreč , Jazierko pri kaplnke , Kakal , Hliník , Ganymedova fontána , Zadni Staw Polski , Tradom , Vodné dielo Kráľová , Koválovská priehrada , Vodná nádrž kezmarok , Malé jazero Rovinka , vodná nádrž Plášťovce , Tajšok , Vareškové pleso , Mala Kotelnica , Vodné dielo Žilina , v. n. Tekovské Lužany , Zelienka , Veľké Hincovo pleso , Štrkovisko Dunajek , Vincov les , Starý Tajch , PVE Čierny Váh, horná nádrž , Veľký Zemník , Sukromný rybník Zlatá rybka , Kalinovský rybník , Czarny Staw pod Rysami , Vyšné Kozie pleso , Žabie Javorové pleso , Zemplínska Šírava

voda, 72 z 79

Hederové jazero , Veľký Draždiak , Wrchni See , Dunaj , Termálny kráter , Amerika III , Kamenický rybník , Vodná nádrž Duchonka , Vyšné Wahlenbergovo pleso , Žakýlske Pleso , Rameno , Vodná nádrž Závadka nad Hronom , Štrkovisko č.1 , V. n. Bátovce , Lábske jazero , Prameň Zelenohorského potoka , Vodná nádrž Dobšiná I. , Vodná nádrž Vráble , Račkove plesá , Nižné Wahlenbergovo pleso , Vodná nádrž Vištuk , Vízállás , Vyšné Spišské pleso , Vodná nádrž Hruboňovo , Handlovský rybník , Priehrada - Skalisko , Sivé , Tomanovo pleso , Štrkovisko panónsky les , Čierne jazierko

voda, 73 z 79

Beladice , Štrkovisko č.5 , Ľadové pleso , Jurské jazero , vodná nádrž Ružiná , Vajnorské jazero , Vojnicý rybník , Vodná nádrž Kráľová , Štrkovisko č.8 , Vodná nádrž Lozorno I. , Jazero Macov , Rybník pod Blatami , Vachálkov rybník , Szécsényi-horgásztó , Štrkovka , vodná nádrž Tekovské Nemce , Nový prístav , Vodná nádrž Šenkvice , Pliesko , Vrbovský rybník , Nižné Terianske pleso , Štrbské pleso , Litvorové pleso , Szontagovo pleso , Retenčná nádoba , Prepojovací kanál Malý Dunaj - Čierna voda , Heuparz , Fontána Zem , Vodná nádrž Doľany , Kováčovský rybník

voda, 74 z 79

Dolný Hodrušský tajch , Dlhé pleso , Pleso nad Skokom , Diviačie jazierko , Rybník Zlatná , Tretí rybník , Dolná žikavecká priehrada , Levočská priehrada , Kalné jazero , Beliansky tajch , Horváthovo jazero , Dubník I , Vodné dielo Veľké Kozmálovce , Vodná nádrž Banská Belá , Žabie Jazero , Nováky , Fontána Družba , Jazero Michal , Vyšné Temnosmrečianske pleso , Kompresorovna , vodná nádrž Nemčiňany , Malý Draždiak , Vodná nádrž Dolné Kočkovce , štrkovisko , Levické rybníky , Zelená voda , Vodná nádrž Horné Orešany , vodná nádrž Hriňová , Lovčica "Bejvoc" , Tajch Veľaká Vindšachtská

voda, 75 z 79

Kačičárne , Kechnec , Štrkovisko Kocka , Koleno , Konštantín , vodná nádrž Dolný Jelenec , Čierna voda , Údolná vodná nádrž Veľká Domaša , Pommersee , Vodná nádrž Nemečky , v. n. Lovce , Jasovský rybník , Jazero Košťán , Baračka , Zelené pleso , Hradené jazero Blatné , Dračie pleso , Veľké Richnavské jazero , rameno Topli , v. n. Dobrá Niva , Vodná nádrž Buková , Popradské pleso , Kandia , Rybnik Medercina , v.n. Jasová , Blajzloch , Staré rameno rieky Nitra , Prekár , Veľká vodárenská nádrž , Badínsky rybník

voda, 76 z 79

Kolové pleso , Malogya , Paňovský , Štrkovisko Čechince , Zimný prístav , Vodná ruža , Blatný rybník , Vodná nádrž Nitrianske Rudno , Vážsky Dunaj , Jamské pleso , Pusté Sady , Vyšné Žabie pleso Bielovodské , Mineral , Záhon , Boričky , Pieskovňa , Zoborské jazierko , stará banská nádrž , Malé Morské oko , Kuchajda , Roličky , Štrkovisko č.6 , Batizovské pleso , Ružín , Veľký Šiaš , Kórea , Nižné Temnosmrečianske pleso , Hať Nová Dedinka , Golianovský rybník , Široká

voda, 77 z 79

Štrkovisko Komjatice , 3 , Berek 3 , Rozgrund , Zmrzlé pleso , Dolná Teheľňa , Kurcsa , Pusté pleso , Bahno , Bobrovecké pleso , Slnečné jazerá , Minerálny kúpeľ Zlá voda , Jakubovanska priehrada , Malý Zemník , Mŕtve rameno Malého Dunaja , jazierko , Pleso pod Chabencom , Vodná nádrž Nová Bystrica , Zelená Voda III , Labutie jazierko , Rybník pri Sabinke , Seligovo jazero , Bager , Vinianske jazero , Breitensee , Karábi , Rybník Kamenný mlyn , Štrkáreň , Nižné Žabie pleso Bielovodské , Starý Váh

voda, 78 z 79

Studenské jazero , Nosická priehada , Halčianske jazero , Retenčná nádrž , Modré pleso , Labutie jazero , Šulkovo , 2 , Ipoly , Zadni Staw Gąsienicowy , Unín , Vodná nádrž Bešeňová , Zelenka , Ortutské jazierko , Šútovo , Vodná nádrž Milošová , Kamenné jazero , Dunaj, Zdrž Hrušov , Vodná nádrž Podháj , Rohlík , Malé Žabie pleso , Michalštôlniansky tajch , Tomášovský rybník , 5 , Hnusnô I. , Nové štrkovisko , Velké Čunovo , Štrkovisko Jakubov I , Štrkovisko č.7 , Vodná nádrž Sigord

voda, 79 z 79

Káva , Vodná nádrž Rakovec , Vajnorský rybník , Tona , Prejtské jazerá , vodná nádrž Mikšová , Nové "Rameno"

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://voda.oma.sk/

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.