Cesta: OMA » voda

voda na Slovensku

voda, 1 z 93

Olšava , Dechtický kanál , Lyonský kanál , Červený potok , Báčsky kanál , Pstruhový potok , Črchľový potok , Cigánsky potok , Solisko , Veperec , Stará Čierna voda , Banský potok , Kameničiansky kanál , Graba , Uh , Podskaľanka , Čanecký potok , Čepeľov potok , Rybi Potok , Seginský potok , Široká , Vödric , Priečny potok , Kriváňsky potok , Viničiarsky kanál , Hurbanovský kanál , Mútňanka , Mandríška , Oľšiny , Dlhý potok

voda, 2 z 93

Krížny kanál , Lukáčovský potok , Rokytový kanál , Debšín , Derňodudvážsky kanál , Čerenov potok , Raková , Brezovica , Veľká Liesková , Kanalitský potok , Hernád , Zbojský potok , Červená voda , Varmusov potok , Kormosi-Duna , Licierov jarok , Hliník , Mravcov potok , Blatný potok , Veľkolevársky náhon , Bystrica , Drietomice , Ľuborčiansky potok , Mrtvý Šárd , Zamatový potok , Markov , Pasienkový potok , Bódva , Milý potok , Sopotnica

voda, 3 z 93

Hostiansky potok , Trávnický potok , Harmanec , Plaviská , Postalka , Dolinský kanál , Dzsinzsa , Hévíz-patak , Hornosalibský kanál , Tvarožniansky potok , Hlinický potok , Srní jarok , Pohrancová , Korytná , Plánsky kanál , Stará rieka , Wielkie Koryciska , Koprovnica , Brôtovo , Horársky potok , Baranecký potok , Búroskov potok , Šoltysa , Malý Kubranský potok , Šárd , Veľký Rybár , Hubáňsky potok , kanál Malinovo - Blahová , Turecký kanál , Nižný Litvorec

voda, 4 z 93

Sarcov , Zadný potok , Mníšia , Vydrica , Strašný potok , Čierna voda , Hrochotský potok , Jachová , Rosinka , Chotčianka , Pod Škovránkom , Veľkolúcky potok , Żleb pod Mnichem , Vlkanovský kanál , Struha , Vápený potok , Bodické rameno , Kuchárov potok , Hadvigský potok , Zimník , Lastovičí potok , Vajnorákov jarok , Bach von Drösing , Rovenský potok , Uhlianka , Biensky potok , Pod skalnym , Hromadíkov potok , Kanál Jurová - Veľký Meder , Latorica

voda, 5 z 93

Liešňanský potok , Drieňová , Lutilský potok , Teplica , Noviťská zátoka , Sekčovský potok , Babkovský potok , Filaková , Lábatlani-patak , Bystry , Vrchovina , Żabi Żleb , Biela voda , Ohrada , Ľadová voda , Litava , Trnava , Blatina , Sebes ág , Vrátočný potok , Javorník , Malá Delňa , Hrantský jarok , Barnov , Dolný Čiernik , Piritov , Jónási ág , Hrušovský potok , Nový potok , Bežakov potok

voda, 6 z 93

Benkovský potok , Malý Kalužný jarok , Ľupčica , Antošov kanál , Pasecký p. , Prepadavá , Debernícky potok , Brezovický potok , Hlinica , Zábava , Kľúčovský potok , Vécky kanál , Struhárňanka , Drieňovec , Stará mláka , Smutná , Hradný potok , Ollersbach , Catajsky p. , Ostrovský kanál , Šebastovka , Patašský kanál , Moštenica , Záhlbočský potok , Felső Benda , Zámocký kanál , Hosťovský potok , Pod Ištvánom , Žlebský potok , Skorušovský potok

voda, 7 z 93

Csákányi-ág , Podhrabovský potok , Riečka , kanál Buk - Pavel , Hlinky , Mašková , Radějovka , Dolný Dudváh , Unbenanntes Gerinne [k.A.] , Lipovnícky potok , Pieniński Potok , Radový potok , Mútňanská ráztoka , Roháčsky potok , Pušovský potok , Staníkov potok , Mišov potok , Trhovištský potok , Čierna Orava , Barický potok , Medve-patak , Jelšový potok , Kutinská , Karniansky potok , Levočský potok , Grófsky jarok , Surovcov potok , Pavelkov potok , Stupský jarok , Leveš

voda, 8 z 93

Prívodný kanál Slovnaft , Javorová , Görgetegi-Duna , Keťský rybník , Od Sagatky , Rieka , Čongerský kanál , Krupý jarok , Vyhniarsky potok , Vozokanka , Kysuca , Podhájsky potok , Mútnianka , Plachtinský potok , Kociha , Derék-patak , Ďapúch , Luliansky potok , Hlboká dráha , Kuzmov jarok , Malý Dunaj - Klátovské rameno , Plavno , Polenický potok , Nimnický potok , Chmelová , Mošonský Dunaj , Belinec , Blava , Cirocha , Bosniacky potok

voda, 9 z 93

Cuhai-Bakony-ér (Cuha-patak) , Strošovský potok , Dolný kanál , Uhorštiansky potok , Packoronský jarok , Tlstý potok , Snežná , Mistivka , Pliešovský potok , Zákruty , Tomášovský potok , Kyselica , Luková , Nová rieka , Hlboká voda , Suchý potok , Randová , Neresnica , Mošurovanka , Odva , Laurincova dráha , Podskalník , Važský kanál , Rajský potok , Długi Żleb Kondratowy , Rameno Čiernej vody , Biele vody , Šutnický potok , Peterský potok , Oravica

voda, 10 z 93

Vedro , Gamrotov potok , Matkáli ág , Vlčiansky kanál , Rameno Zuzana , Gelfúsov potok , Plevovský potok , Malá Liesková , Holičná , Landrovec , Szigeti-Duna felső szakasz , Velká Stanovnice , Chyżny , Mičkové , Súľovský potok , Tichý kanál , Potok Reťková , Kohútovo , Lipničanka , Dropí kanál , Ostravický potok , Za Dielom , Rumanov potok , Slivášsky potok , Zaya , Okáľanka , Brôdok , Fofovský potok , Smoleňovský potok , Torysa

voda, 11 z 93

Vlkovský potok , Kristský kanál , Bačúrovský potok , Vlčinský potok , Jelešňa , Slaná , Borčický potok , Veskejský kanál , Jelenský kanál , Babský jarok , Tanocky kan. , Modranský potok , Orovnický potok , Korytina , Olvár , Slaništský kanál , Kýčerov potok , Uholný potok , Šemšiansky , Močedelnícky potok , Dekýšsky potok , Hamský kanál , Kopčiansky kanál , Topľa , Suchá Vydrica , Cegejský kanál , potok Slaská , Čausiansky potok , Podhájsky p. , Kanianka

voda, 12 z 93

Čaplovka , Huňová , Mahulanka , Radavský kanál , Livinka , Žarnovica , Mitický potok , Jelšové jarky , Velický potok , Jarovské rameno , Struhár , Sklabinsky potok , Príslopský potok , Latonka , Solisková voda , Malianka , Husárka , Kvášovský potok , Vajnorský kanál , Jastrabský potok , Stempfelbach , Skladaný potok , Revolver , Trstinový kanál , Bojnianka , Hučava , Korybaňa , Kubalov potok , Fialkový kanál , Brusník

voda, 13 z 93

Lieskovec , Biely potok , Szigetparti ág , Bystrý potok , Ulička , Bodovský potok , Benda , Tisovník , Visolajský potok , Dolná Blava , Žiarovnica , Mŕtve riečište Laborca , Ľadovo , Příschlopský potok , Sietno , Gaštanový kanál , Kolárová , Zelnický kanál , Tichý potok , Hraničný Kriváň , Bystrá , Pasecký potok , Haluzický potok , Ida , Erebe-csatorna , Zálistský potok , Jankov potok , Zápotočie , Bařina , Spariský potok

voda, 14 z 93

Moškovec , Velký Burkovský potok , Tŕstie , Beňovský potok , Hybica , Rakovský jarok , Čermeľský potôčik , Krásny potok , Veľký Brunnov , Babovský kanál , Magurský potok , Domanižanka , Dávidov kanál , Veľký Kolársky jarok , Jazvečie , Podhradský potok , Koškovec , Čegorský potok , Ľuboreč , Vrbovský kanál , Burzov , Poprad , Zaya (Nebeng.) (bei Drösing) , Všivák , Cerová dráha , Bagaméri ág , Ovčí potok , Trsteník , Jurgowczyk , Studený potok

voda, 15 z 93

Lipovský kanál , Lubinský potok , Tetrov potok , Juríčkov potok , Kamzičí jarok , Tótkalap , Štiavnička , Jasenica , Komočský kanál , Jabloňovka , Nižné Uhlisko , Starohájsky potok , Cajlanský náhon , Patro , Vlárka , Hubinský potok , Kolačniansky potok , Rakyta , Rybný potok , Čierny Váh , kanál Lél - Zlatná , Haraszti-patak , Réparakodói-Duna , Tristársky potok , Hlboký potok , Jelešnica , Hrabovský potok , Madačský potok , Paducos , Piargy

voda, 16 z 93

Zlatný potok , Malá Chocholnica , Raštún , Livina , trať Váh , Sklenárov potok , Vodný kanál , Gidra , Trniansky potok , Bolvov potok , Holubí potok , Svitavský potok , Dobra-Semjéni-csatorna , Hlboký jarok , Kanie studne , potok Kolbasek , Csitári-patak , Jalovský potok , Podkušov potok , Viničiansky kanál , Kolpachský potok , Mlynný potok , Zbojnícky potok , Pulai ág , Babinec , Ruský Potok , Biela , Hagánsky potok , Kavský kanál , Slovinský potok

voda, 17 z 93

Biela Orava , Dugovský kanál , Veľká Svinka , Belský kanál , Kotliarka , Szumiący Potok , Mikovský potok , Čutkovský potok , Farkasúsztató , Öböl , Kacsató , Včelín , Papradnianka , Ohnutý potok , Ludárov potok , Zemplínska šírava , Hajósi-ág , Myslavský potok , 5 , Hnusnô I. , Nové štrkovisko , Velké Čunovo , Vodná nádrž pre farmu , Káva , Vajnorský rybník , jazero č.3 , Teplé rameno Váhu , Potok Prúdik , Malogya , Sediaca žena

voda, 18 z 93

Zimný prístav , Vodná ruža , Blatný rybník , Vodná nádrž Nitrianske Rudno , Vážsky Dunaj , Jamské pleso , Nižné Temnosmrečianske pleso , Vodná nádrž Nová Bystrica , Ipoly , Old I , Veterník , Sĺňava , Vodná nádrž Starina , Hajlášsky kanál , Klačianka , Javorina , Stráňanský potok , Líščí jarok , Túfová jazierko , trať Orava , Ublianka , Turiec , Bystrička , Vodná nádrž Doľany , Blatnianka , Rimava , Zelienka , Vrbovok , Kačacie pleso , Kalinovský rybník

voda, 19 z 93

Kadlub , Hederové jazero , Jazero Mútnô , Martinský kanál , vodná nádrž Plášťovce , Spojovací canal , Bukovinský potok , Kremenica , Nižné Tomanovské pleso , Kraviarky , Gôtovanska zátoka , Kvetnicové pleso , Štrkovisko RT , Mlynské rameno , starý bazén , Malá Svinka , Olšička , Sesterské pleso , Južné jazierko , VN Ochodnica , Vyšné jazero , Zámocký rybník , Horny rybník Petrovec , 6 , 8 , Požiarná vodná nádrž Dolina , Veľká jama , Preplav železnej lávky , Baba , bazén

voda, 20 z 93

Nižné jazero , II. Móric , Češiansky ryb. , Valša , Beladice , Malé Tomanovské pleso , Prekár , Pusté Sady , Ružín , 3 , Kamenné jazero , Ondavka-Ondava , Butlerov jarok , Klínovka , Owczy Żleb , Korchan , I. Móric , Kýčerka , Veľká Bránica , Šľahorov potok , Litvorov potok , Inovec , Vápenický potok , Potok Baranie , Štôlňanský potok , Sihelniansky potok , Klobušický potok , Belovežský potok , Prawa Rysa , Rakytovec

voda, 21 z 93

Oľšinský kanál , Mazorník , Rudniasky potok , Kľak , Bučianka , Trubínsky potok , Ladomirka , Šustovský potok , Slaný potok , Vrchovinný potok , Cerniansky potok , Vodná nádrž Rakovec , Beňatinská Voda , Strašný jarok , Vlčí potok , Banský jarok , Šindliarsky potok , Veľký Peprovský jarok , Veľký kanál , Východnianka , Lomocký potok , Slovenský potok , Lándorský kanál , Čiližský potok , Zaťkovský potok , Višňový potok , Borzov , Kuffov potok , Kochanovský potok , Zubrovica

voda, 22 z 93

Gerín , Žliabkový potok , Barborinský potok , Šiakovec , Nedanovský potok , Ibolyáš , Bačínsky potok , Breznica , Kobyla , Šambronka , Trstiany potok , Mlynica , Smrek , Rybnička , Teplice , Dechtársky potok , Rovienkový potok , Adamovský potok , Malejovský potok , Štitinický potok , Inovecký potok , Belansky potok , Veľký Kalužný jarok , Odpadový kanál Slovnaft , Milkovský potok , Valhišský potok , Kuželnický potok , Majerníčka , Hrabinský potok , Dračie oká

voda, 23 z 93

Žikava , Hradňanka , Tarabov potok , Baťov kanál , Fialkový potok , Klenovica , Lutiša , Ipeľ , Kanál Gabčikovo , Kôprovský potok , Moškov potok , Kvašov , Čebovský potok , Šenkársky potok , Čečejovský potok , Malý Šum , Widły , Žiarovnický kanál , Osrblianka , Bahanský potok , Záhumenický kanál , Škuľa , Medvedzský potok , Žihľavový kanál , Benčatka , Potok Bab , Studnička , Rakytovské plieska , Drieňovka , Hričovský derivačný kanál

voda, 24 z 93

Belá , Hlasný , Damásdi-patak , Vareškové pleso , Bodrog , Hruštínka , Kyčmol , Štefanka , Husí potok , Sloviansky potok , Stará Nitra , Baďanský potok , Krtíš , Ladianka , Dúbravka , Concó-patak (Fekete-víz-ér) , Brusné , Kvačianka , Dlhopoľka , Horný Dudváh , Bystrina , Malokozmálovský potok , Medňanka , Svinka , Vajar , Vidlárová , Lenuška , Gorazdovský kanál , Bobrovec , Muszynka

voda, 25 z 93

Rábi-patak , Bystrický potok , Prostredná , Mala Kotelnica , Patinský kanál - mŕtve rameno Nitry , Vápeničný potok , Starotekovský kanál , Vydrňanka , Szép-patak , Vraní kanál , Mnichowy Potok , Kráľov potok , Istebniansky potok , Komárňanský kanál , Parná , Pčolinka , Unbenanntes Gerinne [Zubringer March, Morava] , Nededsko-Vlčiansky kanál , Margecianka , Čeček , Radin , Kremnický potok , Trstínsky potok , Fišiarsky potok , Rolincovský potok , Zlatňanka , Žákov potok , Teplanka , Baranský potok , Lišťanský potok

voda, 26 z 93

Krupinica , Podegerský potok , Grundský potok , Slaná / Sajó , Hlboký , Zdýchavka , Michalovský kanál , Remetský potok , Žitavica , Machnáč , Tvrdošovský potok , Zasmrečiansky potok , Závodský potok , Annin potok , Sľúnovský jarok , Kis Jónási ág , Černa voda , Nové Štrbské pleso , Slaná voda , Dúbravčický potok , Bošáčka , Kuliarsky kanál , Osturniansky potok , Siwa Woda , Vodná nádrž Trnávka , Losinec , Selický kanál , Tančibok , Lehotský potok , Furkaska

voda, 27 z 93

Ľubochnianka , Část povodí Čierňanky , Rabčický potok , Brestovina , Bobrovecký potok , Malý Bukvový jarok , Vodná nádrž Kolíňany , Kopčiansky potok , Melčický potok , Podzielne , Procházkov potok , kanál Marovce - Lándor , Jasenovský potok , Veľký Klin , Hradnianka , Šindeľná , Rohozná , Lodňanka , Kleiner Breitensee , Čajkovský potok , Vyhniansky potok , Muráň , Čelno , Vyšné Šuľkovo , Zabiedovčík , Pernecký potok , Lomná , Močenský kanál , Rybníček , Volovske rybniky

voda, 28 z 93

Stránsky potok , Barkás-ág , Veľký Šum , Močiarsky potok , Nový kan. , Štiavnica , Krížny potok , Staňov potok , Cabajský potok , Ivanovský potok , Stračinský potok , Jazvečí potok , Rudinský potok , Zápechová , Mlynná , Ilianovka , Predný kanál , Hradský potok , Ohňavský jarok , Malanský potok , Lapis-patak , Malá vodárenská nádrž , Teplička , Janinský potok , Čomovský potok , Potôčik , Jarabinský potok , Kompa , Chotínsky kanál , Osliansky potok

voda, 29 z 93

v. n. Žibritov , Poráčský potok , Klokoč , Hlinský potok , Závrská , Priehrada Jerichov , Zelenohorský potok , Mošteník , Čakýň , Uplaz , Krpeliansky derivačný kanál , Jarky , Kácsási , Prašnický potok , Łapszanka , Mlynský kanál , Kaďa , Lopušanka , Becherovka , Zázrivka , Braväcovský potok , Jelenčiakov potok , Ráztočky , Boričky , Petrovka , Michalovský potok , Fehér-patak , Lavičkový potok , Starý Tajch , Kňazov jarok

voda, 30 z 93

Sikenica , Kvetnianka , Bodianka , Turniansky potok , Hoštínsky potok , Tovarský potok , Kuchriskov potok , Imárský kanál , Kráľovobrodský kanál , Vörösfüzesi-ág , Rudnianka , Letkési-patak , Čertovica , Hermanka , Súčanka , Vajspeterský potok , Žanovský potok , Čertová , Jakubjanka , rameno Nitry , Záblatský potok , Dolný rybník Petrovec , Smerek , Ľuborečský potok , Bodičianka , Červený jarok , Drazus , Žakýlske Pleso , Borovianka , Nemecký potok

voda, 31 z 93

Surový potok , Nižný Potok , Myslina , Dubovský kanál , Brodnianka , Kolárovický potok , Telinský potok , Veľká Lesná , Ižiansky kanál , Balázs-árok , Klinianka , Svištový potok , Lihovec , Prochotský potok , Bánovský potok , Krupský potok , potok Kľak , Lopatovec , Kosihovský potok , Slaský potok , Malatínka , Biely Váh , Javorový potok , Porec , Lahoš , Gruničný potok , Milotínka , Ďurkovský potok , Sološnický potok , Bačianske rameno

voda, 32 z 93

Čermeľský potok , Záborovský potok , Boďov potok , Nový kanál , Pribylina , Prepad potoka do kanalizacie , Písársky potok , Kajalský kanál , Požiarna nádrž Dienok, rybník nad Turcom , Hrabovský kanál , Košariský potok , Vesselianka , Szeroki Żleb , Vyšný Matejkov , Stará Drieňovka , Kýčerský potok , Krivá , Sihoťský potok , Čelovský potok , Trnavský potok , Žikavka , Krištofov potok , Bertece-patak , Tarnica , Hincov potok , Poľna , Boca , Zubová , Mošnica , Kde voda vypadá

voda, 33 z 93

Borovský potok , Panský diel , Minerálny kúpeľ Zlá voda , Zlatník , Fekete-víz , Kakovský potok , Šumiacky potok , Стужицька , Malé jazero Rovinka , Mariansky potok , Henclovský potok , Vagnarsky potok , Kanál Vojka - Kračany , potok Východná , Chlmec , Beskidnik , Besná , Vážna , Hromová dolina , Lúžňanka , Szuszerbów , Rybný kanál , Hrnčiarovský kanál , Vyšehradný potok , Bachledovský potok , Ďurský potok , Križovský potok , Krivoklátsky potok , Meďodolský potok , Lednica

voda, 34 z 93

Garajov potok , Kaňovka , Huncovský potok , Svinica , Jamníček , Tajšok , potok Krtíš , Holumnický potok , Mlynické pleso , Rovnanka , Klátovsky Kanál , Jakubovanska priehrada , Furmanec , Hromadná voda , Svarínka , Mosoni-Duna , Počúvadliansky potok , Štítnik , Žilín , Koleňová , Jazero I. , Vlčí struha , Granátový potok , v. n. Tekovské Lužany , Sajó , Lučivník , Hlohovník , Dlhá siaha , Furandovský potok , Biokoridor pri Vodnom diele Žilina

voda, 35 z 93

Myjava , Dedovecký potok , Velička , Starý potok , Prosiečanka , Hnusené , Trojačka , Kaskády , Krzywań , Termiansky potok , Čiliz , Stankovo , Brveník , Vincov les , Prestavlcký potok , Sestrč , Blajzloch , Huťanka , Tisa , Stoličný p. , Močiarka , Lakšársky potok , Čereniansky potok , potok Streibornica , Beňovolehotský potok , Bačúšsky potok , Rakovček , Pinčiarov potok , Magulin jarok , Hlina

voda, 36 z 93

Drmolez , Revúca , Vranča , Vychylovka , Búčsky kanál , Skaredý potok , Boháč , Zdynianka , Kálnický potok , Lomniansky potok , Zálomka , Dolinka , Hornokržoviansky kan. , Trnávka , Salibský Dudváh , Veterný potok , Hatinová dráha , Hodrušský potok , Nyerges-patak , Blažíčkov potok , Suchá , Krivuľa , Suchohorský potok , Sokolský kanál , Pasečný jarok , Žiarovčík , Viniansky potok , Tŕňový potok , Dubová , Morovniansky potok

voda, 37 z 93

Skalny Żleb Rysów , Banské , Levársky potok , Mraznica , Radošina , Starý Vlkolínsky vodovod , Ploštínka , Chochołowski Potok , Večný potok , Smieškov potok , Drahožica , Čierny potok , Brlátov potok , Žiarný potok , Dračí potok , Valaský potok , Hurbanovský p. , Hamrčí jarok , Nyrica , Kamenický rybník , Kychová , Kamenný potok , kanál Kližská Nemá - Kosihy , Topoľnica , kanál Veľký Meder - Holiare , Muráňsky potok , Bystrické jarky , Teplý potok , Istebný potok , Milošovský potok

voda, 38 z 93

Ľadový potok , Ľutinka , Lučka , Jazero Macov , Chlebnický potok , Malý potok , Čierna , Kratina , Vlčná , Skalnatý potok , Porubský potok , Veľký Studený potok , Komjaťanka , Malina , Hradecký potok , Šaliansky kanál , Kramársky jarok , Hnilé , Chrapový potok , Sninský potok , Bôrová voda , Teplá , Obrubovanský potok , Bélyi-csatorna , Studenec , Myšský potok , Gbelanský potok , Slavkovianka , Práčka , Širočínsky potok

voda, 39 z 93

Adamka , Slatina , Starohutský potok , Lizina-patak , Sľažianský potok , Rakový potok , Mlynský potok , Kamenica (Kamenec) , Lubená , Drevenica , Široký jarok , Klinec , Chocholnica , Bežovský kanál , Odvodnovací kanál - rybníky , Bikol-patak , Kopanice , Sograďský potok , Meďoloský potok , Drobiška , Podpekelianka , Slatinka , Prívarský potok , Jelení potok , Litmanovský potok , Javorinka , Ipoltica , Noviansky potok , Sekčov , kanál Čalovec - Kameničná

voda, 40 z 93

Beliansky potok , Kýčera , Marková , March (Nebeng.) [bei Engelhartstetten] II , Bridlicolom , Słanica , Szigeti-Duna , Gazdová , Kráľovský kanál , Vodné dielo Gabčíkovo , Cerovský potok , Lomnička , Močiar , Ihráč , Dziaków , Limbašský potok , Kúdeľ , Bratovčík , Dešňanka , Wierchomlanka , Bojkov potok , Dunakiliti duzzasztó-átvágás , Trnovský potok , Chrtiansky potok , Aktívny banský vodovod , Hankovský potok , Ráczovo jazierko , Brezový potok , Vrbovec , Slávča

voda, 41 z 93

Kováčovský rybník , Bystrianka , Lutila , Jedlinka , Břežitá , Šalgovický potok , Karcsa-csatorna , Poľný kanál , Lodenica , Skalka , Blatná , Lemešná , Hajdúšsky jarok , Veľký Tmavý jarok , Záhorský kanál , Uhliarsky potok , Jašterica , Kalné jazero , Mŕtve rameno Malého Dunaja , Jalšovský potok , Kanál Šulany-Jurová , Predmieranka , Lovčiansky p. , Klanečnica , Satanov potok , Udava , Janíkovský kanál , Kochavecký potok , Cianový potok , Devínsky potok

voda, 42 z 93

Jablonka , Žitava , Sokolský potok , Klecenský potok , Kočkovský kanál , Železná voda , Lomnica , Medokýš , Lovčický potok , Škurcovský potok , Starý Grúň , Dubovský potok , Chyżnik , Beliansky tajch , Prívodný kanál povrchového vodovodného systému , Hliníček , Benický potok , Obecný kanál , Čierňava , Studiensky potok , Solivarka , Skalski Potok , Hôrčanský potok , Korytnica , Sečiansky potok , Kubašok , Vajnorský potok , Petrovský potok , Kočansý potok , Zátoka

voda, 43 z 93

Pelúsok , Vonžovec , Žitavský potok , Vištucký potok , Maková , Pusta , Šulianske rameno , Dlhý kanál , Žilový jarok , jarok zo Žliabku , Bolešovský potok , Horváthovo jazero , Dedinský potok , Valčianka , Kornádkov potok , Blh , Stará Morava , Slanec , Iliavka , Trlenský potok , Ronyva , Hložský potok , Zámutovský potok. , Z Lazov , Bigovský Potok , Vlára , Orechovský potok , Malá Oselnica , Račková , Ondava

voda, 44 z 93

Branisko , Pribetský kanál , Odumorkovka , Podmanínsky potok , Myjavská Rudava , Veský potok , vodná nádrž Boleráz , Lamačský potok , Čierny Hron , Slatvinský potok , Szent György-árok , Havran , Manínský potok , Slemenný , Ihráčsky potok , Bukovec , Ambrúvka , Štiavnický potok , Vozárka , Jelensky jazero , Selenec , Tisoňovka , Dobriansky potok , Kolárovský kanál , Malá Nitra , Zoborské jazierko , Jazierko s baštou (Labutie jazierko) , Košecký potok , Kysnica , Veľký Kračkov

voda, 45 z 93

Istebník , Malý Zemník , Dlhá voda , Detviansky potok , Tichá voda , Rudavka , Borsučí , Kompárka , Hlavacký potok , Roztoczka , Felső-Ciglés , Tiché pleso , Trstená , Čurlik , Murínov potok , Starý Ipeľ , Nižné Jamnícke pleso , Hrádocký potok , Lánový potok , Čurabka , Starý Porubský potok , Vrbička , Pieskovňa , Svinianka , Ipoly / Ipeľ , Rimavica , Brezovský potok , M , Tajovský potok , Mužliansky potok

voda, 46 z 93

Doktorov jarok , Kľacký potok , stará banská nádrž , Sekier , Unbenanntes Gerinne [Weidenbach [March, bei Hohenau] Oberlauf, Hausbrunner Graben, Weidenbach] , Biely Breh , Turícky potok , Hradniansky potok , Malé Morské oko , Starohorský potok , Košariská , Krivý potok , Tormanovský potok , Terebľa , Veselianka , Śrubita , Lubeľský potok , Socovský potok , Lesnický potok , Veľký potok , Komjatný potok , Slavkovský potok , Tokárenský potok , Sukromný rybník Zlatá rybka , Berínček , Małe Koryciska , Ráztoky , Dolnoostrovný kanál , Štrkovisko Dunajek , Ludrovčanka

voda, 47 z 93

Trnovec , Otunianka , Lohyňa , Búdkoviansky potok , Unbenanntes Gerinne [March, Morava] , Kolárovo - Kamenićná kanál , Jasenina , Čerťažský potok , Belujský potok , Chtelnička , Koniowiec , Kruhovský Potok , Przywarówka , Sedielkový potok , Kolačínsky potok , Duna-ág , Kudlov potok , Poperačný popok , Bocegaj , Stoličný potok , Hozelecký potok , Chrenovka , Dubnický potok , Žitkovský potok , Chrupniarsky potok , Varínka , Jánošikovský kanál , Kolový potok , Ráztočná , Vývrat

voda, 48 z 93

Bystriansky potok , Behátsky kanál , Malatinský potok , Juríkov potok , Jazero Košťán , Černá Ostravice , Mlynský náhon , Grúnový potok , Andač , Macovie jarok , Kukučínovský kanál , Nitra , Perlový potok , Kurcsa , Obidský kanál , Galamia , Csökös-csatorna , Mníchovský potok , Rešovka , Prejtiansky potok , Dzuranovský potok , Pomiaslo , Hájsky , Číčovský kanál , Medzihorský potok , Kútsky náhon , Tuhársky potok , Dolná Roháčová , Košiarny potok , Andický potok

voda, 49 z 93

Silava , Kovalinec , Kulov potok , Vrbovský potok , Äuglarm , Bajóti-patak , Medzihradník , Malužianka , Klastavský potok , Malé Zbojnícke pleso , Prievalský potok , Podbielsky Cickov , Fanglovský potok , Svinský potok , Hermanov potok , Podvodný kanál Gabčíkovo , Andrejovský potok , Prípor , Strihovecký Potok , Soľanka , Malé studenecké jazero , Demänovka , Zajarčie , Čierňanka , Stredny rybnik Petrovec , Lúčkovský potok , Drieňovský potok , Mojtínsky potok , Branovský p. , Zbojnícky jarok

voda, 50 z 93

Pekný jarok , Termal , Korytárka , Bednárský rígeľ , Stará voda , Klinkovica , Križoviansky kanál , Sudoměřický potok , Sásky potok , Vaskapu-patak , Uhliská , Horná Blava , Búr , Raciborský potok , Rakyťanka , Šíravský kanál , Potok Čeremoš , Stašov potok , Kamenistý potok , Malý Tarnovský potok , Lužianka , Čiky , Hornoperecký kanál , Sedmerovský potok , Jarząbczy Potok , Zelenský potok , Zlatnický potok , Prostredný potok , Dierový potok , Kubranksý potok

voda, 51 z 93

Jenkovský kanál , Vojnický rybník , Stebníček , Ásványi ág , Hunták , Sebedínsky potok , Nižné Šuľkovo , Grmolinský potok , Leštinský potok , Vŕšok , Hájsky potok , Modrovský potok , Žliabok , Korciepczany Potok , Tarnocky kan. , Miglinský potok , Plešivský potok , Odhanka 1 , Podlužianka , Žehrica , Hronec , Vrchlorský potok , Závadský potok , Kalinov potok , Stanišovský potok , Ráztocký potok , Jarčie , Slančický potok , Kozinský potok , Budáčov jarok

voda, 52 z 93

Cípek , Cúrsky potok , Żleb Poszukiwaczy Skarbów , Nováky , Rohožnícky potok , Kordický potok , Tehliansky potok , Cerninka , Štengoský jarok , Borowy Potok , Jarošův potok , Mokrý jarok , Poľanový Kriváň , Žabí potok , Sklenný potok , Bočovka , Breziansky potok , Martinkovský potok , Lesnianka , Izra , Machulinský potok , Hraničný kanál , Cabajský rybník , Stupavský potok , Morava , Odhanka 7 , Borový potok , Hričovský potok , Renčišovský potok , Radošínský potok

voda, 53 z 93

Selčiansky potok , Rusovský kanál , Vodná nádrž Dolné Kočkovce , Svinárský potok , Siračinský potok , Radimovský potok , Medvecký potok , Somolický potok , Poliansky potok , Spišský potok , Sedláčkov jarok , Zemanov potok , Čerenčiansky potok , Radiša , Koleno , Gortva , Krtíšok , Beskid , Horný Čiernik , Hrabinské jarky , Kolesársky potok , Rudava , Lopušník , Asód - Ćergov kanál , Kalamičianka , March (Nebeng.) [bei Hohenau] IV , Močka , Kuneradka , Poltárica , Abrahámsky kanál

voda, 54 z 93

Staré rameno Nitra , Konštantín , Lysky , Slatinský potok (Podhradie) , Dobrá voda , Chotina , Rakytie , Sadový potok , Šibská voda , Veľká Beňúšská , Hlavinský potok , Stará Gortva , Regetówka , Dikula , Rakytinský potok , Mláka , Skalnaté pleso , Svätý potok , Komjatná , Kecső-patak , Šibeničný potok , Konský potok , Novobanský potok , Trenčianka , Olchowczyk , Folkušovský potok , Dielový potok , Podskalský potok , Dudlava , vodná nádrž Dolný Jelenec

voda, 55 z 93

Selecký potok , Uhlisko , Necpalský potok , Drahošanský potok , Svitačový potok , Vernár , Sliačanka , Byšta , Vajskovský potok , Svidničianka , Bohatský kanál , Bárna-patak , Lazný potok , Otupianka , Hámorná , Část povodí Hrubáru , Račová , Mŕtve rameno Nitry , Tvorkov potok , Sedličiansky potok , Dunaj , Oravcová , Rybnický potok , Blatnica , Glabušovský potok , Čadečanka , Mútnik , Malý Studený potok , Biała , Černý potok

voda, 56 z 93

Drdákovský potok , Zrubanská , potok , Ronava , Divina , Dvorský kanál , Čistá voda , Smolník , Štrkovisko č.6 , Jalovčanka , Juráňov potok , Kocúrov potok , Gorilov potok , Stošianka , Kyseľ , Staré koryto Pružinky , Brodziansky potok , Kachnia potok , Belžiansky potok , Jelenie pleso , Dúbravský potok , Paríž , Trstianský potok , Červená studňa , Kolársky potok , Holeška , Horvátsky jarok , Hron , Laborec , Radoszanka

voda, 57 z 93

Ždiarsky potok , Hoskora , Katrenčíkovský potok , Vanigovský kanál , Seličný potok , Gábrišovský potok , Tužina , Nemčiansky potok , Čerešňová , Krížovianka , Kruh , Nitrica , Nižné Spišské pleso , Štiavnik , Chmúra , Sedmerovský kanál , Dolnoperecký kanál , Humel , Hruškov kanál , Priekový potok , Lazový potok , Ďurjanský potok , Rusovské rameno , Által-ér , Kuneradský potok , PVE Čierny Váh, horná nádrž , Malá Stanovnice , Murgas , Motúzový kanál , Malý Tmavý jarok

voda, 58 z 93

Vojnicky potok , Predpolomský potok , Jestřabí , Bolkov , Neslušanka , Kolonička , Vyšné Furkotské pleso , Rosinský potok , Cabadov jarok , Bukový potok , Suché jarky , Hucianka , Lúčny kanál , Rudavské jazero , Trpínec , Zajský potok , Stráňka , Krupá , Zamrznute pleso , Biała Woda , Patočiny , Vyholomský potok , Kyjovčík , Majerský potok , Gampeľský potok , Seliansky potok , Lókos-patak , Szentlélek-patak , Roštársky potok , Licnčno

voda, 59 z 93

Vislavka , Jurčová , Prostredné Zbojnícke pleso , Orava , kanál Vinohrady - Kameničná , Zohorský kanál , Rakytov , Starovinský potok , Duna , Cabovský potok , Hodruša , Javorinský potok , Pustoveský potok , Šturecký potok , Malachovský potok , Kamenná Tichá , Petruška , Zimná voda , Napájadlový potok , Potok Riečka , Mesarov potok , Trebianka , Babinský potok , Dovalovec , Sverepský potok , Kurcsa kanál , Suchý jarok , Oščadničanka , Hrabový jarok , Kopánka

voda, 60 z 93

Bosto , Sikelský jarok , Pivovarský potok , Krámecký potok , Ľubica , Nižné Zbojnícke pleso , Radomka , Stančová , Hnilec , Lábányi-csatorna , Frankovský potok , Renštok , Dujničov jarok , Teplianka , Siheľník , Kurekovský potok , Kečkovský potok , Stohový potok , Solinka , Hončiansky potok , Krepčík , Mikulášsky kanál , Kamenec , Čremošný potok , Pílanský potok , Telér , Pieskový potok , Dlžiansky Cickov , Krčavský Potok , Kakatka

voda, 61 z 93

Studená jama , Dolinský potok , Strednický potok , Stará Myjava , Sučí potok , Pošova Mlynná , potok Anderlová , Vreščovka , Dzurová , Drietomica , coje , Lubčica , Furkotský potok , Halačovka , Baraní potok , Stará Částa , Na Pántoch , Osno , Szártos-patak , Pongrácovský potok , Petrovička , Cenovo , Ilijský potok , Kebliansky potok , Sadenec , kanál Lél - Kosihy , Vyšné Spišské pleso , Hovadlovec , Okna , Svrčinovec

voda, 62 z 93

Zolná , Lukavica , Strelovec , Nábrežný jarok , Kožuchovský potok , Holubnica , Zubák , Stary Klátovsky kanál , Kováčovský potok , Hajósülledt-ág , Okoličianka , Nemčiniansky potok , Močenok - Veča , Rimáňsky potok , Stračí kanál , Gombócos-Bár-Duna összekötő csatorna , Vodná nádrž Hruboňovo , Lakšársky p. , Kamenica , Honský potok , Prívodový kanál Gabčíkovo , Šulkovo , Lúčanka , Zichyho potok , Chomów , kanál Číčov - Holiare , Jaseniansky potok , Lipovník , Pisárka , Dedinský

voda, 63 z 93

Handlovský rybník , Uplazový potok , Hájsky kanál , Moňok , Soblahovský potok , Zliechovský potok , Pápežov potok , Łomniczanka , Šajbársky kanál , Svidovský potok , Malá Bránica , Harvelka , Briavský potok , Vŕbový potok , Čekovský potok , Brezenec , Lietavka , Rokytenka , Turiansky potok , Badínec , Véneki mellékág , Vrzavka , Slováčkov kanál , Ciglianka , Kraviansky kanál , Stará Blatina , Hromnisko , Priepust Rybníky , Podrožianka , Kokavka

voda, 64 z 93

Kokavský potok , Turecký potok , Medvedí potok , Malolevársky kanál , Brusný potok , Priehrada - Skalisko , Valov potok , Šechvalský most , Vontrubový potok , Radošinka , Lišovský potok , Ploský potok , kanál Holiare - Kosihy , Vrakúňsky kanál , Kľačiansky potok , Čtvrtý járek , Cserge (Ganádi)-patak , Járek , Menzdrovka , Svodínsky potok , Konopný potok , Richtárovský potok , Širočina , Rybiansky potok , Chvojnica , Lipniczanka , Mrliamov potok , Jedlovec , Zelenská Mlynná , Čalovecký Dudváh

voda, 65 z 93

kanál Číčov - Kližská Nemá , Machnatá , Poľný potok , Korytársky potok , Hošták , Vadičovský potok , Kňazov potok , Štitársky kanál , Sviniansky potok , Rajčanka , Likavčanka , Sásovský potok , Ochodničanka , Kladník , Hetméňsky kanál , Potok murárov , Stupecký potok , Jajcajov jarok , Turová , Ludmovka , Zlatovský potok , Hutná , Dolina , Skalny potok , Žnatinský potok , Šípkovec , Javorková voda , Črvník , Lopušná , Kostolník

voda, 66 z 93

Sučiansky potok , Lipová , Gabčíkovské rameno , Topoľný potok , Štefanovský potok , Kanál , Mostovka , Devičiansky potok , Postaľ , Weidenbach , Žabý potok , Laštek , Mŕtvy Bodrog , Poluvsanský potok , Krivé jarky , Gáborov potok , Vladárka , Príslopec , Zlatná , Hanselgrud , Jalšovík , Čerešňový potok , Besný potok , Perkovský potok , Fuksz-patak , kanál pre elektráreň , Téglás , Perec , Tisovka , Pribiš

voda, 67 z 93

Nozdrovický potok , Váh , Ladzanský potok , Ružín kanál , Libuša , Csenke-patak , Tomanov potok , Pečnianske rameno , Dobrotka , Kopernický potok , Vajdovský potok , Jelenský potok , Korňanka , Dobroda , Meder , Nosický derivačný kanál , Bajtavský potok , Račiansky potok , Jurkovec , Rástočná , Koňušský Potok , Maleník , Šípsky potok , Malý Dunaj , Pokutský potok , Kotrčiná , Beňadovský potok , Potok Beskid , Vôdky , Michalovka

voda, 68 z 93

Krátky potok , Zúber , Bazový jarok , Ždiarny potok , Mlynárov jarok , Kaštinka , Lupčianka , Salabov jarok , Mŕtva Tisa , Matejkovský potok , Šoltýsky potok , Cingo , Malý Zlomiskový potok , Čadečka , Kopytný potok , Salatín , Pasiekowy Potok , Dunajec , Bánovecký potok , Kis-Duna , Betlehemský kanál , Vodná nádrž Husárová , Važťanka , Černatina , Hruškový potok , Hajerbach , Krásňanský potok , Veľký Bukvový jarok , Javorová rieka , Šarišský potok

voda, 69 z 93

Kutočný potok , Suchánsky potok , Krivský potok , Balážov potok , Marikovský potok , Bielsky potok , Teplá voda , Polhoranka , Jarček , Část povodí Žitkovského p.a , Lopašovský potok , Havraní potok , Kopanický potok , Marcelowy , Hlboká , Čakanovský potok , Cintorínsky potok , Kežmarská Biela voda , Choča , Chorvátske rameno , Starý kanál , Nesvadský kanál , Biskupický derivačný kanál , Brezinka , Krzywa , Driečna , Rakytová , Záhorský potok , Jovsiansky potok , Ižopský kanál

voda, 70 z 93

Obuchovský potok , Žiarový Kriváň , Wielki Lutowy , Sivý potok , Barich , Mlynický potok , Kamionka , Kliny , Klenovská Rimava , Turkov potok , potok Dolina , hallépcső , Liešovský potok , Járkovec , kanál Holiare - Lipové , Hlavinka , Markov potok , Trnovský kanál , Handlovka , Drahošiansky potok , Bežanský potok , Bózsva , Malé Žebie Javorové pleso , Vodná nádrž Glabušovce , Jamnický potok , Beňadín , Sakalov , Pružinka , Krupiansky potok , Čeremka

voda, 71 z 93

Kubranský potok , Piszkei-patak , Studienka kanál , Szőny-Füzitői-csatorna , Remetský kanál , Briač , Požehovka , Sobranecký potok , Račanov potok , Waksmundzki Potok , Gazdovský potok , Šturec , Tichovodský potok , Trebostovský potok , Roztoka , Tomky , Mikina dráha , Hluchý potok , Płaszyniw , Bratinovský potok , Hornád , Stankovský potok , Klanečnice , Kaloša , Rašov potok , Zlatín , Vyšnosliačanský potok , Blatnický potok , Iliašovský potok , Vyčoma

voda, 72 z 93

Turaňský potok , Studnový potok , Felsőberecki-főcsatorna , Obszow , Javorník (Račí potok) , Zeleny potok , Paludžanka , zaplavený lom , Konštiansky potok , Martovský kanál , Mokrá , Záhradný kanál , Galovianska zátoka , Ménes-patak , Jelšovka , Lieskovský potok , Štampošský potok , Slobodov potok , Sulzbach , Galanovec , Patinský kanál , Skalička , Stratený potok , Ančin potok , Strážovský potok , Soľný potok , Rakovec , Demänovský potok , Inovský potok , Jarok

voda, 73 z 93

Část pov.Predpolomského p.a , Nové jazierko , Čemník , Vajsov , Chotárny potok , Hastrgáň , Kusín , Žemberovský potok , Pleso v Jame , Kanál Gabčíkovo - Topoľníky , Kobeliarovský potok , Jatovský kanál , Zubra , Trebušovský potok , Topoľa , Chotárny járok , Črmník , Kĺzaň , Ksenia , Vríca , Ivanovka , Minko , Breznický potok , Smrečianka , Heľpianský potok , Derňa , Skrajny Żleb , Močidlový Potok , v.n. Trávnica II , Nandražský potok

voda, 74 z 93

Stežná , Přelač , Liska , Zásihlianka , Vodná nádrž Hrončok , Havranský potok , Slopniansky potok , Rácov , Marócsa-patak , Trojrohé pleso , Vojčianske rameno , Wyżni Czerwony Stawek , Suchodolský potok , Chočský potok , Homoki-ág , Čutkov potok , Byčinec , Sivé , Mandát , Biskupické rameno , Štrkovisko panónsky les , Capie pleso , Blahutov kanál , Sviniarsky potok , Opatovský potok , vodná nádrž Tekovské Nemce , Duskov potok , Šunavský potok , Mühlbach , Rígeľský potok

voda, 75 z 93

Hukov potok , Rokoška , Ondavka , csurgalék-csatorna , Jeleškov potok , Zadná voda , Heléna-tó , Babí potok , Daľkov , Drieňová dráha , Muráňka , Jarošov potok , Kutina , Klačanka , Starý jarok , Kozinovský potok , Wisłoka , Opustený , Žabák , Gaderský potok , Dilanský potok , Bešiansky potok , Štósky potok , Bebrava , vodná nádrž Motyčky , Slatinský potok , Bíňovský potok , Smolenický potok , Dubnička , vod. n. Veľká Domaša

voda, 76 z 93

Liskovský potok , Chlievišský potok , Klenkov potok , Nagygyöp- övcsatorna , Račí potok , Šaštínsky potok , Chotárny kanál , Holický potok , Martinov potok , Malužiná , Lipník , Záhoranka , Kamenná , Štrkovisko Konkoľ , Lukavec , Moštenický potok , Čierny jarok , zarestené , Ploská , Klinský potok , Kantorský potok , Ťažké pleso , Striebornica , Bechovina , Čremošná , Nižný Tajch , Kadaň , Prívodný kanál Biskupického ramena , Rybník , Medová baba

voda, 77 z 93

Radošovce , vodná nádrž Čachtice , Kamečnica , Malý StudenecZaťkovský potok , Malá Vydrica , Mlyničná voda , Chabenec , Čahovský potok , Biela studnička , Štrkovisko 4 , Mačací potok , Sokoliansky potok , v.n. Hlohovník , kašňa , Lúčny potok , Elektrárenský kanál , Hučanské , Kamenický potok , Ivachnovský potok , Dyje / Thaya , Bukovský potok , VN Nesluša , Rašelinisko Tarnok , Vodná nádrž Orechová , Priehrada , Vodná nádrž Veľké Uherce , Vodná nádrž Svodín , Baňa , Odhanka 3 , Tríbečské plesá

voda, 78 z 93

Sliačik , Vodná nádrž Drženice , Úhornianske jazero , Evičkino jazero , Prostredné Spišské pleso , Lukáčovské rybníky , Strieborné jazero , Blahovský rybník , Malé Spišské pleso , Veľké jazero Rovinka , 7 , Štrkovisko 2 , Žiarske pleso , Maximiliánova fontána , Číčovské mŕtve rameno , Volie pleso , Vodná nádrž Hričov , Odkalisko Amerika I , Vodná nádrž Lozorno , Jazierka lásky , Vodná nádrž Hrušov , Dunaj, VD Gabčíkovo , Štrkovisko Gergelová , vodná nádrž Málinec , Veľký rybník , Vyšné Jamnícke pleso , Altau , Velické pleso , v. n. Branovo , Tajch

voda, 79 z 93

Drahy , Veľké štrkovisko , Košiare , Štrkovisko Dlhé kusy , Zielony Staw Gąsienicowy , Dubník II , slepe rameno Ondavy , Vodná nádrž Kunov , Ottergrund , Červené pleso , Stará Malina , Ryba , Štrkovisko č.9 , Vyšné Terianske pleso , rameno Žitavy , Vodná nádrž Teplý Vrch , Tajch na Račkovom potoku , Červené Javorové pleso , Cibulkovo pleso , Rybník Tančibok (Ruský) , vodná nádrž Velčice , Žeruchové pleso , Velké Žabie pleso , Štrkovisko 5 , PUCHMAJEROVEJ JAZIERKO - Morské oko na Kubinskej holi , Vodná nádrž Stará Myjava , Vodná nádrž Vajspeter , jazero č.2 , Babkové pliesko , Čierné Pleso

voda, 80 z 93

Umelé jazero na Predpekelnej , Bučianske rameno , Jakubovské rybníky , Alekšinské rybníky , Vodojem , v.n. Nevidzany , Jazero Deviatky , Horný Hodrušský tajch , Jezerské jazero , Malé Dračie pleso , Vodná nádrž Devičany , Vodná nádrž Báb , Vodná nádrž Krupina , Šúrsky kanál , Hincove oká , Zbojnícke Ľadové pleso , Jama , PVE Čierny Váh, dolná nádrž , Községi Halastó , Vyšné Zbojnícke pleso , Rašelinisko Veľký Grob , Pusté oko , Biskupický kanál , Vod. nádrž Veľký Šiaš , Protipožiarna nádrž , Malé Čierne pleso , Fontána Marta , Jazero , Malá Domaša , Štrkovecké jazero

voda, 81 z 93

Trubín , Hlinisko , Belanský Rybník , Starohájske rameno , v. n. Plavé Vozokany , Ťatliakovo jazero , Štvrtý rybník , Hrubé pleso , Lavor , Vrbické pleso , Vodná nádrž Horná studená voda , Marhecké rybníky , Jazierko lásky , Predné jazero , Búčsky rybník , Nižné Kozie pleso , Pleso v Mošnici , Budurovske rybniky , Číčovské rybníky , Ponor potoka , v. n. Kozí Vrbovok , Volie plieska , Čiernovodské jazero (Guláška) , Kalná , Baťov kanál , Lohotské jazero , Czarny Staw Polski , Štrkovisko Jakubov II , Zlaté piesky , Važina

voda, 82 z 93

Strážovský rybník , štrkovisko Krásna , Lukovské pleso , Jazero II. , Zasnežovacia nádrž , Za Hurou , Lazany , Vyšné jazierko medzi Čebraťmi , Veľké jazero , Stavidlá , Štrkovisko 1 , jazero č.4 , oká , Zelené Javorové pleso , Duna Szent Ilona Öböl , Kolačno , Malé Čunovo , Vodná nádrž Slepčany , Bančiansky tajch , Veľké Biele pleso , Prvý rybník , v. n. Vývrat , Palcmanská Maša , Vodná nádrž Jelenec , Soliskové pliesko , Prestavlky , Oravská priehrada , rybník č.4 , Vyšné Žabie pleso , Okrúhle pleso

voda, 83 z 93

Karloveské rameno , Adamov , Štrkovisko č.2 , Bystré plesá , Kostolnica , Vodná nádrž Výtok ("Výtek") , Zadni Mnichowy Stawek , Šulianske jazero , Jazero Nové Košariská , Jazero Vojka , Vachtové jazierko , 1 , Vyšné Tomanovo pleso , Štrkovisko Bohatá , Vodná nádrž Prietžka , Sivé plesá , Vodná Nádrž Žikava , 4 , Vodná nádrž Hrabovo , Vodná nádrž Krpáčovo , Farárova jama , Liptovská Mara , Kobylie pliesko , Jazierko v Mestskom Parku , Biotop , Pľúvatko , Šintavské bane , Nižné jazierko medzi Čebraťmi , Vyšné Smrekovické pliesko , Bahnisko

voda, 84 z 93

Bielske Jazero , Vod. nádrž Pri Badínskej ceste , Vodná nádrž Blatné , Vod.nádrž Parina , Vodná nádrž Chtelnica ("Priehrada") , Kotlinowy Stawek , Studené pleso , Rybníky Parina , Belasé pleso , Serényiho cisterna , Štrkovisko č.3 , Tajch Bakomi , Vodná nádrž Slnečné údolie , Rameno Zátišie , Slepé rameno Čiernej vody , Štrkovisko 3 , Pozostatok mosta , v. n. Semerovo , Červený rybník , vodná nádrž Klenovec , Malé Hincovo pleso , Liliensee , Boheľovské rybníky , Slobodné , Morské oko , Kačacia fontána , Za mlákou , Pleso na Choči , Šúrsky rybník , Veliká

voda, 85 z 93

Malužinský tajch , Veľké Spišské pleso , Vodná Nádrž Prietrž , v.n. Veľké Vozokany , Mŕtve rameno Váhu , Konkoly , Kučišdorfská priehrada , v.n. Dedinka , Bystré jazierko , Odhanka 9 , vodná nádrž Ľuboreč , Veľký Zemník , Jazierko pri kaplnke , Koválovská priehrada , Kakal , Ganymedova fontána , Zadni Staw Polski , Tradom , Fontána , Vodná nádrž kezmarok , Vodné dielo Kráľová , Vodné dielo Žilina , Veľké Hincovo pleso , Horné Velické plieska , Fontána v Mestskom parku , Czarny Staw pod Rysami , Vyšné Kozie pleso , Veľký Draždiak , Wrchni See , Vodná nádrž Duchonka

voda, 86 z 93

Vodná nádrž Klinger , Vyšné Wahlenbergovo pleso , Dunaj , Termálny kráter , vod. n. Pod Bukovcem , Sromowce , Amerika III , V. n. Bátovce , Lábske jazero , Prameň Zelenohorského potoka , Vodná nádrž Jata , Vodná nádrž Dobšiná I. , Vodná nádrž Vráble , Čáporský rybník , Jasovský rybník , Vízállás , Račkove plesá , Slávkovské pleso , Rameno , Vodná nádrž Závadka nad Hronom , Tanečnica , Štrkovisko č.1 , Žabie Javorové pleso , Nový prístav , Vodná nádrž Vištuk , Čierne jazierko , Štrkovisko č.5 , Ľadové pleso , Jurské jazero , Štrkovisko č.8

voda, 87 z 93

Vodná nádrž Lozorno I. , Nižné Wahlenbergovo pleso , vodná nádrž Ružiná , Štrkovka , Rybník pod Blatami , Vajnorské jazero , Vodná nádrž Šenkvice , Pliesko , Szécsényi-horgásztó , Vrbovský rybník , Nižné Terianske pleso , Štrbské pleso , Litvorové pleso , Prepojovací kanál Malý Dunaj - Čierna voda , Heuparz , Fontána Zem , Dolný Hodrušský tajch , Dlhé pleso , Pleso nad Skokom , Diviačie jazierko , Rybník Zlatná , Vachálkov rybník , Szontagovo pleso , Tretí rybník , Podhradské more , Dolná žikavecká priehrada , Levočská priehrada , Dubník I , Fontána sv. Juraja , Vodné dielo Veľké Kozmálovce

voda, 88 z 93

Vodná nádrž Banská Belá , Veľké Richnavské jazero , Žabie Jazero , Retenčná nádoba , Fontána Družba , Jazero Michal , Vyšné Temnosmrečianske pleso , Stawek na Kopkach , Veľká Hangócka , Kompresorovna , vodná nádrž Nemčiňany , pleso na Zadnom Choči , Malý Draždiak , štrkovisko , Vodná nádrž Buková , Zelená voda , Tovarnícky rybník , Paňovský rybník , Vodná nádrž Horné Orešany , vodná nádrž Hriňová , Kechnec , Malá Hangócka , Štrkovisko Kocka , Devínske jazero , Nižné Smrekovické pliesko , Levické rybníky , Lovčica "Bejvoc" , Hradené jazero Blatné , Akóhel , v. n. Lovce

voda, 89 z 93

Tajch Veľaká Vindšachtská , Pommersee , Vodná nádrž Nemečky , Starolesnianske pleso , Rumanove pleso , Baračka , Satanove plieska , Jazero č. 5 , Zelené pleso , Dračie pleso , rameno Topli , Batizovské pleso , Veľký Šiaš , v. n. Dobrá Niva , pleso pod Žiarskym sedlom , Popradské pleso , Kuchajda , Nižné Furkotské pleso , Môťová , Areál vodných športov , Kandia , Rybnik Medercina , v.n. Jasová , Staré rameno rieky Nitra , Veľká vodárenská nádrž , Badínsky rybník , Kolové pleso , Biele plesa , Vyšné Žabie pleso Bielovodské , Odhanka 4

voda, 90 z 93

Mineral , Záhon , Sedielkové plieska , Roličky , Kórea , Hať Nová Dedinka , Bobrovecké pleso , Rybník pri Sabinke , Kačičárne , Štrkovisko Komjatice , Berek 3 , Rozgrund , Zmrzlé pleso , Dolná Teheľňa , Seligovo jazero , Odhanka 8 , Zadni Staw Gąsienicowy , Kúpalisko (Jazierko pri medveďovi) , Slnečné jazerá , Modranský rybník , Bager , Unín , Jazierko , Pleso pod Chabencom , Zelená Voda III , Žabie jazierko , Nižné Žabie pleso Bielovodské , Spievajúca fontána , Golianovský rybník , Pusté pleso

voda, 91 z 93

Bahno , Vinianske jazero , Breitensee , Karábi , Rybník Kamenný mlyn , Štrkáreň , Kotelnica , Starý Váh , Labutie jazierko , Štrkovisko Čechince , Studenské jazero , Nosická priehada , Halčianske jazero , Retenčná nádrž , Modré pleso , Labutie jazero , Kisa , 2 , Vodná nádrž Bešeňová , Farebná fontána , Zelenka , Ortutské jazierko , Šútovo , Vodná nádrž Milošová , Rohlík , Malé Žabie pleso , Michalštôlniansky tajch , Tomášovský rybník , Dunaj, Zdrž Hrušov , Moderštôlniansky tajch

voda, 92 z 93

Fontána Nataša , Vodná nádrž Podháj , Štrkovisko Jakubov I , Odhanka 6 , Huszár-tó , Štrkovisko č.7 , Vodná nádrž Sigord , vod. n. Bukovec , Tona , Prejtské jazerá , vodná nádrž Mikšová , Nové "Rameno" , Krummer See , vodná nádrž Miková , VN Pustá Ves , Silážna jama , Čerenec , Vodná nádrž Dolná studená voda , Trávnica I , Rusovecké jazero , Großer Beitsee , Vodná nádrž Mužla , Bikáš , Odhanka 5 , Virtské jazero , ryb. Nová Ves nad Žitavou , Mŕtve rameno , Krížske pleso , Listové jazero , Латориця

voda, 93 z 93

Roháčske pleso , Štrkovisko č.4 , Žakovce , Vodná nádrž Rúbaň , Veľký prameň , Fontána Jar na Zemplíne , Počúvadlianske jazero , Malá Richňava , Požiarna nádrž , Šrek , Vodná nádrž Gemerské Teplice , Druhý rybník , Odhanka 2 , Zelené Krivánske pleso , Wole Oko , Kotlík , Mrtvý Dlhý , Drahovský kanál , Hnusnô II. , Vanděrák , jazero č.1 , Anitino očko , Centnúz , Vodná nádrž Matejovec , Zeleniansky rybník

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://voda.oma.sk/

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.